VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 2024

Laatste update: 22 juni 2023 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven 2024

G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding 2024

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element. Snurk- en slaapstoornisbeugelOnderdeel c van dit hoofdstuk betreft de in rekening te brengen verrichtingen en tarieven voor behandeling van patiënten met een snurk- en/of slaapstoornissenbeugel (Mandibulair Repositieapparaat, MRA). Onder een MRA wordt verstaan: Een apparaat waarmee de onderkaak gedwongen van positie verandert met als doel de bovenste luchtwegen te verruimen en/of snurken te beperken. In het maximumtarief voor het MRA zijn consultatie en diagnostiek (inclusief eventuele röntgenfoto’s) niet inbegrepen. Dit kan apart in rekening worden gebracht met de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) en hoofdstuk II Röntgendiagnostiek (X). Voor een consult naar aanleiding van een klacht kunnen de prestatiebeschrijvingen uit hoofdstuk I Consultatie en diagnostiek (C) apart in rekening worden gebracht.