VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling 2024

Laatste update: 10 november 2023 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven 2024

J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling 2024

Ongeachte het aantal zittingen. Onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of implantologie is geïndiceerd. Onder onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling wordt verstaan:

het in kaart brengen van de klacht(en);

het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese.

het onderzoeken van het functioneren van een bestaande prothetische voorziening;

het schriftelijk vastleggen van de bevindingen.

De prestatie is inclusief:

het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;

het bespreken van de bevindingen;

het zo nodig verwijzen naar een andere zorgaanbieder.

Deze prestatie kan niet gedeclareerd worden ten behoeve van het vervangen van een implantaat (J046 of J047) door dezelfde zorgaanbieder die ook het oorspronkelijke implantaat heeft geplaatst.