Alles over een tandarts bezoek en de coronacrisis.

Tandartsverzekering OHRA

Laatste update: 09-11-2018 door: VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 99,83
Dit betreft een Restitutie zorgverzekering
Meer informatie

Ohra tandartsverzekering Tandsterk

Let op: de tandartsverzekering van OHRA, Tandsterk kent een veel beperkte vergoedingstructuur dan de overige pakket van OHRA en vergoed alleen de volgende Tandheelkundige behandelingen
voor onderhoud van het gebit:
consulten
gaatjes vullen
gebitsreiniging
kiezen trekken
röntgenfoto
wortelkanaalbehandeling
verdoving

Vergoeding: 75% tot maximaal € 250,
Er is dus geen vergoeding voor bijvoorbeeld: Kronen, bruggen, implantaten en inlays en prothetiek (kunstgebitten).

OHRA is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2020.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van OHRA Deze vindt u hier van het jaar: 2019.
Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 116,50
max eigen risico: 99,83
Basis + Tandartspakket: Tandsterk
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 127
Veel behandelingen geen vergoeding
Break-Even: € 164
€ 250
Percentage: 75%
€ 126,75
max eigen risico: 110,08
€ 10,25
Basis + Tandartspakket: Tandgaaf 250
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 50
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 199
€ 250
Percentage: 100%
€ 133,12
max eigen risico: 116,45
€ 16,62
Basis + Tandartspakket: Tandgaaf 500
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 128
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 371
€ 500
Percentage: 100%
€ 147,45
max eigen risico: 130,78
€ 30,95
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Gebaseerd op (0) beoordelingen. Geef een beoordeling!
Recensies voor tandartsverzekering: OHRA
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering OHRA
Tandheelkundige Vergoeding OHRA 2020
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving75%100%100%
A15Oppervlakte verdoving75%100%100%
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    75%100%100%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)0% 100%100%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)0% 100%100%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)0% 100%100%
C11Periodieke controle75%100%100%
C13Probleemgericht consult75%100%100%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen75%100%100%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt75%100%100%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan75%100%100%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak75%100%100%
C80Mondzorg aan huis75%100%100%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie75%100%100%
C85Weekendbehandeling75%100%100%
C86Avondbehandeling75%100%100%
C87Nachtbehandeling75%100%100%
E01Wortelkanaalbehandeling consult75%100%100%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult75%100%100%
E03Consult na tandheelkundig ongeval75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten75%100%100%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal75%100%100%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen75%100%100%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen75%100%100%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen75%100%100%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting75%100%100%
E31Snij-/ hoektand75%100%100%
E32Premolaar75%100%100%
E33Molaar75%100%100%
E34Aanbrengen retrograde vulling75%100%100%
E36Het trekken van een element met re-implantatie75%100%100%
E37Kijkoperatie75%100%100%
E40Directe pulpa-overkapping75%100%100%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval75%100%100%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval75%100%100%
E44Verwijderen spalk, per element75%100%100%
E45Aanbrengen rubberdam75%100%100%
E51Verwijderen van kroon of brug75%100%100%
E52Moeilijke wortelkanaalopening75%100%100%
E53Verwijderen van wortelstift75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal75%100%100%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal75%100%100%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade75%100%100%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie75%100%100%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel75%100%100%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting75%100%100%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting75%100%100%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal75%100%100%
E64Afsluiting van open wortelpunt75%100%100%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement75%100%100%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal75%100%100%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal75%100%100%
E85Elektronische lengtebepaling75%100%100%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling75%100%100%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling75%100%100%
E90Inwendig bleken, eerste zitting75%100%100%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting75%100%100%
E97Uitwendig bleken per kaak0% 0% 0%
G10Niet-standaard beetregistratie0% 100%100%
G11Scharnierasbepaling0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
G12Centrale relatiebepaling0% 100%100%
G13Protrale/laterale bepalingen0% 100%100%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie0% 100%100%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte0% 100%100%
G16Therapeutische positiebepaling0% 100%100%
G20Beetregistratie intra-oraal0% 100%100%
G21Functieonderzoek kauwstelsel% % %
G22Verlengd onderzoek OPD% % %
G23Spieractiviteitsmeting en registratie% % %
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding0% 100%100%
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)% % %
G43Consult OPD-therapie B (complex)% % %
G44Therapeutische injectie% % %
G46Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)% % %
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A% % %
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B% % %
G62Stabilisatieopbeetplaat0% 100%100%
G65Indirect planmatig inslijpen0% 100%100%
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk0% 100%100%
G69Beetbeschermingsplaat0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0% 0% 0%
G72Controlebezoek MRA0% 0% 0%
G73Reparatie MRA met afdruk0% 0% 0%
H11Trekken tand of kies75%100%100%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant75%100%100%
H21Kosten hechtmateriaal75%100%100%
H26Hechten weke delen75%100%100%
H33Hemisectie van een molaar75%100%100%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap75%100%100%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak75%100%100%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje75%100%100%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting75%100%100%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting75%100%100%
H44Primaire antrumsluiting75%100%100%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling75%100%100%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling75%100%100%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak75%100%100%
H60Marsupialisatie75%100%100%
H65Primaire sluiting75%100%100%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak75%100%100%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak75%100%100%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak75%100%100%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B75%100%100%
J01Initieel onderzoek implantologie     0% 100%100%
J02Verlengd onderzoek implantologie  0% 100%100%
J03Proefopstelling0% 100%100%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan0% 100%100%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik0% 100%100%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond0% 100%100%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft0% 100%100%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting0% 100%100%
J11Prepareren donorplaats        0% 100%100%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft0% 100%100%
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting0% 100%100%
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio0% 100%100%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte    0% 100%100%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad      0% 100%100%
J19Toeslag esthetische zone                0% 100%100%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
J23Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)  0% 100%100%
J26Moeizaam verwijderen implantaat   0% 100%100%
J27Vervangen eerste implantaat       0% 100%100%
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak% % %
J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)% % %
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats               0% 100%100%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef0% 100%100%
J33Kosten implantaat% % %
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting% % %
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat% % %
J36Verwijderen implantaat% % %
J37Vervangen volgend implantaat% % %
J39Uitvoeren autotransplantaat% % %
J41Plaatsen elke volgende drukknop0% 100%100%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak0% 100%100%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak0% 100%100%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon0% 100%100%
J45Plaatsen eerste drukknop% % %
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit0% 100%100%
J51Onder klikgebit0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
J52Boven klikgebit0% 100%100%
J53Omvorming klikgebit0% 100%100%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten0% 100%100%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten0% 100%100%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten0% 100%100%
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten0% 100%100%
J58Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten   0% 100%100%
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten0% 100%100%
J70Opvullen zonder staafdemontage    0% 100%100%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   0% 100%100%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten0% 100%100%
J73Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten 0% 100%100%
J74Reparatie zonder staafdemontage     0% 100%100%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 0% 100%100%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 0% 100%100%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   0% 100%100%
J78Verwijderen én vervangen drukknop% % %
J80Twee implantaten in de onderkaak voor% % %
J87Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat% % %
J97Overheadkosten implantaten0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie0% 100%100%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten75%100%100%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten75%100%100%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten75%100%100%
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit75%100%100%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament% % %
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek75%100%100%
M40Fluoridebehandeling% % %
M61Mondbeschermer75%100%100%
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element% % %
M81Behandeling van witte vlekken, volgend element% % %
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak0% 100%100%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak0% 100%100%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak0% 100%100%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak0% 100%100%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak0% 100%100%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen0% 100%100%
P14Individuele afdruk met randopbouw0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen0% 100%100%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur0% 100%100%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0% 100%100%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak0% 100%100%
P25Volledig kunstgebit onderkaak0% 100%100%
P27Reoccluderen0% 100%100%
P28Naregistratie en remounten0% 100%100%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit0% 100%100%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak0% 100%100%
P31Wortelkap met stift0% 100%100%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls0% 100%100%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling0% 100%100%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen0% 100%100%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen0% 100%100%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw0% 100%100%
P37Frontopstelling in aparte zitting0% 100%100%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur0% 100%100%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone0% 100%100%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk0% 100%100%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling0% 100%100%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen0% 100%100%
P45Noodkunstgebit0% 100%100%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak0% 100%100%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak0% 100%100%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak0% 100%100%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak0% 100%100%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak0% 100%100%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak0% 100%100%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit0% 100%100%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit0% 100%100%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak0% 100%100%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak0% 100%100%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak0% 100%100%
R08Eénvlaks composiet inlay0% 100%100%
R09Tweevlaks composiet inlay0% 100%100%
R10Drievlaks composiet inlay0% 100%100%
R11Eénvlaksinlay0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
R12Tweevlaksinlay0% 100%100%
R13Drievlaksinlay0% 100%100%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van0% 100%100%
R24Kroon op natuurlijk element0% 100%100%
R29Confectiekroon0% 100%100%
R31Opbouw plastisch materiaal0% 100%100%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode0% 100%100%
R33Gegoten opbouw, directe methode0% 100%100%
R34Kroon op implantaat% % %
R40Eerste brugtussendeel0% 100%100%
R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel0% 100%100%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen0% 100%100%
R50Metalen fixatiekap met afdruk0% 100%100%
R55Gipsslot met extra afdruk0% 100%100%
R60Plakbrug zonder preparatie0% 100%100%
R61Plakbrug met preparatie0% 100%100%
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel0% 100%100%
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee0% 100%100%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker0% 100%100%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties0% 100%100%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug0% 100%100%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon0% 100%100%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element0% 100%100%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie0% 100%100%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie0% 100%100%
R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies0% 100%100%
R85Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies0% 100%100%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus0% 100%100%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus0% 100%100%
T21Grondig reinigen wortel, complex0% 100%100%
T22Grondig reinigen wortel, standaard0% 100%100%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling0% 100%100%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                  0% 100%100%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling0% 100%100%
T41Beperkt consult parodontale nazorg0% 100%100%
T42Consult parodontale nazorg0% 100%100%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg0% 100%100%
T44Complex consult parodontale nazorg0% 100%100%
T57Toepassing lokaal medicament0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus0% 100%100%
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus0% 100%100%
T70Flapoperatie tussen twee elementen0% 100%100%
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)0% 100%100%
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)0% 100%100%
T73Directe postoperatieve zorg, kort0% 100%100%
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid0% 100%100%
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus0% 100%100%
T76Tuber- of retromolaarplastiek0% 100%100%
T80Tandvleestransplantaat0% 100%100%
T81Tuber- of retromolaarplastiek0% 100%100%
T82Tandvleescorrectie per element0% 100%100%
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)0% 100%100%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)0% 100%100%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elemen0% 100%100%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal0% 100%100%
T87Kroonverlenging per element0% 100%100%
T88Kroonverlenging per sextant0% 100%100%
T89Directe postoperatieve zorg, kort0% 100%100%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid0% 100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
T91Pocketregistratie0% 100%100%
T92Parodontiumregistratie0% 100%100%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling0% 100%100%
T94Behandeling tandvleesabces0% 100%100%
T95(Draad)Spalk0% 100%100%
T96Uitgebreide voedingsanalyse0% 100%100%
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten0% 100%100%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten% % %
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in% % %
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)75%100%100%
V30Fissuurlak eerste element75%100%100%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting75%100%100%
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen75%100%100%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje75%100%100%
V70Parapulpaire stift75%100%100%
V71Eénvlaksvulling amalgaam75%100%100%
V72Tweevlaksvulling amalgaam75%100%100%
V73Drievlaksvulling amalgaam75%100%100%
V74Meervlaksvulling amalgaam75%100%100%
V80Wortelkanaalstift75%100%100%
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer75%100%100%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element75%100%100%
V91Eénvlaksvulling composiet75%100%100%
V92Tweevlaksvulling composiet75%100%100%
V93Drievlaksvulling composiet75%100%100%
V94Meervlaksvulling composiet75%100%100%
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto75%100%100%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto% % %
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto75%100%100%
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak75%100%100%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto% % %
X24Maken en beoordelen schedelfoto75%100%100%
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%100%100%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%100%100%
X34Beoordelen schedelfoto% % %
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten% % %
Y02Onderlinge dienstverlening% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTandsterkTandgaaf 250Tandgaaf 500
Z10Abonnement categorie A per maand0% 0% 0%
Z20Abonnement categorie B per maand0% 0% 0%
Z30Abonnement categorie C per maand0% 0% 0%
Z40Abonnement categorie D per maand0% 0% 0%
Z50Abonnement categorie E per maand0% 0% 0%
Z60Abonnement categorie F per maand0% 0% 0%