VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering DSW

Laatste update: 12-11-2021 door VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 100,50 (€ 885,- eigen risico)
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

Handmatig jaar van toepassing: 2021 Terug naar huidige periode.

De tandartsverzekering van DSW is één van de meest complexe tandartsverzekeringen qua voorwaarden. Vooraf zal er voor u weinig duidelijkheid zijn over wat er nu wel en niet vergoed gaat worden bij een uitgebreide behandelingen. Dit geldt in mindere mate voor de het TOP pakket.

Bovenstaande wil niet zeggen dat er weinig vergoeding is, juist in sommige gevallen kan er sprake zijn van zeer ruime vergoeding. DSW heeft geen aparte tandartsverzekeringen maar biedt pakketverzekeringen aan waar de tandarts in veel gevallen bij verzekerd is.

2022 DSW tandartsverzekering meer beperkt , maar soms ook meer:

Standaard: De maximale vergoeding voor vullingen is verlaagd naar € 250,- (was 1000,-). De vergoeding voor tandsteen verwijderen (M03) is uitgebreid van 2 naar 4 keer per jaar (maximaal 20 minuten in het hele jaar), en een aantal tarieven is verhoogd in vergoeding.

TOP: De maximale vergoeding voor vullingen is verlaagd naar € 350,- (was 1000,-). De vergoeding voor tandsteen verwijderen (M03) is uitgebreid van 3 naar 6 keer per jaar (maximaal 30 minuten in het hele jaar) en voor parodontologie (T-codes) is het vergoedingspercentage verhoogd van 50% naar 75%. Daarnaast is een aantal tarieven verhoogd in vergoeding.

Tand-ongevallendekking 2022
Er is een vergoeding opgenomen voor noodzakelijke tandheelkundige behandeling als gevolg van een ongeval. De vergoeding is maximaal € 2.500,- per ongeval.

DSW zorgverzekeraar is een combinatiepolis die veel gelijkenis heeft met een restitutieverzekering.

De tandartsverzekering van DSW is een vorm van een schade verzekering maar met deels ook kenmerken van een sommenverzekering. Niet alle prestatiecodes worden vergoed. Andere codes kennen ook limieten in bv aantal minuten.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd wanneer een ouder een aanvullende verzekering heeft.  De studentenpolis is alleen gelding wanneer u  voltijds student bent en tussen de 18 en 27 jaar oud bent.

Voor 2022 geldt net zo als in de paar voorgaande jaren dat DSW het eigen risico heeft verlaagd met 10 euro, van 385 naar 375 euro.


Let op, DSW biedt één of een aantal pakketverzekeringen aan. Bij een pakketverzekering bent u niet alleen verzekerd voor de tandarts maar bijvoorbeeld ook voor fysiotherapie en andere aanvullende zorg, bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

Onderstaande verzekeringen zijn pakketverzekeringen:
DSW kent in 2021, 3 aanvullende verzekering namelijk:
De AV-student, AV-Standaard en de AV-Top. De AV-Top kent ruimere vergoedingen voor fysiotherapie en tandheelkunde waarbij er ook (deels) vergoeding is voor tandtechniek kosten.

Dsw vergoedt tegenwoordig ook een (groot) deel van de zogenoemde 4-vlakvullingen in de uitgebreidere paketten. Let op dat niet alle codes worden vergoed, en sommige codes wel vergoeding kennen maar worden gelimiteerd op aantal.

Let vooral op bij de volgende behandelingen
Grote vullingen, namelijk de 4 vlaks is alleen in de Top verzekering volledig vergoed, en in de staandaard grotendeels.
Tandsteen verwijderen kent bij elk pakket maar een zeer beperkte vergoeding door deze te limiteren op 10 of 15 minuten in totaal

Voor de DSW tandartsverzekering geldt het volgende. Wanneer er uitzonderingen zijn op uitkeringspercentage per prestatie dan zijn deze hieronder opgesomd:
Jaarlijks komt de code C11 maximaal tweemaal voor vergoeding in aanmerking
* Per kalenderjaar bedraagt de totale vergoeding, naast de codes E13, E14, E16 en E17, voor bijkomende verrichtingen (overige niet genoemde E-codes) maximaal €55,-. De maximale vergoeding voor X10 en X21 tezamen bedraagt per kalenderjaar: € 33,76 per kalenderjaar en in de AV-Top € 50,64 per kalenderjaar.

Extra uitzonderingen voor de AV-top of AV-Uitgebreid:
E02 Uitgebreid wortelkanaal consult € 22,16 € 22,16
Per kalenderjaar bedraagt de totale vergoeding (E-codes), naast de codes E13, E14, E16 en E17, voor bijkomende verrichtingen (overige niet genoemde E-codes) maximaal €55,-.
Uit de AV-Top wordt 50% van de kosten voor tandvleesbehandelingen (verrichtingen met T-codes) vergoed tot een maximum van €150,- per kalenderjaar.
Jaarlijks worden uit de AV-Top maximaal drie kleine röntgenfoto’s vergoed. Uit de AV-Standaard worden jaarlijks maximaal twee kleine röntgenfoto’s vergoed. De kaakoverzichtsfoto wordt vergoed tot het maximum.
De maximale vergoeding voor X10 en X21 tezamen bedraagt uit de AV-Standaard € 33,76 per kalenderjaar en uit de AV-Top € 50,64 per kalenderjaar.
X10 Kleine röntgenfoto 100%, max. 2 of 100%, max. 3
X21 Kaakoverzichtsfoto € 33,76 of € 50,64

Voor de P codes en R codes gelden ook limieten per verrichting en totaal, zie de polisvoorwaarde. Daarnaast is de som van de te vergoeden R codes is bij AV-Uitgebreid gelimiteerd op € 450,00

Vanuit de AV-Top De maximale vergoeding van implantaten in een betande kaak inclusief opbouw en kroon of brug (inclusief techniekkosten). Te vergoeden na afronding van de totale behandeling en na indiening van de totale nota voor het implanteren en plaatsing kroon/brug.

DSW is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2021.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van DSW Deze vindt u hier van het jaar: 2020.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 124.50
max eigen risico: €100.50
Basis + Tandartspakket: AV Student
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: Niet mogelijk met de tandartsdekking
Geen limiet* toelichting € 139.50
max eigen risico: €115.50
€ 15,00
Basis + Tandartspakket: AV Standaard
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: Niet mogelijk met de tandartsdekking
Geen limiet* toelichting € 146.75
max eigen risico: €122.75
€ 22,25
Basis + Tandartspakket: AV Top
Vrije zorgkeuze:
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Break-Even: Niet mogelijk met de tandartsdekking
Geen limiet* toelichting € 163.00
max eigen risico: €139.00
€ 38,50
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering DSW