Tandartsverzekering OHRA

Laatste update: 09-11-2018 door: VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 92,50
Dit betreft een Restitutie zorgverzekering
Meer informatie

Ohra tandartsverzekering Tandsterk

Let op: de tandartsverzekering van OHRA, Tandsterk kent een veel beperkte vergoedingstructuur dan de overige pakket van OHRA en vergoed alleen de volgende Tandheelkundige behandelingen
voor onderhoud van het gebit:
consulten
gaatjes vullen
gebitsreiniging
kiezen trekken
röntgenfoto
wortelkanaalbehandeling
verdoving

Vergoeding: 75% tot maximaal € 250,
Er is dus geen vergoeding voor bijvoorbeeld: Kronen, bruggen, implantaten en inlays en prothetiek (kunstgebitten).

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 116,30
Basis + Tandartspakket: Tandsterk
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 135
Veel behandelingen geen vergoeding
Break-Even: € 153
€ 250
Percentage: 75%
€ 125,85 € 9,55
Basis + Tandartspakket: Tandgaaf 250
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 56
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 194
€ 250
Percentage: 100%
€ 132,45 € 16,15
Basis + Tandartspakket: Tandgaaf 500
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 143
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 357
€ 500
Percentage: 100%
€ 146,05 € 29,75
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
De gemiddelde beoordeling voor OHRA is Gebaseerd op (2) beoordelingen. Geef een beoordeling!
Recensies voor tandartsverzekering: OHRA
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:
J.ohan Noord-Brabant
10-06-2015
Kreeg reparatie aan mijn frame niet vergoed omdat dit onder een P-code viel en ik hier niet voor verzekerd zou zijn. Hed nog nooit gehoord van deze uitzondering. Was dit jaar pas bij OHRA aangesloten en meteen voor het laatste jaar, ga op zoek naar een verz. waar de deze codes automatisch verz. zijn
VergelijkMondzorg: @J.ohan Gelderland
29-11-2014
U had of heeft waarschijnlijk de goedkoopste tandartsverzekering van OHRA de Tandsterk, deze kent veel uitzonderingen van vergoeding.

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering OHRA
Tandheelkundige Vergoeding OHRA
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving75%100%100%
A15Oppervlakte verdoving75%100%100%
A20Behandeling onder algehele narcose75%100%100%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)0% 100%100%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)0% 100%100%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)0% 100%100%
C11Periodieke controle75%100%100%
C13Probleemgericht consult75%100%100%
C22Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen75%100%100%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan75%100%100%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan75%100%100%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak75%100%100%
C80Mondzorg aan huis75%100%100%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose75%100%100%
C85Weekendbehandeling75%100%100%
C86Avondbehandeling75%100%100%
C87Nachtbehandeling75%100%100%
E01Wortelkanaalbehandeling consult75%100%100%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult75%100%100%
E03Consult na tandheelkundig ongeval75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten75%100%100%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal75%100%100%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen75%100%100%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen75%100%100%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen75%100%100%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting75%100%100%
E31Snij-/ hoektand75%100%100%
E32Premolaar75%100%100%
E33Molaar75%100%100%
E34Aanbrengen retrograde vulling75%100%100%
E36Het trekken van een element met re-implantatie75%100%100%
E37Kijkoperatie75%100%100%
E40Directe pulpa-overkapping75%100%100%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval75%100%100%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval75%100%100%
E44Verwijderen spalk75%100%100%
E45Aanbrengen rubberdam75%100%100%
E51Verwijderen van kroon of brug75%100%100%
E52Moeilijke wortelkanaalopening75%100%100%
E53Verwijderen van wortelstift75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal75%100%100%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal75%100%100%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade75%100%100%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie75%100%100%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel75%100%100%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting75%100%100%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting75%100%100%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal75%100%100%
E64Afsluiting van open wortelpunt75%100%100%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement75%100%100%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal75%100%100%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal75%100%100%
E85Elektronische lengtebepaling75%100%100%
E86Gebruik operatiemicroscoop75%100%100%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling75%100%100%
E90Inwendig bleken, eerste zitting75%100%100%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting75%100%100%
E97Uitwendig bleken per kaak0% 0% 0%
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)0% 100%100%
G02Spieractiviteitsmeting en registratie0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling0% 100%100%
G10Niet standaard beetregistratie0% 100%100%
G11Scharnierasbepaling0% 100%100%
G12Centrale relatiebepaling0% 100%100%
G13Protrale/laterale bepalingen0% 100%100%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie0% 100%100%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte0% 100%100%
G16Therapeutische positiebepaling0% 100%100%
G20Beetregistratie intra-oraal0% 100%100%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding0% 100%100%
G61Instructie spieroefeningen0% 100%100%
G62Occlusale spalk0% 100%100%
G63Repositiespalk0% 100%100%
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties0% 100%100%
G65Indirect planmatig inslijpen0% 100%100%
G66Biofeedbacktherapie0% 100%100%
G67Behandeling triggerpoint0% 100%100%
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk0% 100%100%
G69Opbeetplaat0% 100%100%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0% 0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
G72Controlebezoek MRA0% 0% 0%
G73Reparatie MRA met afdruk0% 0% 0%
H11Trekken tand of kies75%100%100%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant75%100%100%
H21Kosten hechtmateriaal75%100%100%
H26Hechten weke delen75%100%100%
H33Hemisectie van een molaar75%100%100%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap75%100%100%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak75%100%100%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje75%100%100%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting75%100%100%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting75%100%100%
H44Primaire antrumsluiting75%100%100%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling75%100%100%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling75%100%100%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak75%100%100%
H60Marsupialisatie75%100%100%
H65Primaire sluiting75%100%100%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak75%100%100%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak75%100%100%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak75%100%100%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o75%100%100%
J01Initieel onderzoek implantologie0% 100%100%
J02Verlengd onderzoek implantologie0% 100%100%
J03Proefopstelling0% 100%100%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan0% 100%100%
J06Vrijleggen foramen mentale0% 100%100%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik0% 100%100%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond0% 100%100%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft0% 100%100%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting0% 100%100%
J11Prepareren donorplaats0% 100%100%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft0% 100%100%
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting0% 100%100%
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft0% 100%100%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte0% 100%100%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad0% 100%100%
J19Toeslag esthetische zone0% 100%100%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)0% 100%100%
J26Moeizaam verwijderen implantaat0% 100%100%
J27Vervangen implantaat0% 100%100%
J28Plaatsen volgend implantaat% % %
J29Plaatsen volgende Healing Abutment% % %
J30Bindweefseltransplantaat, eerste0% 100%100%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef0% 100%100%
J33Kosten implantaat (techniek)% % %
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting% % %
J36Verwijderen implantaat% % %
J37Vervangen volgend implantaat% % %
J40Twee magneten/drukknoppen0% 100%100%
J41Elke volgende magneet, drukknop0% 100%100%
J42Staaf tussen twee implantaten0% 100%100%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak0% 100%100%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon0% 100%100%
J50Boven- en onder klikgebit0% 100%100%
J51Onder-klikgebit0% 100%100%
J52Boven-klikgebit0% 100%100%
J53Omvorming klikgebit0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten0% 100%100%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten0% 100%100%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten0% 100%100%
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten0% 100%100%
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten0% 100%100%
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten0% 100%100%
J60Specifiek consult nazorg implantologie0% 100%100%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie0% 100%100%
J70Opvullen zonder staafdemontage0% 100%100%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten0% 100%100%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten0% 100%100%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten0% 100%100%
J74Reparatie zonder staafdemontage0% 100%100%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten0% 100%100%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten0% 100%100%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten0% 100%100%
J78Verwijderen én vervangen drukknop% % %
J79Verwijderen én vervangen steg% % %
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit% % %
J97Overheadkosten implantaten0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie0% 100%100%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min75%100%100%
M02Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min75%100%100%
M03Gebitsreiniging, tarief is per 5 min75%100%100%
M05Beslijpen en/of fluorideren melkelement75%100%100%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament% % %
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek75%100%100%
M40Fluoridebehandeling% % %
M61Mondbeschermer75%100%100%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw0% 100%100%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw0% 100%100%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw0% 100%100%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw0% 100%100%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit0% 100%100%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk0% 100%100%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk0% 100%100%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen0% 100%100%
P14Individuele afdruk met randopbouw0% 100%100%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen0% 100%100%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur0% 100%100%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak0% 100%100%
P25Volledig kunstgebit onderkaak0% 100%100%
P27Reoccluderen0% 100%100%
P28Naregistratie en remounten0% 100%100%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit0% 100%100%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak0% 100%100%
P31Wortelkap met stift0% 100%100%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls0% 100%100%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling0% 100%100%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen0% 100%100%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen0% 100%100%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw0% 100%100%
P37Frontopstelling in aparte zitting0% 100%100%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur0% 100%100%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone0% 100%100%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element0% 100%100%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk0% 100%100%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen0% 100%100%
P45Noodkunstgebit0% 100%100%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw0% 100%100%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw0% 100%100%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw0% 100%100%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw0% 100%100%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit0% 100%100%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk0% 100%100%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk0% 100%100%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit0% 100%100%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit0% 100%100%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage0% 100%100%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk0% 100%100%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk0% 100%100%
R08Eenvlaks composiet inlay0% 100%100%
R09Tweevlaks composiet inlay0% 100%100%
R10Drievlaks composiet inlay0% 100%100%
R11Eenvlaksinlay0% 100%100%
R12Tweevlaksinlay0% 100%100%
R13Drievlaksinlay0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties0% 100%100%
R24Kroon0% 100%100%
R28Endokroon, indirect vervaardigd0% 100%100%
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening0% 100%100%
R31Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal0% 100%100%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode0% 100%100%
R33Gegoten opbouw, directe methode0% 100%100%
R40Eerste brugtussendeel0% 100%100%
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel0% 100%100%
R46Brugverankering, per anker0% 100%100%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen0% 100%100%
R50Metalen fixatiekap met afdruk0% 100%100%
R55Gipsslot met extra afdruk0% 100%100%
R60Plakbrug zonder preparatie0% 100%100%
R61Plakbrug met preparatie0% 100%100%
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel0% 100%100%
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee0% 100%100%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker0% 100%100%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond0% 100%100%
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje0% 100%100%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties0% 100%100%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug0% 100%100%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon0% 100%100%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element0% 100%100%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie0% 100%100%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie0% 100%100%
R80Temporaire, eerste voorziening0% 100%100%
R85Temporaire, volgende voorziening0% 100%100%
R90Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.0% 0% 0%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus0% 100%100%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus0% 100%100%
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element0% 100%100%
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element0% 100%100%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling0% 100%100%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling0% 100%100%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling0% 100%100%
T41Beperkt consult parodontale nazorg0% 100%100%
T42Consult parodontale nazorg0% 100%100%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
T44Complex consultparodontale nazorg0% 100%100%
T57Toepassing lokaal medicament0% 100%100%
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus0% 100%100%
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus0% 100%100%
T70Flapoperatie tussen 2 elementen0% 100%100%
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)0% 100%100%
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)0% 100%100%
T73Directe post-operatieve zorg, kort0% 100%100%
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid0% 100%100%
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus0% 100%100%
T76Tuber- of retromolaarplastiek0% 100%100%
T80Tandvleestransplantaat0% 100%100%
T81Tuber- of retromolaarplastiek0% 100%100%
T82Tandvleescorrectie, per element0% 100%100%
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)0% 100%100%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)0% 100%100%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element0% 100%100%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal0% 100%100%
T87Kroonverlenging per element0% 100%100%
T88Kroonverlenging per sextant0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
T89Directe post-operatieve zorg, kort0% 100%100%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid0% 100%100%
T91Pocketregistratie0% 100%100%
T92Parodontiumregistratie0% 100%100%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling0% 100%100%
T94Behandeling tandvleesabces0% 100%100%
T95(Draad)Spalk0% 100%100%
T96Uitgebreide Voedingsanalyse0% 100%100%
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten0% 100%100%
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP0% 100%100%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten% % %
U35Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.% % %
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal75%100%100%
V30Sealen eerste element75%100%100%
V35Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting75%100%100%
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament75%100%100%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje75%100%100%
V70Parapulpaire stift75%100%100%
V71Eénvlaksvulling amalgaam75%100%100%
V72Tweevlaksvulling amalgaam75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
V73Drievlaksvulling amalgaam75%100%100%
V74Meervlaksvulling amalgaam75%100%100%
V80Wortelkanaalstift75%100%100%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element75%100%100%
V91Eénvlaksvulling composiet75%100%100%
V92Tweevlaksvulling composiet75%100%100%
V93Drievlaksvulling composiet75%100%100%
V94Meervlaksvulling composiet75%100%100%
X10Kleine rontgenfoto75%100%100%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto% % %
X21Kaakoverzichtsfoto75%100%100%
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak75%100%100%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto% % %
X24Schedelfoto75%100%100%
X25Maken meerdimensionale kaakfoto75%100%100%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
X34Beoordelen schedelfoto% % %
Z10Abonnement categorie A per maand0% 0% 0%
Z20Abonnement categorie B per maand0% 0% 0%
Z30Abonnement categorie C per maand0% 0% 0%
Z40Abonnement categorie D per maand0% 0% 0%
Z50Abonnement categorie E per maand0% 0% 0%
Z60Abonnement categorie F per maand0% 0% 0%