VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

G44 Therapeutische injectie 2024

Laatste update: 22 juni 2023 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

G44 Therapeutische injectie 2024

Per gelaatshelft. Spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien:voorafgaand het verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden (G22);de OPD als complex is aangemerkt; enhet een zelfstandige verrichting betreft die in een aparte zitting plaatsvindt. Tarief vermeerderd met kostprijs van ingespoten medicament. Onder therapeutische injectie wordt niet verstaan: behandeling triggerpoint. Behandeling triggerpoint valt onder G41 of G43.