VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling 2024

Laatste update: 10 november 2023 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling 2024

Ongeacht het aantal zittingen. Eenmaal per implantaatbehandeling in rekening te brengen. Onder onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling wordt verstaan:

het afnemen van een uitgebreide medische anamnese;

het bepalen van de mogelijke indicatie voor een proefopstelling en boorsjabloon;

bothoogte- en botdiktemetingen;

implantaatdiagnostiek;

het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van studiemodellen;

het zo nodig nemen van afdrukken ten behoeve van de vervaardiging van een röntgendiagnose-kunstharsplaat.

het laten maken van een boormal, tenzij er een proefopstelling noodzakelijk is (J012 of J013).

het opstellen en bespreken van een behandelplan.

De prestatie is inclusief:

het bespreken van de bevindingen met en verstrekken van uitgebreide informatie aan de patiënt;

het zo nodig voeren van overleg met de verwijzende zorgaanbieder.

Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien voor de implantologische chirurgie wordt verwezen naar een andere zorgaanbieder. J011 kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst. Kan niet gedeclareerd worden in combinatie met J049.