Meer betalen voor klikgebit 2017

Meer betalen voor klikgebit 2017 en meer over verzekerde tandartszorg 2017.

Vanaf 1 januari 2017 gaan patiënten meer eigen bijdrage betalen voor implantaatgedragen gebitsprothesen, in plaats van een vaste eigen bijdrage komt er een percentage van maximaal 10% van bijdrage over de totale kosten.

Voor de implantaatgedragen gebitsprothese geldt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) nu een vaste eigen bijdrage van €125 voor de onder- of bovenkaak, terwijl voor normale gebitsprothese een eigen bijdrage geldt van 25% van de kosten. Daardoor komt het in de huidige praktijk regelmatig voor dat een normale prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. Met de nieuwe maatregel beoogt de minister een einde te maken aan deze situatie.

Per 1 januari 2017 meer betalen voor klikgebit, implantaat gedragen prothese:

  • voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 10% van de kosten;
  • voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 8% van de kosten;
  • voor de normale gebitsprothesen wordt eigen bijdrage van 25% van de kosten gehandhaafd.

Reparaties en rebasing gebitsprothesen

Reparaties en het aanbrengen van nieuwe lagen in een gebit gaan ook 10% eigen bijdrage kosten.

Fronttandvervanging tot en met 22 jaar

Verzekerden tot 18 jaar hebben onder omstandigheden recht op fronttandvervanging met implantaten. Dit recht wordt vanaf 1 januari 2017 verlengd tot en met hun 22e levensjaar, indien een snij- of hoektand niet is aangelegd of voor het 18e levensjaar in zijn geheel verloren is gegaan als gevolg van een ongeval.

 

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Tandartstarieven, Tandartsverzekering