VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

G22 Verlengd onderzoek OPD 2024

Laatste update: 10 november 2023 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

G22 Verlengd onderzoek OPD 2024

Het verlengd onderzoek OPD is een multidimensionaal onderzoek ten behoeve van diagnostiek van (mogelijk) complexe orofaciale pijn en/of disfunctie.

Inclusief:

Onderzoek naar mogelijke dentoalveolaire oorzaak;

Het volledige DC-TMD as1 onderzoek;

Het afnemen en beoordelen van de volledige DC-TMD as2 vragenlijsten of daaraan equivalente vragenlijsten;

Indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante zorgverlener;

Het formuleren en bespreken van de diagnose en bepaling van beleid met patiënt.

Op basis van de aard van de OPD wordt bovenstaand onderzoek uitgebreid met een of meer modules:

Onderzoek cervicogene pijn;

Onderzoek neurogene pijn;

Onderzoek hoofdpijn.

Rechtvaardiging tot het uitvoeren van het Verlengd Onderzoek OPD is aanwezig wanneer er sprake is van orofaciale pijn en/of disfunctie en er op basis van het functieonderzoek kauwstelsel geen adequate werkdiagnose en/of behandelplan kan worden geformuleerd of op basis van evaluatie/herbeoordeling na therapie OPD A.

Na het uitvoeren van het Verlengd onderzoek OPD wordt de zorgzwaarte en het te volgen beleid bepaald: therapie OPD A (niet complex); therapie OPD B (complex). Indien de oorzaak of behandeling buiten het domein van de gnathologie vallen volgt in overleg met de huisarts doorverwijzing naar de 2e lijn.