Tandartsverzekering Bewuzt

Laatste update: 13-11-2018 door: VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 90,95
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

Bewuzt onderdeel van VGZ is een online zorgverzekering, dit houdt in dat u veel zaken zelf online moet regelen waaronder bijvoorbeeld herhaalrecepten. De Tandartsverzekering vergoedt veel maar niet alle codes, de codes die niet vergoed worden vallen onder de veel voorkomende uitgesloten vergoedingen van tandartsverzekeringen.

Bewuzt tandongevallendekking

Vanuit de basisverzekering biedt Bewuzt tot maximaal € 10.000,- euro vergoeding bij een tandongeval.

Vergoeding tandarts behandelingen Bewuzt

Bewuzt tandartsverzekering geeft 75% vergoeding op tandheelkundige behandelingen met uitzondering van orthodontie.
Niet vergoed worden de kosten van:

  • Uitwendig bleken van tanden (E97 en E98) (vervallen in 2017!)
  • Orthodontie
  • Behandelingen door een tandtechnicus
  • Niet nagekomen afspraak met je tandarts (afspraak vergeten)
  • Algehele narcose en voorbereiding behandeling onder volledige narcose (A20 en C84)

Bijzonderheden en opvallende vergoeding Bewuzt tandartsverzekering:

De kosten van tandheelkundige hulp in het buitenland worden ook vergoed. Deze vallen wel binnen het maximale bedrag per kalenderjaar. In uitzonderlijke gevallen wanneer u alleen op controle bent geweest heeft u recht op een vorm van no-claim korting op de premie van het volgende jaar. Dit principe druist tegen elke wetenschappelijke advies in. Het advies is om bij patiënten met goede mondzorg en laag cariësrisico (kans op krijgen gaatjes) eens per 3 jaar röntgenfoto’s te maken. Wanneer er sprake is van een hoger risico op problemen worden er eens per 2 jaar of zelfs per jaar röntgenfoto’s gemaakt.

Bewuzt Tandartsverzekering is niet los af te sluiten 

Bewuzt Tandartsverzekering kent geen vergoeding voor orthodontie

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 105,95
Basis + Tandartspakket: Tand Goed 250
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 124
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 168
€ 250
Percentage: 75%
€ 116,45 € 10,50
Basis + Tandartspakket: Tand Beter 500
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 233
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 356
€ 500
Percentage: 75%
€ 128,20 € 22,25
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Gebaseerd op (0) beoordelingen. Geef een beoordeling!
Recensies voor tandartsverzekering: Bewuzt
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering Bewuzt
Tandheelkundige Vergoeding Bewuzt
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving75%75%
A15Oppervlakte verdoving75%75%
A20Behandeling onder algehele narcose0%0%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)75%75%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)75%75%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)75%75%
C11Periodieke controle75%75%
C13Probleemgericht consult75%75%
C22Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen75%75%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan75%75%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan75%75%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak75%75%
C80Mondzorg aan huis75%75%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose0%0%
C85Weekendbehandeling75%75%
C86Avondbehandeling75%75%
C87Nachtbehandeling75%75%
E01Wortelkanaalbehandeling consult75%75%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult75%75%
E03Consult na tandheelkundig ongeval75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten75%75%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal75%75%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen75%75%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen75%75%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen75%75%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting75%75%
E31Snij-/ hoektand75%75%
E32Premolaar75%75%
E33Molaar75%75%
E34Aanbrengen retrograde vulling75%75%
E36Het trekken van een element met re-implantatie75%75%
E37Kijkoperatie75%75%
E40Directe pulpa-overkapping75%75%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval75%75%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval75%75%
E44Verwijderen spalk75%75%
E45Aanbrengen rubberdam75%75%
E51Verwijderen van kroon of brug75%75%
E52Moeilijke wortelkanaalopening75%75%
E53Verwijderen van wortelstift75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal75%75%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal75%75%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade75%75%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie75%75%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel75%75%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting75%75%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting75%75%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal75%75%
E64Afsluiting van open wortelpunt75%75%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement75%75%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal75%75%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal75%75%
E85Elektronische lengtebepaling75%75%
E86Gebruik operatiemicroscoop75%75%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling75%75%
E90Inwendig bleken, eerste zitting75%75%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting75%75%
E97Uitwendig bleken per kaak0%0%
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)75%75%
G02Spieractiviteitsmeting en registratie75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling75%75%
G10Niet standaard beetregistratie75%75%
G11Scharnierasbepaling75%75%
G12Centrale relatiebepaling75%75%
G13Protrale/laterale bepalingen75%75%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie75%75%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte75%75%
G16Therapeutische positiebepaling75%75%
G20Beetregistratie intra-oraal75%75%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding75%75%
G61Instructie spieroefeningen75%75%
G62Occlusale spalk75%75%
G63Repositiespalk75%75%
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties75%75%
G65Indirect planmatig inslijpen75%75%
G66Biofeedbacktherapie75%75%
G67Behandeling triggerpoint75%75%
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk75%75%
G69Opbeetplaat75%75%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
G72Controlebezoek MRA75%75%
G73Reparatie MRA met afdruk75%75%
H11Trekken tand of kies75%75%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant75%75%
H21Kosten hechtmateriaal75%75%
H26Hechten weke delen75%75%
H33Hemisectie van een molaar75%75%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap75%75%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak75%75%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje75%75%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting75%75%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting75%75%
H44Primaire antrumsluiting75%75%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling75%75%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling75%75%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak75%75%
H60Marsupialisatie75%75%
H65Primaire sluiting75%75%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak75%75%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak75%75%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak75%75%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o75%75%
J01Initieel onderzoek implantologie75%75%
J02Verlengd onderzoek implantologie75%75%
J03Proefopstelling75%75%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan75%75%
J06Vrijleggen foramen mentale75%75%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik75%75%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond75%75%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft75%75%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting75%75%
J11Prepareren donorplaats75%75%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft75%75%
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting75%75%
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft75%75%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte75%75%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad75%75%
J19Toeslag esthetische zone75%75%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)75%75%
J26Moeizaam verwijderen implantaat75%75%
J27Vervangen implantaat75%75%
J28Plaatsen volgend implantaat75%75%
J29Plaatsen volgende Healing Abutment75%75%
J30Bindweefseltransplantaat, eerste75%75%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef75%75%
J33Kosten implantaat (techniek)75%75%
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting75%75%
J36Verwijderen implantaat75%75%
J37Vervangen volgend implantaat75%75%
J40Twee magneten/drukknoppen75%75%
J41Elke volgende magneet, drukknop75%75%
J42Staaf tussen twee implantaten75%75%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak75%75%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon75%75%
J50Boven- en onder klikgebit75%75%
J51Onder-klikgebit75%75%
J52Boven-klikgebit75%75%
J53Omvorming klikgebit75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten75%75%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten75%75%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten75%75%
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten75%75%
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten75%75%
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten75%75%
J60Specifiek consult nazorg implantologie75%75%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie75%75%
J70Opvullen zonder staafdemontage75%75%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten75%75%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten75%75%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten75%75%
J74Reparatie zonder staafdemontage75%75%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten75%75%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten75%75%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten75%75%
J78Verwijderen én vervangen drukknop75%75%
J79Verwijderen én vervangen steg75%75%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit75%75%
J97Overheadkosten implantaten75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie75%75%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min75%75%
M02Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min75%75%
M03Gebitsreiniging, tarief is per 5 min75%75%
M05Beslijpen en/of fluorideren melkelement75%75%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament75%75%
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek75%75%
M40Fluoridebehandeling75%75%
M61Mondbeschermer75%75%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw75%75%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw75%75%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw75%75%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw75%75%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit75%75%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk75%75%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk75%75%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen75%75%
P14Individuele afdruk met randopbouw75%75%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen75%75%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur75%75%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%75%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak75%75%
P25Volledig kunstgebit onderkaak75%75%
P27Reoccluderen75%75%
P28Naregistratie en remounten75%75%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit75%75%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak75%75%
P31Wortelkap met stift75%75%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls75%75%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling75%75%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen75%75%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen75%75%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw75%75%
P37Frontopstelling in aparte zitting75%75%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur75%75%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone75%75%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element75%75%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk75%75%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen75%75%
P45Noodkunstgebit75%75%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw75%75%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw75%75%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw75%75%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw75%75%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit75%75%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk75%75%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk75%75%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit75%75%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit75%75%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage75%75%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk75%75%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk75%75%
R08Eenvlaks composiet inlay75%75%
R09Tweevlaks composiet inlay75%75%
R10Drievlaks composiet inlay75%75%
R11Eenvlaksinlay75%75%
R12Tweevlaksinlay75%75%
R13Drievlaksinlay75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties75%75%
R24Kroon75%75%
R28Endokroon, indirect vervaardigd75%75%
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening75%75%
R31Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal75%75%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode75%75%
R33Gegoten opbouw, directe methode75%75%
R40Eerste brugtussendeel75%75%
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel75%75%
R46Brugverankering, per anker75%75%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen75%75%
R50Metalen fixatiekap met afdruk75%75%
R55Gipsslot met extra afdruk75%75%
R60Plakbrug zonder preparatie75%75%
R61Plakbrug met preparatie75%75%
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel75%75%
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee75%75%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker75%75%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond75%75%
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje75%75%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties75%75%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug75%75%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon75%75%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element75%75%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie75%75%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie75%75%
R80Temporaire, eerste voorziening75%75%
R85Temporaire, volgende voorziening75%75%
R90Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.0%0%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus75%75%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus75%75%
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element75%75%
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element75%75%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling75%75%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling75%75%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling75%75%
T41Beperkt consult parodontale nazorg75%75%
T42Consult parodontale nazorg75%75%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
T44Complex consultparodontale nazorg75%75%
T57Toepassing lokaal medicament75%75%
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus75%75%
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus75%75%
T70Flapoperatie tussen 2 elementen75%75%
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)75%75%
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel)75%75%
T73Directe post-operatieve zorg, kort75%75%
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid75%75%
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus75%75%
T76Tuber- of retromolaarplastiek75%75%
T80Tandvleestransplantaat75%75%
T81Tuber- of retromolaarplastiek75%75%
T82Tandvleescorrectie, per element75%75%
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)75%75%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel)75%75%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element75%75%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal75%75%
T87Kroonverlenging per element75%75%
T88Kroonverlenging per sextant75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
T89Directe post-operatieve zorg, kort75%75%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid75%75%
T91Pocketregistratie75%75%
T92Parodontiumregistratie75%75%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling75%75%
T94Behandeling tandvleesabces75%75%
T95(Draad)Spalk75%75%
T96Uitgebreide Voedingsanalyse75%75%
U05Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten0%0%
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP0%0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten0%0%
U35Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.0%0%
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal75%75%
V30Sealen eerste element75%75%
V35Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting75%75%
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament75%75%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje75%75%
V70Parapulpaire stift75%75%
V71Eénvlaksvulling amalgaam75%75%
V72Tweevlaksvulling amalgaam75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
V73Drievlaksvulling amalgaam75%75%
V74Meervlaksvulling amalgaam75%75%
V80Wortelkanaalstift75%75%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element75%75%
V91Eénvlaksvulling composiet75%75%
V92Tweevlaksvulling composiet75%75%
V93Drievlaksvulling composiet75%75%
V94Meervlaksvulling composiet75%75%
X10Kleine rontgenfoto75%75%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto75%75%
X21Kaakoverzichtsfoto75%75%
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak75%75%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto75%75%
X24Schedelfoto75%75%
X25Maken meerdimensionale kaakfoto75%75%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Goed 250Tand Beter 500
X34Beoordelen schedelfoto75%75%
Z10Abonnement categorie A per maand0%0%
Z20Abonnement categorie B per maand0%0%
Z30Abonnement categorie C per maand0%0%
Z40Abonnement categorie D per maand0%0%
Z50Abonnement categorie E per maand0%0%
Z60Abonnement categorie F per maand0%0%
Tandartsverzekering: 2019