Verlengd onderzoek OPD

G22 Verlengd onderzoek OPD

Verlengd onderzoek in verband met (mogelijk) complexe orofaciale pijn en/of disfunctie.
Inclusief:
• Onderzoek naar mogelijke dentoalveolaire oorzaak.
• Het volledige DC-TMD as1 onderzoek.
• Het afnemen en beoordelen van de volledige DC-TMD as2 vragenlijstenof daaraan equivalente
vragenlijsten.
• Indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante
zorgverlener.
• Het formuleren en bespreken van de diagnose en bepaling van beleid met patiënt.
Op basis van de aard van de OPD wordt bovenstaand onderzoek uitgebreid met een of meer
modules:
• Onderzoek cervicogene pijn.
• Onderzoek neurogene pijn.
• Onderzoek hoofdpijn.