Tandartsverzekering PNOzorg

Laatste update: 15-11-2018 door: VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 87,24
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PnoZorg is sinds 2019 gelijk aan de “grote broer” ONVZ: zie voor meer informatie: Tandartsverzekering ONVZ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

De tandartsverzekering van PNOzorg wijzigt in 2017. PNOzorg is onderdeel van ONVZ. Beide bieden alleen restitutieverzekeringen aan. De aanvullende tandartsverzekeringen van PNOzorg bieden dekking voor tandartskosten tot een maximumbedrag. Het maximumbedrag hangt af van de gekozen verzekering. In 2017 zijn de maximaal verzekerde bedragen voor de tandartsverzekeringen ongewijzigd. De kosten voor Orthodontie vanaf 18 jaar en Tandheelkundige zorg door tandartsen en mondhygiënisten (inclusief Kunstgebit) worden echter voor 80% vergoed.

De vergoeding voor ‘Tandheelkundige zorg na een ongeval’ is ongewijzigd gebleven met 100%. Als u tandarts- of orthodontiekosten declareert op een aanvullende tandartsverzekering van PNOzorg, worden de kosten voor 80% vergoed. U betaalt dus steeds 20% zelf. Tandartskosten die u maakt als gevolg van een ongeval worden voor 100% vergoed. Het totale bedrag aan tandarts en of orthodontiekosten dat PNOzorg in het kalenderjaar maximaal vergoedt op uw tandartsverzekering is ongewijzigd gebleven.

Tarieven en premies worden nog geupdate in het systeem voor het jaar: 2019, nog enkele dagen geduld aub.
Er zijn op dit moment geen acties of kortingen mogelijk van deze verzekeraar
De gemiddelde beoordeling voor PNOzorg is Gebaseerd op (1) beoordelingen. Geef een beoordeling!
Recensies voor tandartsverzekering: PNOzorg
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:
Engel Utrecht
08-12-2018
Tand-Addertjes bij PNO Let op de namen van de aanvullende verzekeringen top-fit, super-fit etc, van PNO/ONVZ verzekeraars omschrijven niet de kwaliteit van de pakketen zelf, maar hebben betrekking op de gezondheid van te accepteren verzekerden. PNO/ONVZ maken zich herhaaldelijk schuldig aan malafide praktijken door reeds bestaande (niet langer \"top of super\"-gezond) klanten telkens in de zoveel tijd uit de betere aanvullende verzekeringen weg te sluizen, door de vergoedingen zodanig te verlagen dat het in feite een lager pakket wordt of een pakket tijdelijk niet meer beschikbaar te stellen, of een \"samenwerking\" aan te gaan, zoals in 2019 PNO met ONVZ, waarbij tand Compleet (met AV-Compleet) opeens losgekoppeld wordt en gelijk gesteld wordt tand Extra(tand-C). Om vervolgens, als de verzekerde niet blij is met de \"ruil\", hem/haar de mogelijkheid te bieden om zich toch bij een \"nieuw\" \"exel.lent\" of \"tand-D\" pakket aan te melden mits men opnieuw een gezondheidsverklaring aflegt. De Tand Compleet een PNO-tand Compleet combinatie, was een verzekering die altijd 100% had vergoed van de gemaakte kosten tot een maximum, totdat het opeens uit het niets opeens 80% ging vergoeden zonder premie verlaging. De netto vergoedingen en de echte even-break werden hierdoor echter meer dan 50% verlaagd voor de meeste kosten, de verhoging van het maximum, biedt voor de meeste verzekerden geen soelas. Nu zou dit 75% worden bij de PNO wissel-truc. Bij de klant die jaren lang een hele dure premie betaalde en jaren lang redelijk weinig kosten maakte, maar nu dreigt meer kosten te gaan maken, gaan bij die \"nieuwe\" vragen lijst de alarmbellen rinkelen en wordt de toegang tot de vergoeding voor de kosten die hij/zij zich jaren lang voor verzekerd heeft ontzegt. Het zal wel legaal onder gordel kunnen, wat ik niet vind, maar moreel, eerlijk, betrouwbaar is het voor een zonder winst oogmerk zorgVERZEKERaar ZEKER niet. En waarom zou iemand een goede verzekering hebben als hij/zij zodra hij zorg dreigt nodig te hebben uitgesloten wordt en alleen maar er mag blijven bij een minder goede zorg-pakket. Dit is toch niet logisch? Je zou denken dat juist zieken mensen BETERE zorg nodig hebben. Maar dit is niet het doel van onze zorgstelsel, kennelijk. De gezonde mens mag er beter van worden. De zieke moet afzien. Het punt is we kunnen allemaal goed ziek worden, failliet gaan, ook U, die denk dat alles maakbaar is, en dan? Zou u het eerlijk vinden? De zorg moet betaalbaar blijven en/of worden. Maar zo niet heren en dames uit de hoge torentjes. Zo niet!

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering PNOzorg
Tandheelkundige Vergoeding PNOzorg
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving100%100%100%100%
A15Oppervlakte verdoving100%100%100%100%
A20Behandeling onder algehele narcose100%100%100%100%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)100%100%100%100%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)100%100%100%100%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)100%100%100%100%
C11Periodieke controle100%100%100%100%
C13Probleemgericht consult100%100%100%100%
C22Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen100%100%100%100%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan100%100%100%100%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan100%100%100%100%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak100%100%100%100%
C80Mondzorg aan huis100%100%100%100%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose100%100%100%100%
C85Weekendbehandeling100%100%100%100%
C86Avondbehandeling100%100%100%100%
C87Nachtbehandeling100%100%100%100%
E01Wortelkanaalbehandeling consult100%100%100%100%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult100%100%100%100%
E03Consult na tandheelkundig ongeval100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten100%100%100%100%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal100%100%100%100%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen100%100%100%100%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen100%100%100%100%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen100%100%100%100%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting100%100%100%100%
E31Snij-/ hoektand100%100%100%100%
E32Premolaar100%100%100%100%
E33Molaar100%100%100%100%
E34Aanbrengen retrograde vulling100%100%100%100%
E36Het trekken van een element met re-implantatie100%100%100%100%
E37Kijkoperatie100%100%100%100%
E40Directe pulpa-overkapping100%100%100%100%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval100%100%100%100%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval100%100%100%100%
E44Verwijderen spalk100%100%100%100%
E45Aanbrengen rubberdam100%100%100%100%
E51Verwijderen van kroon of brug100%100%100%100%
E52Moeilijke wortelkanaalopening100%100%100%100%
E53Verwijderen van wortelstift100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal100%100%100%100%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal100%100%100%100%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade100%100%100%100%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie100%100%100%100%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel100%100%100%100%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting100%100%100%100%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting100%100%100%100%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal100%100%100%100%
E64Afsluiting van open wortelpunt100%100%100%100%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement100%100%100%100%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal100%100%100%100%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal100%100%100%100%
E85Elektronische lengtebepaling100%100%100%100%
E86Gebruik operatiemicroscoop100%100%100%100%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling100%100%100%100%
E90Inwendig bleken, eerste zitting100%100%100%100%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting100%100%100%100%
E97Uitwendig bleken per kaak0% 0% 0% 0%
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)100%100%100%100%
G02Spieractiviteitsmeting en registratie100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling100%100%100%100%
G10Niet standaard beetregistratie100%100%100%100%
G11Scharnierasbepaling100%100%100%100%
G12Centrale relatiebepaling100%100%100%100%
G13Protrale/laterale bepalingen100%100%100%100%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie100%100%100%100%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte100%100%100%100%
G16Therapeutische positiebepaling100%100%100%100%
G20Beetregistratie intra-oraal100%100%100%100%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding100%100%100%100%
G61Instructie spieroefeningen100%100%100%100%
G62Occlusale spalk100%100%100%100%
G63Repositiespalk100%100%100%100%
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties100%100%100%100%
G65Indirect planmatig inslijpen100%100%100%100%
G66Biofeedbacktherapie100%100%100%100%
G67Behandeling triggerpoint100%100%100%100%
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk100%100%100%100%
G69Opbeetplaat100%100%100%100%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0% 0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
G72Controlebezoek MRA0% 0% 0% 0%
G73Reparatie MRA met afdruk0% 0% 0% 0%
H11Trekken tand of kies100%100%100%100%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant100%100%100%100%
H21Kosten hechtmateriaal100%100%100%100%
H26Hechten weke delen100%100%100%100%
H33Hemisectie van een molaar100%100%100%100%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap100%100%100%100%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak100%100%100%100%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje100%100%100%100%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting100%100%100%100%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting100%100%100%100%
H44Primaire antrumsluiting100%100%100%100%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%100%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%100%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak100%100%100%100%
H60Marsupialisatie100%100%100%100%
H65Primaire sluiting100%100%100%100%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak100%100%100%100%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak100%100%100%100%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak100%100%100%100%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o100%100%100%100%
J01Initieel onderzoek implantologie100%100%100%100%
J02Verlengd onderzoek implantologie100%100%100%100%
J03Proefopstelling100%100%100%100%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan100%100%100%100%
J06Vrijleggen foramen mentale100%100%100%100%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik100%100%100%100%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond100%100%100%100%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft100%100%100%100%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting100%100%100%100%
J11Prepareren donorplaats100%100%100%100%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft100%100%100%100%
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting100%100%100%100%
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft100%100%100%100%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte100%100%100%100%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad100%100%100%100%
J19Toeslag esthetische zone100%100%100%100%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)100%100%100%100%
J26Moeizaam verwijderen implantaat100%100%100%100%
J27Vervangen implantaat100%100%100%100%
J28Plaatsen volgend implantaat% % % %
J29Plaatsen volgende Healing Abutment% % % %
J30Bindweefseltransplantaat, eerste100%100%100%100%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef100%100%100%100%
J33Kosten implantaat (techniek)% % % %
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting% % % %
J36Verwijderen implantaat% % % %
J37Vervangen volgend implantaat% % % %
J40Twee magneten/drukknoppen100%100%100%100%
J41Elke volgende magneet, drukknop100%100%100%100%
J42Staaf tussen twee implantaten100%100%100%100%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak100%100%100%100%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon100%100%100%100%
J50Boven- en onder klikgebit100%100%100%100%
J51Onder-klikgebit100%100%100%100%
J52Boven-klikgebit100%100%100%100%
J53Omvorming klikgebit100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten100%100%100%100%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten100%100%100%100%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten100%100%100%100%
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten100%100%100%100%
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten100%100%100%100%
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten100%100%100%100%
J60Specifiek consult nazorg implantologie100%100%100%100%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie100%100%100%100%
J70Opvullen zonder staafdemontage100%100%100%100%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten100%100%100%100%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten100%100%100%100%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten100%100%100%100%
J74Reparatie zonder staafdemontage100%100%100%100%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten100%100%100%100%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten100%100%100%100%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten100%100%100%100%
J78Verwijderen én vervangen drukknop% % % %
J79Verwijderen én vervangen steg% % % %
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit% % % %
J97Overheadkosten implantaten100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie100%100%100%100%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min100%100%100%100%
M02Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min100%100%100%100%
M03Gebitsreiniging, tarief is per 5 min100%100%100%100%
M05Beslijpen en/of fluorideren melkelement100%100%100%100%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament% % % %
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek100%100%100%100%
M40Fluoridebehandeling% % % %
M61Mondbeschermer100%100%100%100%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw0% 100%100%100%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw0% 100%100%100%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw0% 100%100%100%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw0% 100%100%100%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit0% 100%100%100%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk0% 100%100%100%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk0% 100%100%100%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen0% 100%100%100%
P14Individuele afdruk met randopbouw0% 100%100%100%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen0% 100%100%100%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur0% 100%100%100%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%100%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak0% 100%100%100%
P25Volledig kunstgebit onderkaak0% 100%100%100%
P27Reoccluderen0% 100%100%100%
P28Naregistratie en remounten0% 100%100%100%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit0% 100%100%100%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak0% 100%100%100%
P31Wortelkap met stift0% 100%100%100%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls0% 100%100%100%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling0% 100%100%100%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen0% 100%100%100%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen0% 100%100%100%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw0% 100%100%100%
P37Frontopstelling in aparte zitting0% 100%100%100%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur0% 100%100%100%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone0% 100%100%100%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element0% 100%100%100%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk0% 100%100%100%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling0% 100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen0% 100%100%100%
P45Noodkunstgebit0% 100%100%100%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw0% 100%100%100%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw0% 100%100%100%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw0% 100%100%100%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw0% 100%100%100%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit0% 100%100%100%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk0% 100%100%100%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk0% 100%100%100%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit0% 100%100%100%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit0% 100%100%100%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage0% 100%100%100%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk0% 100%100%100%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk0% 100%100%100%
R08Eenvlaks composiet inlay100%100%100%100%
R09Tweevlaks composiet inlay100%100%100%100%
R10Drievlaks composiet inlay100%100%100%100%
R11Eenvlaksinlay100%100%100%100%
R12Tweevlaksinlay100%100%100%100%
R13Drievlaksinlay100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties100%100%100%100%
R24Kroon100%100%100%100%
R28Endokroon, indirect vervaardigd100%100%100%100%
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening100%100%100%100%
R31Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal100%100%100%100%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode100%100%100%100%
R33Gegoten opbouw, directe methode100%100%100%100%
R40Eerste brugtussendeel100%100%100%100%
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel100%100%100%100%
R46Brugverankering, per anker100%100%100%100%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen100%100%100%100%
R50Metalen fixatiekap met afdruk100%100%100%100%
R55Gipsslot met extra afdruk100%100%100%100%
R60Plakbrug zonder preparatie100%100%100%100%
R61Plakbrug met preparatie100%100%100%100%
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel100%100%100%100%
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee100%100%100%100%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker100%100%100%100%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond100%100%100%100%
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje100%100%100%100%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties100%100%100%100%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug100%100%100%100%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon100%100%100%100%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element100%100%100%100%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie100%100%100%100%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie100%100%100%100%
R80Temporaire, eerste voorziening100%100%100%100%
R85Temporaire, volgende voorziening100%100%100%100%
R90Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.0% 0% 0% 0%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus100%100%100%100%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus100%100%100%100%
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element100%100%100%100%
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element100%100%100%100%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling100%100%100%100%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling100%100%100%100%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling100%100%100%100%
T41Beperkt consult parodontale nazorg100%100%100%100%
T42Consult parodontale nazorg100%100%100%100%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
T44Complex consultparodontale nazorg100%100%100%100%
T57Toepassing lokaal medicament100%100%100%100%
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus100%100%100%100%
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus100%100%100%100%
T70Flapoperatie tussen 2 elementen100%100%100%100%
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)100%100%100%100%
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)100%100%100%100%
T73Directe post-operatieve zorg, kort100%100%100%100%
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid100%100%100%100%
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus100%100%100%100%
T76Tuber- of retromolaarplastiek100%100%100%100%
T80Tandvleestransplantaat100%100%100%100%
T81Tuber- of retromolaarplastiek100%100%100%100%
T82Tandvleescorrectie, per element100%100%100%100%
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)100%100%100%100%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)100%100%100%100%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element100%100%100%100%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal100%100%100%100%
T87Kroonverlenging per element100%100%100%100%
T88Kroonverlenging per sextant100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
T89Directe post-operatieve zorg, kort100%100%100%100%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid100%100%100%100%
T91Pocketregistratie100%100%100%100%
T92Parodontiumregistratie100%100%100%100%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling100%100%100%100%
T94Behandeling tandvleesabces100%100%100%100%
T95(Draad)Spalk100%100%100%100%
T96Uitgebreide Voedingsanalyse100%100%100%100%
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten0% 0% 0% 0%
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP0% 0% 0% 0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten% % % %
U35Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.% % % %
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal100%100%100%100%
V30Sealen eerste element100%100%100%100%
V35Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting100%100%100%100%
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament100%100%100%100%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje100%100%100%100%
V70Parapulpaire stift100%100%100%100%
V71Eénvlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
V72Tweevlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
V73Drievlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
V74Meervlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
V80Wortelkanaalstift100%100%100%100%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%100%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%100%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%100%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%100%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element100%100%100%100%
V91Eénvlaksvulling composiet100%100%100%100%
V92Tweevlaksvulling composiet100%100%100%100%
V93Drievlaksvulling composiet100%100%100%100%
V94Meervlaksvulling composiet100%100%100%100%
X10Kleine rontgenfoto100%100%100%100%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto% % % %
X21Kaakoverzichtsfoto100%100%100%100%
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak100%100%100%100%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto% % % %
X24Schedelfoto100%100%100%100%
X25Maken meerdimensionale kaakfoto100%100%100%100%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
X34Beoordelen schedelfoto% % % %
Z10Abonnement categorie A per maand0% 0% 0% 0%
Z20Abonnement categorie B per maand0% 0% 0% 0%
Z30Abonnement categorie C per maand0% 0% 0% 0%
Z40Abonnement categorie D per maand0% 0% 0% 0%
Z50Abonnement categorie E per maand0% 0% 0% 0%
Z60Abonnement categorie F per maand0% 0% 0% 0%