Tandartsverzekering PNOzorg

Laatste update: 15-11-2018 door: VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 87,24
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PnoZorg is sinds 2019 gelijk aan de “grote broer” ONVZ: zie voor meer informatie: Tandartsverzekering ONVZ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

De tandartsverzekering van PNOzorg wijzigt in 2017. PNOzorg is onderdeel van ONVZ. Beide bieden alleen restitutieverzekeringen aan. De aanvullende tandartsverzekeringen van PNOzorg bieden dekking voor tandartskosten tot een maximumbedrag. Het maximumbedrag hangt af van de gekozen verzekering. In 2017 zijn de maximaal verzekerde bedragen voor de tandartsverzekeringen ongewijzigd. De kosten voor Orthodontie vanaf 18 jaar en Tandheelkundige zorg door tandartsen en mondhygiënisten (inclusief Kunstgebit) worden echter voor 80% vergoed.

De vergoeding voor ‘Tandheelkundige zorg na een ongeval’ is ongewijzigd gebleven met 100%. Als u tandarts- of orthodontiekosten declareert op een aanvullende tandartsverzekering van PNOzorg, worden de kosten voor 80% vergoed. U betaalt dus steeds 20% zelf. Tandartskosten die u maakt als gevolg van een ongeval worden voor 100% vergoed. Het totale bedrag aan tandarts en of orthodontiekosten dat PNOzorg in het kalenderjaar maximaal vergoedt op uw tandartsverzekering is ongewijzigd gebleven.

Tarieven en premies worden nog geupdate in het systeem voor het jaar: 2019, nog enkele dagen geduld aub.
Er zijn op dit moment geen acties of kortingen mogelijk van deze verzekeraar
De gemiddelde beoordeling voor PNOzorg is Gebaseerd op (1) beoordelingen. Geef een beoordeling!
Recensies voor tandartsverzekering: PNOzorg
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:
Engel Utrecht
08-12-2018
Tand-Addertjes bij PNO Let op de namen van de aanvullende verzekeringen top-fit, super-fit etc, van PNO/ONVZ verzekeraars omschrijven niet de kwaliteit van de pakketen zelf, maar hebben betrekking op de gezondheid van te accepteren verzekerden. PNO/ONVZ maken zich herhaaldelijk schuldig aan malafide praktijken door reeds bestaande (niet langer \"top of super\"-gezond) klanten telkens in de zoveel tijd uit de betere aanvullende verzekeringen weg te sluizen, door de vergoedingen zodanig te verlagen dat het in feite een lager pakket wordt of een pakket tijdelijk niet meer beschikbaar te stellen, of een \"samenwerking\" aan te gaan, zoals in 2019 PNO met ONVZ, waarbij tand Compleet (met AV-Compleet) opeens losgekoppeld wordt en gelijk gesteld wordt tand Extra(tand-C). Om vervolgens, als de verzekerde niet blij is met de \"ruil\", hem/haar de mogelijkheid te bieden om zich toch bij een \"nieuw\" \"exel.lent\" of \"tand-D\" pakket aan te melden mits men opnieuw een gezondheidsverklaring aflegt. De Tand Compleet een PNO-tand Compleet combinatie, was een verzekering die altijd 100% had vergoed van de gemaakte kosten tot een maximum, totdat het opeens uit het niets opeens 80% ging vergoeden zonder premie verlaging. De netto vergoedingen en de echte even-break werden hierdoor echter meer dan 50% verlaagd voor de meeste kosten, de verhoging van het maximum, biedt voor de meeste verzekerden geen soelas. Nu zou dit 75% worden bij de PNO wissel-truc. Bij de klant die jaren lang een hele dure premie betaalde en jaren lang redelijk weinig kosten maakte, maar nu dreigt meer kosten te gaan maken, gaan bij die \"nieuwe\" vragen lijst de alarmbellen rinkelen en wordt de toegang tot de vergoeding voor de kosten die hij/zij zich jaren lang voor verzekerd heeft ontzegt. Het zal wel legaal onder gordel kunnen, wat ik niet vind, maar moreel, eerlijk, betrouwbaar is het voor een zonder winst oogmerk zorgVERZEKERaar ZEKER niet. En waarom zou iemand een goede verzekering hebben als hij/zij zodra hij zorg dreigt nodig te hebben uitgesloten wordt en alleen maar er mag blijven bij een minder goede zorg-pakket. Dit is toch niet logisch? Je zou denken dat juist zieken mensen BETERE zorg nodig hebben. Maar dit is niet het doel van onze zorgstelsel, kennelijk. De gezonde mens mag er beter van worden. De zieke moet afzien. Het punt is we kunnen allemaal goed ziek worden, failliet gaan, ook U, die denk dat alles maakbaar is, en dan? Zou u het eerlijk vinden? De zorg moet betaalbaar blijven en/of worden. Maar zo niet heren en dames uit de hoge torentjes. Zo niet!

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering PNOzorg
Tandheelkundige Vergoeding PNOzorg
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving100%100%100%100%
A15Oppervlakte verdoving100%100%100%100%
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    100%100%100%100%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)100%100%100%100%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)100%100%100%100%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)100%100%100%100%
C11Periodieke controle100%100%100%100%
C13Probleemgericht consult100%100%100%100%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen100%100%100%100%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan100%100%100%100%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan100%100%100%100%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak100%100%100%100%
C80Mondzorg aan huis100%100%100%100%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie100%100%100%100%
C85Weekendbehandeling100%100%100%100%
C86Avondbehandeling100%100%100%100%
C87Nachtbehandeling100%100%100%100%
E01Wortelkanaalbehandeling consult100%100%100%100%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult100%100%100%100%
E03Consult na tandheelkundig ongeval100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten100%100%100%100%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal100%100%100%100%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen100%100%100%100%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen100%100%100%100%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen100%100%100%100%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting100%100%100%100%
E31Snij-/ hoektand100%100%100%100%
E32Premolaar100%100%100%100%
E33Molaar100%100%100%100%
E34Aanbrengen retrograde vulling100%100%100%100%
E36Het trekken van een element met re-implantatie100%100%100%100%
E37Kijkoperatie100%100%100%100%
E40Directe pulpa-overkapping100%100%100%100%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval100%100%100%100%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval100%100%100%100%
E44Verwijderen spalk, per element100%100%100%100%
E45Aanbrengen rubberdam100%100%100%100%
E51Verwijderen van kroon of brug100%100%100%100%
E52Moeilijke wortelkanaalopening100%100%100%100%
E53Verwijderen van wortelstift100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal100%100%100%100%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal100%100%100%100%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade100%100%100%100%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie100%100%100%100%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel100%100%100%100%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting100%100%100%100%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting100%100%100%100%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal100%100%100%100%
E64Afsluiting van open wortelpunt100%100%100%100%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement100%100%100%100%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal100%100%100%100%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal100%100%100%100%
E85Elektronische lengtebepaling100%100%100%100%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling100%100%100%100%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling100%100%100%100%
E90Inwendig bleken, eerste zitting100%100%100%100%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting100%100%100%100%
E97Uitwendig bleken per kaak0% 0% 0% 0%
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)100%100%100%100%
G02Spieractiviteitsmeting en registratie100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling100%100%100%100%
G10Niet-standaard beetregistratie100%100%100%100%
G11Scharnierasbepaling100%100%100%100%
G12Centrale relatiebepaling100%100%100%100%
G13Protrale/laterale bepalingen100%100%100%100%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie100%100%100%100%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte100%100%100%100%
G16Therapeutische positiebepaling100%100%100%100%
G20Beetregistratie intra-oraal100%100%100%100%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding100%100%100%100%
G61Instructie spieroefeningen100%100%100%100%
G62Occlusale spalk100%100%100%100%
G63Repositiespalk100%100%100%100%
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties100%100%100%100%
G65Indirect planmatig inslijpen100%100%100%100%
G66Biofeedbacktherapie100%100%100%100%
G67Behandeling triggerpoint100%100%100%100%
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk100%100%100%100%
G69Opbeetplaat100%100%100%100%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0% 0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
G72Controlebezoek MRA0% 0% 0% 0%
G73Reparatie MRA met afdruk0% 0% 0% 0%
H11Trekken tand of kies100%100%100%100%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant100%100%100%100%
H21Kosten hechtmateriaal100%100%100%100%
H26Hechten weke delen100%100%100%100%
H33Hemisectie van een molaar100%100%100%100%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap100%100%100%100%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak100%100%100%100%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje100%100%100%100%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting100%100%100%100%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting100%100%100%100%
H44Primaire antrumsluiting100%100%100%100%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%100%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling100%100%100%100%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak100%100%100%100%
H60Marsupialisatie100%100%100%100%
H65Primaire sluiting100%100%100%100%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak100%100%100%100%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak100%100%100%100%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak100%100%100%100%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B100%100%100%100%
J01Initieel onderzoek implantologie     100%100%100%100%
J02Verlengd onderzoek implantologie  100%100%100%100%
J03Proefopstelling100%100%100%100%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan100%100%100%100%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik100%100%100%100%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond100%100%100%100%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft100%100%100%100%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting100%100%100%100%
J11Prepareren donorplaats        100%100%100%100%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft100%100%100%100%
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting100%100%100%100%
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio100%100%100%100%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte    100%100%100%100%
J19Toeslag esthetische zone                100%100%100%100%
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak100%100%100%100%
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   100%100%100%100%
J26Moeizaam verwijderen implantaat   100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
J27Vervangen eerste implantaat       100%100%100%100%
J28Plaatsen volgend implantaat% % % %
J29Plaatsen volgende Healing Abutment% % % %
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats               100%100%100%100%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef100%100%100%100%
J33Kosten implantaat% % % %
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting% % % %
J36Verwijderen implantaat% % % %
J37Vervangen volgend implantaat% % % %
J40Twee magneten/drukknoppen100%100%100%100%
J41Elke volgende magneet, drukknop100%100%100%100%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak100%100%100%100%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak100%100%100%100%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon100%100%100%100%
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit100%100%100%100%
J51Onder klikgebit100%100%100%100%
J52Boven klikgebit100%100%100%100%
J53Omvorming klikgebit100%100%100%100%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten100%100%100%100%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten100%100%100%100%
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten100%100%100%100%
J58Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten   100%100%100%100%
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten100%100%100%100%
J70Opvullen zonder staafdemontage    100%100%100%100%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   100%100%100%100%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten100%100%100%100%
J73Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten 100%100%100%100%
J74Reparatie zonder staafdemontage     100%100%100%100%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 100%100%100%100%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 100%100%100%100%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   100%100%100%100%
J78Verwijderen én vervangen drukknop% % % %
J79Verwijderen én vervangen steg% % % %
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit% % % %
J97Overheadkosten implantaten100%100%100%100%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie100%100%100%100%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten100%100%100%100%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten100%100%100%100%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit100%100%100%100%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament% % % %
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek100%100%100%100%
M40Fluoridebehandeling% % % %
M61Mondbeschermer100%100%100%100%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak0% 100%100%100%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak0% 100%100%100%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak0% 100%100%100%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen0% 100%100%100%
P14Individuele afdruk met randopbouw0% 100%100%100%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen0% 100%100%100%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%100%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur0% 100%100%100%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%100%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak0% 100%100%100%
P25Volledig kunstgebit onderkaak0% 100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
P27Reoccluderen0% 100%100%100%
P28Naregistratie en remounten0% 100%100%100%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit0% 100%100%100%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak0% 100%100%100%
P31Wortelkap met stift0% 100%100%100%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls0% 100%100%100%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling0% 100%100%100%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen0% 100%100%100%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen0% 100%100%100%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw0% 100%100%100%
P37Frontopstelling in aparte zitting0% 100%100%100%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur0% 100%100%100%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone0% 100%100%100%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element0% 100%100%100%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk0% 100%100%100%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling0% 100%100%100%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen0% 100%100%100%
P45Noodkunstgebit0% 100%100%100%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak0% 100%100%100%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak0% 100%100%100%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak0% 100%100%100%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak0% 100%100%100%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit0% 100%100%100%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit0% 100%100%100%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak0% 100%100%100%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak0% 100%100%100%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak0% 100%100%100%
R08Eénvlaks composiet inlay100%100%100%100%
R09Tweevlaks composiet inlay100%100%100%100%
R10Drievlaks composiet inlay100%100%100%100%
R11Eénvlaksinlay100%100%100%100%
R12Tweevlaksinlay100%100%100%100%
R13Drievlaksinlay100%100%100%100%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties100%100%100%100%
R24Kroon100%100%100%100%
R28Endokroon, indirect vervaardigd100%100%100%100%
R29Confectiekroon100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
R31Opbouw plastisch materiaal100%100%100%100%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode100%100%100%100%
R33Gegoten opbouw, directe methode100%100%100%100%
R40Eerste brugtussendeel100%100%100%100%
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel100%100%100%100%
R46Brugverankering, per anker100%100%100%100%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen100%100%100%100%
R50Metalen fixatiekap met afdruk100%100%100%100%
R55Gipsslot met extra afdruk100%100%100%100%
R60Plakbrug zonder preparatie100%100%100%100%
R61Plakbrug met preparatie100%100%100%100%
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel100%100%100%100%
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee100%100%100%100%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker100%100%100%100%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond100%100%100%100%
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal100%100%100%100%
R73Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje100%100%100%100%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties100%100%100%100%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug100%100%100%100%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element100%100%100%100%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie100%100%100%100%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie100%100%100%100%
R80Temporaire, eerste voorziening100%100%100%100%
R85Temporaire, volgende voorziening100%100%100%100%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus100%100%100%100%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus100%100%100%100%
T21Grondig reinigen wortel, complex100%100%100%100%
T22Grondig reinigen wortel, standaard100%100%100%100%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling100%100%100%100%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                  100%100%100%100%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling100%100%100%100%
T41Beperkt consult parodontale nazorg100%100%100%100%
T42Consult parodontale nazorg100%100%100%100%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg100%100%100%100%
T44Complex consult parodontale nazorg100%100%100%100%
T57Toepassing lokaal medicament100%100%100%100%
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus100%100%100%100%
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus100%100%100%100%
T70Flapoperatie tussen twee elementen100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)100%100%100%100%
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)100%100%100%100%
T73Directe postoperatieve zorg, kort100%100%100%100%
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid100%100%100%100%
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus100%100%100%100%
T76Tuber- of retromolaarplastiek100%100%100%100%
T80Tandvleestransplantaat100%100%100%100%
T81Tuber- of retromolaarplastiek100%100%100%100%
T82Tandvleescorrectie per element100%100%100%100%
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)100%100%100%100%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)100%100%100%100%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elemen100%100%100%100%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal100%100%100%100%
T87Kroonverlenging per element100%100%100%100%
T88Kroonverlenging per sextant100%100%100%100%
T89Directe postoperatieve zorg, kort100%100%100%100%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid100%100%100%100%
T91Pocketregistratie100%100%100%100%
T92Parodontiumregistratie100%100%100%100%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
T94Behandeling tandvleesabces100%100%100%100%
T95(Draad)Spalk100%100%100%100%
T96Uitgebreide voedingsanalyse100%100%100%100%
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten0% 0% 0% 0%
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP0% 0% 0% 0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten% % % %
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in% % % %
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal100%100%100%100%
V30Fissuurlak eerste element100%100%100%100%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting100%100%100%100%
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen100%100%100%100%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje100%100%100%100%
V70Parapulpaire stift100%100%100%100%
V71Eénvlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
V72Tweevlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
V73Drievlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
V74Meervlaksvulling amalgaam100%100%100%100%
V80Wortelkanaalstift100%100%100%100%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%100%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer100%100%100%100%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer100%100%100%100%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element100%100%100%100%
V91Eénvlaksvulling composiet100%100%100%100%
V92Tweevlaksvulling composiet100%100%100%100%
V93Drievlaksvulling composiet100%100%100%100%
V94Meervlaksvulling composiet100%100%100%100%
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto100%100%100%100%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto% % % %
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto100%100%100%100%
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak100%100%100%100%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto% % % %
X24Maken en beoordelen schedelfoto100%100%100%100%
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto100%100%100%100%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto100%100%100%100%
X34Beoordelen schedelfoto% % % %
Z10Abonnement categorie A per maand0% 0% 0% 0%
Z20Abonnement categorie B per maand0% 0% 0% 0%
Z30Abonnement categorie C per maand0% 0% 0% 0%
Z40Abonnement categorie D per maand0% 0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingStartStandaardExtraCompleet
Z50Abonnement categorie E per maand0% 0% 0% 0%
Z60Abonnement categorie F per maand0% 0% 0% 0%