Wat kost een kroon?

De kosten van een kroon (kroon en brugwerk) kunnen flink variëren.

De kosten van een kroon komen te sprake wanneer een tand of kies zwak geworden is. Vaak wordt er dan door de tandarts voorgesteld om een kroon te maken op de betrokken tand. De totale kosten van  één kroon beginnen ongeveer vanaf  € 370,- maar kan hier ook een veelvoud van zijn, zeker wanneer er hogere eisen aan de esthetiek van de kroon worden gesteld, bijvoorbeeld bij een voortand. Een kroon is een alternatief van een grote vulling.

Wanneer een kroon?

Kroon op gipsmodel

-Kroon op gipsmodel

Wanneer de tand zo zwak is geworden, ver is aangetast door cariës, breuk of trauma kan er als behandeling gekozen worden voor een kroon. Een kroon zal de tand versterken door een kap (de kroon) die over over de bestaande tand wordt geplaatst. Dit zal in het bijzonder zo zijn wanneer er een eerdere wortelkanaalbehandeling heeft plaatsgevonden. Maar het kan ook een overweging zijn om te trachten verdere schade te voorkomen.

Ook kan er voor gekozen worden om een beter “contactpunt” te maken, hiermee wordt bedoeld dat wanneer er sprake is van een slecht contact tussen 2 tanden er vaak voedselresten en plaque makkelijk tussen de tanden achterblijft met alle risico’s op cariës of tandvleesproblemen van dien. Een kroon kan dan een oplossing zijn voor dit probleem.

Kosten kroon

De kosten van een behandeling voor een kroon kunnen zoals eerder aangekaart flink uiteenlopen, deze zijn voor de techniekkosten van de kroon afhankelijk van het gekozen materiaal. Het honorarium van de tandarts is afhankelijk van de bewerkelijkheid van de daadwerkelijke behandeling in de mond.

Hieronder is een voorbeeld wanneer er sprake is van een “ongecompliceerde” kroon behandeling:

  • Voorafgaande aan een behandeling is het noodzakelijk om de kwaliteit van het paradontium (tandvlees en kaakbot) te beoordelen, je maakt immers ook geen nieuw dak op een huis waar de fundering niet van in orde is.
  • Vaak maar niet altijd is het noodzakelijk om een kies of tand te verdoven bij het beslijpen van een kroon en soms ook bij het cementeren (plaatsen) van de kroon
  • Door overheid vastgesteld honorarium tandarts
  • Tandtechniekkosten zijn variabel afhankelijk van gekozen materiaal en vanwege vrije markt mag tandtechnieker  zelf bepalen wat de techniekkosten van zijn geleverde werk zijn.
Kosten kroon “standaard” Code Aantal Tarief
Solo x10 1x € 15
Verdoving A10 2x € 28
Kroon Tandartstarief R24 1x € 235
Kroon Tandtechniek R24* 1x € 100-280
Totaal € 370-560+

Extra kosten zoals stift, opbouw kroon

Wanneer een tand of kies zover is aangetast of afgebroken is en een kroon dus niet genoeg houvast heeft zijn er extra behadelingen nodig voordat een kroon geplaatst kan worden. Soms blijft dit beperkt tot een zogenoemde plastische opbouw (R31). Dit is als het ware een composiet vulling op of in de kies.

De keuze van het plaatsen van een stift in de tand kan worden gekozen wanneer er een wortelkanaalbehandeling in deze tand is gedaan of juist om die reden wordt gestart. Voor het plaatsen van één of meer  stift(en) in de tand wordt gekozen om de krachten van de kroon beter te verdelen over de wortel van de tand. Hieronder vindt u in de tabel een voorbeeld wanneer er al een wortelkanaalbehandeling is gedaan en deze gedeeltelijk verwijderd moet worden voordat een stift geplaatst kan worden.

Mocht een tand of kies nog verder zijn aangetast bijvoorbeeld wanneer deze tot onder het tandvlees is afgebroken dan is er soms nog een mogelijkheid tot een zogenoemde kroonverlenging. Hierbij wordt het kaakbot rondom de tand een aantal millimeter verlaagd door een zogenoemde flapoperatie (tandvlees, kaakbot correctie). Na een genezingsfase van ongeveer 6 weken met een tijdelijke kroon kan dan de definitieve kroon gemaakt worden. Voor meer informatie over een wortelkanaalbehandeling en kroonverlengingen zie hier.

Omschrijving evt. extra behandelingen Code Aantal Tarief
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal E54 1x € 27
Stift (Wortelkanaalpin) V80* 1x + techniek € 19 + €15
Plastische Opbouw R31 1x € 32
Solo X10 2x € 30
Totaal € 133,-
Behandelingen kroonverlenging
Kroonverlenging (Tandvleescorrectie met opklap) T87 1x € 175
Tijdelijke kroon voor langere periode R80 1x € 27
Solo X10 2x € 30
Totaal € 240

Materialen van kronen

Oorspronkelijk waren kronen van edele legeringen met voornamelijk goud, bij het stijgen van de goudprijs zijn er ook alternatieven gekomen met lage (onedele)legeringen. Echter met de opkomst van “moderne” materialen is het indicatiegebied hiervan beperkt.

Facings zijn schildjes die op een deel van de tand worden geplakt ter esthetische verfraaiing. Het toepassingsgebied van een facing  zijn anders dan bij een kroon. Een facing zal over het algemeen niet leiden tot een versterking van de tand. Een kroon omvat het eigen tandweefsel helemaal of grotendeels. Het toepassingsgebied is dan vooral ook op esthetiek gericht van het bovenfront. En wanneer de kwaliteit van de tanden nog “te” goed zijn voor een kroon. De kosten van indirecte facings, dus gemaakt door de tandtechnieker liggen overigens in lijn van kronen.

De mooiste facings zijn van volledig veldspaat porselein, dit zijn overigens ook de zwakste. Nieuw is de volledige lithiumdisilicaat facings, goedkoop en sterk maar is monochromatisch, dat wil zeggen dat de facing 1 kleur heeft. Het is overigens wel mogelijk om deze in/op te kleuren, maar 1 op 1 vergeleken is veldspaatporselein natuurlijker van uitstraling. Het is overigens de vraag of iemand anders dan de tandarts dit ziet, zeker wanneer er meerdere tegelijk worden gemaakt.

Meer over gebruikte materialen en kosten tandtechniek van facings klik hier.

Hoe wordt een kroon gemaakt?

Er zijn verschillende mogelijkheden en technieken van kronen met zeer uiteenlopende tarieven. Meer over gebruikte materialen en kosten tandtechniek kroon en brugwerk klik hier. Meer informatie volgt nog.

Share Button

De informatie tandheelkundige website over tandartstarieven, tandarts verzekeringen en nog veel meer. Twitter onder #vmondzorg https://plus.google.com/+VergelijkmondzorgNl

Geplaatst in Tandartstarieven Getagd met , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.