Tandarts Van der Laan in Amsterdam moet stoppen (is weer open)

Aangepast: 7 aug  De praktijk is weer geopend

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft tandarts Van der Laan in Amsterdam het bevel gegeven om per 4 juli 2013 zijn praktijk te sluiten. Tandarts van der Laan mag geen tandheelkundige zorg meer verlenen en de praktijk dient gesloten te blijven.

Tijdens een inspectiebezoek op 1 juli 2013 constateerde de IGZ ernstige tekortkomingen. De praktijk voldoet op diverse punten niet aan de wettelijke eisen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Kernenergiewet en richtlijnen voor hygiëne zoals in de richtlijn ‘Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk’ (WIP-richtlijn). Ook werd niet voldaan aan de IGZ-richtlijn preventie van iatrogene HBV. De geconstateerde tekortkomingen vormen een acuut risico voor de patiëntenzorg.

Tandarts Van der Laan moet zijn praktijk gesloten houden totdat hij naar het oordeel van de inspectie weer verantwoorde zorg kan leveren.

Meer informatie
Bevel tandarts Van der Laan
Rapport tandartspraktijk Van der Laan
Bron: IGZ, 08-07-2013

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Tandartspraktijk