VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering Menzis

Laatste update: 14-11-2020 door VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 97
Dit betreft een Budget natura zorgverzekering
Meer informatie

Menzis is één van de grote 4 zorgverzekeraars, van oudsher vooral actief in Groningen, Overijssel en Drenthe. Nu echter voor iedereen. Menzis heeft verschillende tandartsverzekeringen en deze zijn overzichtelijk.

Pakket TV1 protheses is alleen beschikbaar voor patiënten met een volledig kunstgebit in de boven en onderkaak.

Lage premie bij volledig kunstgebit

Draagt u zowel in de boven- als onderkaak een volledig kunstgebit? Dan kunt u gebruikmaken van de TandVerzorgd 1P (TV1P). U moet dit zelf aan Menzis bekend maken en kan gedurende het jaar! Maak hier gebruik van om onnodige premie te betalen. U moet hiervoor bellen met Menzis.
De maximale vergoeding is maximaal 350 euro voor de eigen bijdrage, opvullen, en repareren van protheses

Menzis tandheelkundige ongevallendekking

Pakket Maximale vergoeding per ongeval
JongerenVerzorgd € 10.000
TandVerzorgd 250 € 10..000
TandVerzorgd 500 € 10.000
TandVerzorgd 750 € 10.000

Tandartskosten na een ongeval vallen niet onder het maximum bedrag van de genoemde pakketten. U krijgt tandartskosten 100% tot maximaal € 10.000 per ongeval vergoed, mits:
u op het moment van het ongeval 18 jaar of ouder was en het ongeval in Nederland plaats vond, en de behandeling wordt uitgevoerd door een tandarts of orthodontist in Nederland.

Onderstaande premies houden rekening met collectiviteitskorting “Leefkracht” die voor iedereen beschikbaar is.

Menzis is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2021.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van Menzis Deze vindt u hier van het jaar: 2020.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 133.00
max eigen risico: €113.00
Basis + Tandartspakket: Jongeren Verzorgd
Vrije zorgkeuze:
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Pakketverzekering
Break-Even: Niet mogelijk met de tandartsdekking
€ 150
Percentage: 80%
€ 150.62
max eigen risico: €130.62
€ 17,62
Basis + Tandartspakket: TandVerzorgd 250
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 116
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 167
€ 250
Percentage: 80%
€ 144.11
max eigen risico: €124.11
€ 11,11
Basis + Tandartspakket: TandVerzorgd 500
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 282
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 272
€ 500
Percentage: 80%
€ 151.13
max eigen risico: €131.13
€ 18,13
Basis + Tandartspakket: TandVerzorgd 750
Vrije zorgkeuze:
* Wachtijd op uitgebreide behandelingen
Maximaal Netto Vergoeding: € 387
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 453
€ 750
Percentage: 80%
€ 163.22
max eigen risico: €143.22
€ 30,22
Basis + Tandartspakket: TandVerzorgd 1P (prothese)
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 266
Gunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 104
€ 350
Percentage: 80%
€ 139.95
max eigen risico: €119.95
€ 6,95
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering Menzis
Tandheelkundige Vergoeding Menzis 2021
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving80%80%80%80%80%
A15Oppervlakte verdoving80%80%80%80%80%
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie0%0%0%0%0%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)0%80%0%80%80%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)0%80%0%80%80%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)0%80%0%80%80%
C11Periodieke controle100%100%100%100%100%
C13Probleemgericht consult100%100%100%100%100%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen0%80%80%80%80%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt0%80%80%80%80%
C29Studiemodellen0%80%80%80%80%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak0%80%80%80%80%
C80Mondzorg aan huis0%80%80%80%80%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie0%0%0%0%0%
C85Weekendbehandeling0%80%80%80%80%
C86Avondbehandeling0%80%80%80%80%
C87Nachtbehandeling0%80%80%80%80%
C91Pocketregistratie0%80%80%80%80%
C92Parodontiumregistratie0%80%80%80%80%
E01Wortelkanaalbehandeling consult80%80%80%80%80%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult80%80%80%80%80%
E03Consult na tandheelkundig ongeval80%80%80%80%80%
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten80%80%80%80%80%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal80%80%80%80%80%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen80%80%80%80%80%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen80%80%80%80%80%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen80%80%80%80%80%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting80%80%80%80%80%
E31Snij-/ hoektand0%80%80%80%80%
E32Premolaar0%80%80%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
E33Molaar0%80%80%80%80%
E34Aanbrengen retrograde vulling0%80%80%80%80%
E36Het trekken van een element met re-implantatie0%80%80%80%80%
E37Kijkoperatie0%80%80%80%80%
E40Directe pulpa-overkapping80%80%80%80%80%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval80%80%80%80%80%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval80%80%80%80%80%
E44Verwijderen spalk, per element0%80%80%80%80%
E45Aanbrengen rubberdam80%80%80%80%80%
E51Verwijderen van kroon of brug80%80%80%80%80%
E52Moeilijke wortelkanaalopening80%80%80%80%80%
E53Verwijderen van wortelstift80%80%80%80%80%
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal80%80%80%80%80%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal80%80%80%80%80%
E56Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel80%80%80%80%80%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie80%80%80%80%80%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel0%80%80%80%80%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting0%80%80%80%80%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting0%80%80%80%80%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal0%80%80%80%80%
E64Afsluiting van open wortelpunt0%80%80%80%80%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement0%80%80%80%80%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal80%80%80%80%80%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal80%80%80%80%80%
E85Elektronische lengtebepaling0%80%80%80%80%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling0%80%80%80%80%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling0%80%80%80%80%
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen0%80%80%80%80%
E90Inwendig bleken, eerste zitting0%80%80%80%80%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting0%80%80%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
E97Uitwendig bleken per kaak0%0%0%0%0%
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur0%0%0%0%0%
G10Niet-standaard beetregistratie0%80%0%80%80%
G11Scharnierasbepaling0%80%0%80%80%
G12Centrale relatiebepaling0%80%0%80%80%
G13Protrale/laterale bepalingen0%80%0%80%80%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie0%80%0%80%80%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte0%80%0%80%80%
G16Therapeutische positiebepaling0%80%0%80%80%
G20Beetregistratie intra-oraal0%80%0%80%80%
G21Functieonderzoek kauwstelsel0%80%0%80%80%
G22Verlengd onderzoek OPD0%80%0%80%80%
G23Spieractiviteitsmeting en registratie0%80%0%80%80%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding0%80%0%80%80%
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)0%80%0%80%80%
G43Consult OPD-therapie B (complex)0%80%0%80%80%
G44Therapeutische injectie0%80%0%80%80%
G46Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)0%80%0%80%80%
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A0%80%0%80%80%
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B0%80%0%80%80%
G62Stabilisatieopbeetplaat0%80%0%80%80%
G65Indirect planmatig inslijpen0%80%0%80%80%
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk0%80%0%80%80%
G69Beetbeschermingsplaat0%80%0%80%80%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0%0%0%0%0%
G72Controlebezoek MRA0%0%0%0%0%
G73Reparatie MRA met afdruk0%0%0%0%0%
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur0%0%0%0%0%
H11Trekken tand of kies80%80%80%80%80%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant80%80%80%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
H21Kosten hechtmateriaal80%80%80%80%80%
H26Hechten weke delen0%80%80%80%80%
H33Hemisectie van een molaar0%80%80%80%80%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap80%80%80%80%80%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak0%80%80%80%80%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje0%80%80%80%80%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting0%80%80%80%80%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting0%80%80%80%80%
H44Primaire antrumsluiting0%80%80%80%80%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling80%80%80%80%80%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling80%80%80%80%80%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak0%80%80%80%80%
H60Marsupialisatie0%80%80%80%80%
H65Primaire sluiting0%80%80%80%80%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak0%80%80%80%80%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak0%80%80%80%80%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak0%80%80%80%80%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak0%80%80%80%80%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B0%80%80%80%80%
J01Initieel onderzoek implantologie0%80%0%80%80%
J02Verlengd onderzoek implantologie0%80%0%80%80%
J03Proefopstelling0%80%0%80%80%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan0%80%0%80%80%
J06Vrijleggen foramen mentale0%80%0%80%80%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik0%80%0%80%80%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond0%80%0%80%80%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft0%80%0%80%80%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting0%80%0%80%80%
J11Prepareren donorplaats0%80%0%80%80%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft0%80%0%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting0%80%0%80%80%
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio0%80%0%80%80%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte0%80%0%80%80%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad0%80%0%80%80%
J19Toeslag esthetische zone0%80%0%80%80%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak0%80%0%80%80%
J23Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)0%80%0%80%80%
J26Moeizaam verwijderen implantaat0%80%0%80%80%
J27Vervangen eerste implantaat0%80%0%80%80%
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak0%80%0%80%80%
J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)0%80%0%80%80%
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats0%80%0%80%80%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef0%80%0%80%80%
J33Kosten implantaat0%80%0%80%80%
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting0%80%0%80%80%
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat0%80%0%80%80%
J36Verwijderen implantaat0%80%0%80%80%
J37Vervangen volgend implantaat0%80%0%80%80%
J39Uitvoeren autotransplantaat0%80%0%80%80%
J41Plaatsen elke volgende drukknop0%80%0%80%80%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak0%80%0%80%80%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak0%80%0%80%80%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon0%80%0%80%80%
J45Plaatsen eerste drukknop0%80%0%80%80%
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit100%80%0%80%80%
J51Onder klikgebit100%80%0%80%80%
J52Boven klikgebit100%80%0%80%80%
J53Omvorming klikgebit0%80%0%80%80%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten0%80%0%80%80%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten0%80%0%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten0%80%0%80%80%
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten0%80%0%80%80%
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten0%80%0%80%80%
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten0%80%0%80%80%
J60Specifiek consult nazorg implantologie0%80%0%80%80%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie0%80%0%80%80%
J70Opvullen zonder staafdemontage0%80%0%80%80%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten0%80%0%80%80%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten0%80%0%80%80%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten0%80%0%80%80%
J74Reparatie zonder staafdemontage0%80%0%80%80%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten0%80%0%80%80%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten0%80%0%80%80%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten0%80%0%80%80%
J78Verwijderen en vervangen drukknop0%80%0%80%80%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit0%80%0%80%80%
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie0%80%0%80%80%
J87Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat0%80%0%80%80%
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)0%80%0%80%80%
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie0%80%0%80%80%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie0%80%0%80%80%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten80%80%80%80%80%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten80%80%80%80%80%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten80%80%80%80%80%
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit0%80%80%80%80%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament0%80%80%80%80%
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek0%80%80%80%80%
M40Fluoridebehandeling0%0%0%0%0%
M61Mondbeschermer0%0%0%0%0%
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element0%80%80%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
M81Behandeling van witte vlekken, volgend element0%80%80%80%80%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak0%80%0%80%80%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak0%80%0%80%80%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak0%80%0%80%80%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak0%80%0%80%80%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak0%80%0%80%80%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak0%80%0%80%80%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak0%80%0%80%80%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen80%80%0%80%80%
P14Individuele afdruk met randopbouw100%80%0%80%80%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen80%80%0%80%80%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars80%80%0%80%80%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur0%80%0%80%80%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars0%80%0%80%80%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak100%80%0%80%80%
P25Volledig kunstgebit onderkaak100%80%0%80%80%
P27Reoccluderen100%80%0%80%80%
P28Naregistratie en remounten100%80%0%80%80%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit100%80%0%80%80%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak100%80%0%80%80%
P31Wortelkap met stift0%80%0%80%80%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls0%80%0%80%80%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling0%80%0%80%80%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen0%80%0%80%80%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen0%80%0%80%80%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw100%80%0%80%80%
P37Frontopstelling in aparte zitting100%80%0%80%80%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur100%80%0%80%80%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone100%80%0%80%80%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element100%80%0%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk100%80%0%80%80%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling100%80%0%80%80%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen100%80%0%80%80%
P45Noodkunstgebit100%80%0%80%80%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak80%80%0%80%80%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak80%80%0%80%80%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak80%80%0%80%80%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak80%80%0%80%80%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak80%80%0%80%80%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak80%80%0%80%80%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak80%80%0%80%80%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit0%80%0%80%80%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit0%80%0%80%80%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak0%80%0%80%80%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak100%80%0%80%80%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak0%80%0%80%80%
R08Eénvlaks composiet inlay0%80%0%80%80%
R09Tweevlaks composiet inlay0%80%0%80%80%
R10Drievlaks composiet inlay0%80%0%80%80%
R11Eénvlaksinlay0%80%0%80%80%
R12Tweevlaksinlay0%80%0%80%80%
R13Drievlaksinlay0%80%0%80%80%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties0%80%0%80%80%
R24Kroon op natuurlijk element0%80%0%80%80%
R29Confectiekroon0%80%0%80%80%
R31Opbouw plastisch materiaal0%80%0%80%80%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode0%80%0%80%80%
R33Gegoten opbouw, directe methode0%80%0%80%80%
R34Kroon op implantaat0%80%0%80%80%
R40Eerste brugtussendeel0%80%0%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel0%80%0%80%80%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen0%80%0%80%80%
R50Metalen fixatiekap met afdruk0%80%0%80%80%
R55Gipsslot met extra afdruk0%80%0%80%80%
R60Plakbrug zonder preparatie0%80%0%80%80%
R61Plakbrug met preparatie0%80%0%80%80%
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel0%80%0%80%80%
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee0%80%0%80%80%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker0%80%0%80%80%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond0%80%0%80%80%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties0%80%0%80%80%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug0%80%0%80%80%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon0%80%0%80%80%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element0%80%0%80%80%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie0%80%0%80%80%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie0%80%0%80%80%
R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies0%80%0%80%80%
R85Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies0%80%0%80%80%
R90Gedeeltelijk voltooid werk0%80%0%80%80%
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus0%80%0%80%80%
T021Grondig reinigen wortel, complex0%80%0%80%80%
T022Grondig reinigen wortel, standaard0%80%0%80%80%
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus0%80%0%80%80%
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling0%80%0%80%80%
T042Consult parodontale nazorg0%80%0%80%80%
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg0%80%0%80%80%
T044Complex consult parodontale nazorg0%80%0%80%80%
T070Flapoperatie tussen twee elementen0%80%0%80%80%
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)0%80%0%80%80%
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)0%80%0%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting0%80%0%80%80%
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting0%80%0%80%80%
T076Tuber- of retromolaarplastiek0%80%0%80%80%
T101Tuber- of retromolaarplastiek0%80%0%80%80%
T102Tandvleescorrectie, per element0%80%0%80%80%
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)0%80%0%80%80%
T111Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)0%80%0%80%80%
T112Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element0%80%0%80%80%
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal0%80%0%80%80%
T121Kroonverlenging per element0%80%0%80%80%
T122Kroonverlenging per sextant0%80%0%80%80%
T141Tandvleestransplantaat0%80%0%80%80%
T142Recessie bedekking met verplaatste lap0%80%0%80%80%
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting0%80%0%80%80%
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting0%80%0%80%80%
T161Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling0%80%0%80%80%
T162Behandeling tandvleesabces0%80%0%80%80%
T163Toepassing lokaal medicament0%80%0%80%80%
T164(Draad)Spalk0%80%0%80%80%
T165Uitgebreide voedingsanalyse0%80%0%80%80%
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten0%0%0%0%0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten0%0%0%0%0%
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten0%0%0%0%0%
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)0%80%80%80%80%
V30Fissuurlak eerste element (sealen)0%80%80%80%80%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)0%80%80%80%80%
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen0%80%80%80%80%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje80%80%80%80%80%
V70Parapulpaire stift0%80%80%80%80%
V71Eénvlaksvulling amalgaam80%80%80%80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTandVerzorgd 1P (prothese)TandVerzorgd 250Jongeren VerzorgdTandVerzorgd 500TandVerzorgd 750
V72Tweevlaksvulling amalgaam80%80%80%80%80%
V73Drievlaksvulling amalgaam80%80%80%80%80%
V74Meervlaksvulling amalgaam80%80%80%80%80%
V80Wortelkanaalstift0%80%80%80%80%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer80%80%80%80%80%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer80%80%80%80%80%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer80%80%80%80%80%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer80%80%80%80%80%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element0%80%80%80%80%
V91Eénvlaksvulling composiet80%80%80%80%80%
V92Tweevlaksvulling composiet80%80%80%80%80%
V93Drievlaksvulling composiet80%80%80%80%80%
V94Meervlaksvulling composiet80%80%80%80%80%
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto80%80%80%80%80%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto0%80%80%80%80%
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto0%80%80%80%80%
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak0%80%80%80%80%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto0%80%80%80%80%
X24Maken en beoordelen schedelfoto0%80%80%80%80%
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto0%80%80%80%80%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto0%80%80%80%80%
X34Beoordelen schedelfoto0%80%80%80%80%
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten0%0%0%0%0%
Y02Onderlinge dienstverlening0%0%0%0%0%
Tandartsverzekering Menzis 2021