VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling 2024

Laatste update: 10 november 2023 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling 2024

Ongeachte het aantal zittingen. Onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of autotransplantaat

is geïndiceerd. Onder onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat

behandeling wordt verstaan:

het in kaart brengen van de klacht(en);

het afnemen van een tandheelkundige, prothetische en psychosociale anamnese;

het zo nodig onderzoeken van het functioneren van een bestaande prothetische voorziening;

het schriftelijk vastleggen van de bevindingen.

De prestatie is inclusief:

het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt;

het bespreken van de bevindingen;

het zo nodig verwijzen naar een andere zorgaanbieder.