Anderzorg tandartsverzekering

Laatste update: 17-11-2018 door: VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 83,00
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

Anderzorg is het online merk van Menzis. Communicatie en declaraties lopen via internet. Anderzorg biedt diverse tandheelkundige pakketten aan sinds 2017 zijn de tandartsverzekeringen van Anderzorg behoorlijk gewijzigd. Hierdoor zijn de tandartsverzekeringen zonder maximale dekking overgaan in een maximaal te vergoeden bedrag. Als nadeel heeft dit dat er geen sprake is van “ongelimiteerde” dekking van enkele verrichtingen zoals het bijvoorbeeld bij vullingen het geval was. In 2019 zijn de keuzes in de aantal af te sluiten  pakketten drastisch verminderd.

Tandartsongevallendekking Anderzorg

Bij de nieuwe 2019 tandartsverzekering 250 en 500 maar ook extra los af te sluiten als u geen tandartsverzekering heeft.

  • Buitenland & Tandongeval: € 0,95 per maand

Tandartsverzekeringen Anderzorg Jong stopt per 2019

Vergoeding was theoretisch onbeperkt dit wordt maximaal € 150 in 2017, 80% per verrichting en veel verrichtingen uitgesloten van vergoeding!

Anderzorg Tand stopt per 2019

Maar is nog wel te behouden als u deze al had in 2018. Anderzorg tand kost u dan 18,95

De periodieke controle voor 100% en alle overige codes voor 80% tot een maximum van € 500 per jaar. De kosten voor het uitwendig bleken worden niet vergoed. Voor kronen, brug of implantaten geldt een wachttijd van 1 jaar. Voor orthodontie boven de 18 jaar is de vergoeding 80% tot maximaal € 500 in 2018 (was tot maximaal € 1.000(2017)).


Let op, Anderzorg biedt één of een aantal pakketverzekeringen aan. Bij een pakketverzekering bent u niet alleen verzekerd voor de tandarts maar bijvoorbeeld ook voor fysiotherapie en andere aanvullende zorg, bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Onderstaande verzekeringen zijn pakketverzekeringen:
Anderzorg Jong: Dekking voor onder andere bril/contactlenzen, fysiotherapeut, alternatieve behandelwijzen én beperkte dekking voor de tandarts.
Anderzorg Extra: Uitgebreide dekking voor onder andere bril/contactlenzen, fysiotherapeut en alternatieve behandelwijzen.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 108,00
max eigen risico: 83,00
Basis + Tandartspakket: Tand 250
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 124
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 168
€ 250
Percentage: 75%
€ 118,50
max eigen risico: 93,50
€ 10,50
Basis + Tandartspakket: Tand 500
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 140
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 479
€ 500
Percentage: 75%
€ 137,95
max eigen risico: 112,95
€ 29,95
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
De gemiddelde beoordeling voor Anderzorg is Gebaseerd op (2) beoordelingen. Geef een beoordeling!
Recensies voor tandartsverzekering: Anderzorg
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:
Edith Drenthe
10-12-2016
Heel jammer dat het Jong pakket zo is gewijzigd, dit pakket had een gunstige tandartsvergoeding maar helaas is dit nu behoorlijk uitgekleed.
André Zuid-Holland
27-11-2015
Pas op met Tandartspakket Budget. Ik dacht verzekerd te zijn voor het tandsteen verwijderen bij de mondhygiënist. Blijkt mijn mondhyg T-codes i.pv. M-codes te gebruiken waarvoor nul % vergoed wordt. Een waardeloze verzekering voor mij dus.

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering Anderzorg
Tandheelkundige Vergoeding Anderzorg 2019
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving75%75%
Oppervlakte verdoving75%75%
Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    75%75%
Introductie roesje (lachgassedatie)75%75%
Toediening roesje (lachgassedatie)75%75%
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)75%75%
Periodieke controle75%75%
Probleemgericht consult75%75%
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen75%75%
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan75%75%
Studiemodellen t.b.v. behandelplan75%75%
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak75%75%
Mondzorg aan huis75%75%
Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie75%75%
Weekendbehandeling75%75%
Avondbehandeling75%75%
Nachtbehandeling75%75%
Wortelkanaalbehandeling consult75%75%
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult75%75%
Consult na tandheelkundig ongeval75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten75%75%
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal75%75%
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen75%75%
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen75%75%
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen75%75%
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting75%75%
Snij-/ hoektand75%75%
Premolaar75%75%
Molaar75%75%
Aanbrengen retrograde vulling75%75%
Het trekken van een element met re-implantatie75%75%
Kijkoperatie75%75%
Directe pulpa-overkapping75%75%
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval75%75%
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval75%75%
Verwijderen spalk, per element75%75%
Aanbrengen rubberdam75%75%
Verwijderen van kroon of brug75%75%
Moeilijke wortelkanaalopening75%75%
Verwijderen van wortelstift75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal75%75%
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal75%75%
Voortgezette behandeling met iatrogene schade75%75%
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie75%75%
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel75%75%
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting75%75%
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting75%75%
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal75%75%
Afsluiting van open wortelpunt75%75%
Wortelkanaalbehandeling van melkelement75%75%
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal75%75%
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal75%75%
Elektronische lengtebepaling75%75%
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling75%75%
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling75%75%
Inwendig bleken, eerste zitting75%75%
Inwendig bleken, elke volgende zitting75%75%
Uitwendig bleken per kaak75%75%
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)75%75%
Spieractiviteitsmeting en registratie75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling75%75%
Niet-standaard beetregistratie75%75%
Scharnierasbepaling75%75%
Centrale relatiebepaling75%75%
Protrale/laterale bepalingen75%75%
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie75%75%
Toeslag voor het behouden van beethoogte75%75%
Therapeutische positiebepaling75%75%
Beetregistratie intra-oraal75%75%
Aanbrengen front/hoektandgeleiding75%75%
Instructie spieroefeningen75%75%
Occlusale spalk75%75%
Repositiespalk75%75%
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties75%75%
Indirect planmatig inslijpen75%75%
Biofeedbacktherapie75%75%
Behandeling triggerpoint75%75%
Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk75%75%
Opbeetplaat75%75%
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Controlebezoek MRA0% 0%
Reparatie MRA met afdruk0% 0%
Trekken tand of kies75%75%
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant75%75%
Kosten hechtmateriaal75%75%
Hechten weke delen75%75%
Hemisectie van een molaar75%75%
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap75%75%
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak75%75%
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje75%75%
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting75%75%
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting75%75%
Primaire antrumsluiting75%75%
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling75%75%
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling75%75%
Behandeling kaakbreuk, per kaak75%75%
Marsupialisatie75%75%
Primaire sluiting75%75%
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak75%75%
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak75%75%
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak75%75%
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B75%75%
Initieel onderzoek implantologie     75%75%
Verlengd onderzoek implantologie  75%75%
Proefopstelling75%75%
Implantaatpositionering op grond van CT-scan75%75%
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik75%75%
Aanbrengen botvervangers in extractie wond75%75%
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft75%75%
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting75%75%
Prepareren donorplaats        75%75%
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft75%75%
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting75%75%
Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio75%75%
Aanvullende ophoging bodem bijholte    75%75%
Toeslag esthetische zone                75%75%
Plaatsen eerste implantaat per kaak75%75%
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   75%75%
Moeizaam verwijderen implantaat   75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Vervangen eerste implantaat       75%75%
Plaatsen volgend implantaat75%75%
Plaatsen volgende Healing Abutment75%75%
Bindweefseltransplantaat per donorplaats               75%75%
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef75%75%
Kosten implantaat75%75%
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting75%75%
Verwijderen implantaat75%75%
Vervangen volgend implantaat75%75%
Twee magneten/drukknoppen75%75%
Elke volgende magneet, drukknop75%75%
Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak75%75%
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak75%75%
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon75%75%
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit75%75%
Onder klikgebit75%75%
Boven klikgebit75%75%
Omvorming klikgebit75%75%
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten75%75%
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten75%75%
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten75%75%
Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten   75%75%
Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten75%75%
Opvullen zonder staafdemontage    75%75%
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   75%75%
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten75%75%
Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten 75%75%
Reparatie zonder staafdemontage     75%75%
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 75%75%
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 75%75%
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   75%75%
Verwijderen én vervangen drukknop75%75%
Verwijderen én vervangen steg75%75%
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit75%75%
Overheadkosten implantaten75%75%
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie75%75%
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten75%75%
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten75%75%
Gebitsreiniging, per vijf minuten75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit75%75%
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament75%75%
Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek75%75%
Fluoridebehandeling75%75%
Mondbeschermer75%75%
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak75%75%
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak75%75%
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak75%75%
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak75%75%
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak75%75%
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak75%75%
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak75%75%
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen75%75%
Individuele afdruk met randopbouw75%75%
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen75%75%
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%75%
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur75%75%
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%75%
Volledig kunstgebit bovenkaak75%75%
Volledig kunstgebit onderkaak75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Reoccluderen75%75%
Naregistratie en remounten75%75%
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit75%75%
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak75%75%
Wortelkap met stift75%75%
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls75%75%
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling75%75%
Frame kunstgebit, 1-4 elementen75%75%
Frame kunstgebit, 5-13 elementen75%75%
Individuele afdruk zonder randopbouw75%75%
Frontopstelling in aparte zitting75%75%
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur75%75%
Toeslag voor bepaling neutrale zone75%75%
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element75%75%
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk75%75%
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling75%75%
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen75%75%
Noodkunstgebit75%75%
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak75%75%
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak75%75%
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak75%75%
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak75%75%
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak75%75%
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak75%75%
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit75%75%
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit75%75%
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak75%75%
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak75%75%
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak75%75%
Eénvlaks composiet inlay75%75%
Tweevlaks composiet inlay75%75%
Drievlaks composiet inlay75%75%
Eénvlaksinlay75%75%
Tweevlaksinlay75%75%
Drievlaksinlay75%75%
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties75%75%
Kroon75%75%
Endokroon, indirect vervaardigd75%75%
Confectiekroon75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Opbouw plastisch materiaal75%75%
Gegoten opbouw, indirecte methode75%75%
Gegoten opbouw, directe methode75%75%
Eerste brugtussendeel75%75%
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel75%75%
Brugverankering, per anker75%75%
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen75%75%
Metalen fixatiekap met afdruk75%75%
Gipsslot met extra afdruk75%75%
Plakbrug zonder preparatie75%75%
Plakbrug met preparatie75%75%
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel75%75%
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee75%75%
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker75%75%
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond75%75%
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal75%75%
Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje75%75%
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties75%75%
Opnieuw vastzetten plakbrug75%75%
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element75%75%
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie75%75%
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie75%75%
Temporaire, eerste voorziening75%75%
Temporaire, volgende voorziening75%75%
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus75%75%
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus75%75%
Grondig reinigen wortel, complex75%75%
Grondig reinigen wortel, standaard75%75%
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling75%75%
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                  75%75%
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling75%75%
Beperkt consult parodontale nazorg75%75%
Consult parodontale nazorg75%75%
Uitgebreid consult parodontale nazorg75%75%
Complex consult parodontale nazorg75%75%
Toepassing lokaal medicament75%75%
Evaluatieonderzoek met pocketstatus75%75%
Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus75%75%
Flapoperatie tussen twee elementen75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Flapoperatie per sextant (één zesde deel)75%75%
Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)75%75%
Directe postoperatieve zorg, kort75%75%
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid75%75%
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus75%75%
Tuber- of retromolaarplastiek75%75%
Tandvleestransplantaat75%75%
Tuber- of retromolaarplastiek75%75%
Tandvleescorrectie per element75%75%
Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)75%75%
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)75%75%
Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elemen75%75%
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal75%75%
Kroonverlenging per element75%75%
Kroonverlenging per sextant75%75%
Directe postoperatieve zorg, kort75%75%
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid75%75%
Pocketregistratie75%75%
Parodontiumregistratie75%75%
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Behandeling tandvleesabces75%75%
(Draad)Spalk75%75%
Uitgebreide voedingsanalyse75%75%
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten75%75%
Second opinion verricht door de Stichting TIP75%75%
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten75%75%
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in75%75%
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal75%75%
Fissuurlak eerste element75%75%
Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting75%75%
Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen75%75%
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje75%75%
Parapulpaire stift75%75%
Eénvlaksvulling amalgaam75%75%
Tweevlaksvulling amalgaam75%75%
Drievlaksvulling amalgaam75%75%
Meervlaksvulling amalgaam75%75%
Wortelkanaalstift75%75%
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer75%75%
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element75%75%
Eénvlaksvulling composiet75%75%
Tweevlaksvulling composiet75%75%
Drievlaksvulling composiet75%75%
Meervlaksvulling composiet75%75%
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto75%75%
Beoordelen kleine röntgenfoto75%75%
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto75%75%
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak75%75%
Beoordelen kaakoverzichtsfoto75%75%
Maken en beoordelen schedelfoto75%75%
Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%75%
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%75%
Beoordelen schedelfoto75%75%
Abonnement categorie A per maand0% 0%
Abonnement categorie B per maand0% 0%
Abonnement categorie C per maand0% 0%
Abonnement categorie D per maand0% 0%
Prestatie CodeOmschrijvingTand 250Tand 500
Abonnement categorie E per maand0% 0%
Abonnement categorie F per maand0% 0%