VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering CZ

Laatste update: 13-11-2022 door VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 109,25 (€ 885,- eigen risico)
Dit betreft een Budget natura zorgverzekering
Meer informatie

Handmatig jaar van toepassing: 2022 Terug naar huidige periode.

De CZ tandartsverzekeringen zijn overzichtelijk.
Er worden 2 pakketten aangeboden die beide een uitgebreide tandheelkundige dekking aanbieden tot een maximaal bedrag. Daarnaast is er een “jongerenpolis CZ” voor mensen onder de 32 jaar. Deze CZ jongerenpolis kent een soortgelijke dekking t.o.v. de standaard tandartsverzekering, echter met extra zorg zoals een aanvullende verzekering voor fysiotherapie.

De tandartsdekking vergoedt veel maar niet alle codes, de codes die niet vergoed worden vallen onder de veel voorkomende uitgesloten vergoedingen van tandartsverzekeringen.

Vergoeding CZ behandelingen

CZ tandartsverzekering geeft 75% vergoeding op tandheelkundige behandelingen.
Niet vergoed worden de kosten van:

  • niet nagekomen afspraken
  • Extern bleken van Tanden
  • Algehele narcose

Bijzonderheden en opvallende vergoeding CZ tandartsverzekering:
Ongevallen dekking tot €10.000 per ongeval, voor alle aanvullende (tandarts) verzekeringen
Vergoeding implantaten
De kosten van tandheelkundige hulp in het buitenland worden ook vergoed. Deze vallen wel onder het maximale bedrag per kalenderjaar.

CZ Tandartsverzekering is niet los af te sluiten

CZ Tandartsverzekering kent de volgende vergoeding voor orthodontie
CZ aanvullend Tandarts:
Orthodontie tot 18 jaar: 80% vergoed, tot € 2.045,- per verzekeringsduur.
Orthodontie vanaf 18 jaar: 80% vergoed, eenmalig tot € 345,-

CZ aanvullen Uitgebreide Tandarts:
Orthodontie tot 18 jaar: 80% vergoed, eenmalig tot € 2.045,-;
Orthodontie vanaf 18 jaar: 80% vergoed, eenmalig tot € 345,-

CZ Gezinnen (tandarts plus orthodontie)
De aanvullende verzekering (geen tandartsverzekering) “gezinnen” is gewijzigd in 2021.

Tot 18 jaar 100% tot maximaal € 2.045,-
Vanaf 18 jaar 80% tot maximaal € 345,-
Er geldt een wachttijd van 1 jaar. U betaalt dus eerst 1 jaar premie en hebt vanaf het 2e jaar recht op een vergoeding.

Een klein deel tandheelkundige vergoeding is er wel bij inbegrepen voor de ouders. Max € 250,-

CZ is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2022.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van CZ Deze vindt u hier van het jaar: 2021.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 145.25
max eigen risico: €127.75
Basis + Tandartspakket: Tandarts
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 184
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 354
€ 450
Percentage: 75%
€ 167.35
max eigen risico: €149.85
€ 22,10
Basis + Tandartspakket: Uitgebreide Tandarts
Vrije zorgkeuze:
* Tandheelkundige verklaring vereist
Maximaal Netto Vergoeding: € 655
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 660
€ 1150
Percentage: 75%
€ 186.50
max eigen risico: €169.00
€ 41,25
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering CZ
Tandheelkundige Vergoeding CZ 2022
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving75%75%
A15Oppervlakte verdoving75%75%
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie0%0%
A30Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie75%75%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)75%75%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)75%75%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)75%75%
C001Consult ten behoeve van een intake75%75%
C002Consult voor een periodieke controle100%100%
C003Consult, niet zijnde periodieke controle75%75%
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen75%75%
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion75%75%
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan75%75%
C013Studiemodellen75%75%
C014Pocketregistratie75%75%
C015Parodontiumregistratie75%75%
C020Mondzorg aan huis75%75%
C021Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)75%75%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult75%75%
E03Consult na tandheelkundig ongeval75%75%
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten75%75%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal75%75%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen75%75%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen75%75%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen75%75%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting75%75%
E31Snij-/ hoektand75%75%
E32Premolaar75%75%
E33Molaar75%75%
E34Aanbrengen retrograde vulling75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
E36Het trekken van een element met re-implantatie75%75%
E37Kijkoperatie75%75%
E40Directe pulpa-overkapping75%75%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval75%75%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval75%75%
E44Verwijderen spalk, per element75%75%
E45Aanbrengen rubberdam75%75%
E51Verwijderen van kroon of brug75%75%
E52Moeilijke wortelkanaalopening75%75%
E53Verwijderen van wortelstift75%75%
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal75%75%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal75%75%
E56Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel75%75%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie75%75%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel75%75%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting75%75%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting75%75%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal75%75%
E64Afsluiting van open wortelpunt75%75%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement75%75%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal75%75%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal75%75%
E85Elektronische lengtebepaling75%75%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling75%75%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling75%75%
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen75%75%
E90Inwendig bleken, eerste zitting75%75%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting75%75%
E97Uitwendig bleken per kaak0%0%
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
G10Niet-standaard beetregistratie75%75%
G11Scharnierasbepaling75%75%
G12Centrale relatiebepaling75%75%
G13Protrale/laterale bepalingen75%75%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie75%75%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte75%75%
G16Therapeutische positiebepaling75%75%
G20Beetregistratie intra-oraal75%75%
G21Functieonderzoek kauwstelsel75%75%
G22Verlengd onderzoek OPD75%75%
G23Spieractiviteitsmeting en registratie75%75%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding75%75%
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)75%75%
G43Consult OPD-therapie B (complex)75%75%
G44Therapeutische injectie0%0%
G46Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)75%75%
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A75%75%
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B75%75%
G62Stabilisatieopbeetplaat75%75%
G65Indirect planmatig inslijpen75%75%
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk75%75%
G69Beetbeschermingsplaat75%75%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0%0%
G72Controlebezoek MRA0%0%
G73Reparatie MRA met afdruk0%0%
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur75%75%
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak75%75%
H11Trekken tand of kies75%75%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant75%75%
H21Kosten hechtmateriaal75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
H26Hechten weke delen75%75%
H33Hemisectie van een molaar75%75%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap75%75%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak75%75%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje75%75%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting75%75%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting75%75%
H44Primaire antrumsluiting75%75%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling75%75%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling75%75%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak75%75%
H60Marsupialisatie75%75%
H65Primaire sluiting75%75%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak75%75%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak75%75%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak75%75%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak75%75%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B75%75%
J01Initieel onderzoek implantologie75%75%
J02Verlengd onderzoek implantologie75%75%
J03Proefopstelling75%75%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan75%75%
J06Vrijleggen foramen mentale75%75%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik75%75%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond75%75%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft75%75%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting75%75%
J11Prepareren donorplaats75%75%
J12Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak75%75%
J15Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte75%75%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad75%75%
J19Toeslag esthetische zone75%75%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak75%75%
J23Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)75%75%
J26Moeizaam verwijderen implantaat75%75%
J27Vervangen eerste implantaat75%75%
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak75%75%
J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)75%75%
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats75%75%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef75%75%
J33Kosten implantaat75%75%
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting75%75%
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat75%75%
J36Verwijderen implantaat75%75%
J37Vervangen volgend implantaat75%75%
J39Uitvoeren autotransplantaat0%0%
J41Plaatsen elke volgende drukknop75%75%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak75%75%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak75%75%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon75%75%
J45Plaatsen eerste drukknop75%75%
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit75%75%
J51Onder klikgebit75%75%
J52Boven klikgebit75%75%
J53Omvorming klikgebit75%75%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten75%75%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten75%75%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten75%75%
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten75%75%
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten75%75%
J60Specifiek consult nazorg implantologie75%75%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie75%75%
J70Opvullen zonder staafdemontage75%75%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten75%75%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten75%75%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten75%75%
J74Reparatie zonder staafdemontage75%75%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten75%75%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten75%75%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten75%75%
J78Verwijderen en vervangen drukknop75%75%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit75%75%
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie75%75%
J87Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat75%75%
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)75%75%
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie75%75%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie75%75%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten75%75%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten75%75%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten75%75%
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit75%75%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament75%75%
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek75%75%
M40Fluoridebehandeling0%0%
M61Mondbeschermer0%0%
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element0%0%
M81Behandeling van witte vlekken, volgend element0%0%
P001Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
P002Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen75%75%
P003Frame kunstgebit, 1-4 elementen75%75%
P004Frame kunstgebit, 5-13 elementen75%75%
P020Volledig kunstgebit bovenkaak75%75%
P021Volledig kunstgebit onderkaak75%75%
P022Volledig kunstgebit boven- en onderkaak75%75%
P023Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak75%75%
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit75%75%
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%75%
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur75%75%
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting75%75%
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak75%75%
P045Toeslag immediaat kunstgebit75%75%
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit75%75%
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%75%
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls75%75%
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling75%75%
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak75%75%
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak75%75%
P062Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak75%75%
P063Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak75%75%
P064Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak75%75%
P065Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak75%75%
P066Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak75%75%
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit75%75%
P068Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak75%75%
P069Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak75%75%
P070Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak75%75%
P071Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak75%75%
P072Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
R08Eénvlaks composiet inlay75%75%
R09Tweevlaks composiet inlay75%75%
R10Drievlaks composiet inlay75%75%
R11Eénvlaksinlay75%75%
R12Tweevlaksinlay75%75%
R13Drievlaksinlay75%75%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties75%75%
R24Kroon op natuurlijk element75%75%
R29Confectiekroon75%75%
R31Opbouw plastisch materiaal75%75%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode75%75%
R33Gegoten opbouw, directe methode75%75%
R34Kroon op implantaat75%75%
R40Eerste brugtussendeel75%75%
R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel75%75%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen75%75%
R50Metalen fixatiekap met afdruk75%75%
R55Gipsslot met extra afdruk75%75%
R60Plakbrug zonder preparatie75%75%
R61Plakbrug met preparatie75%75%
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel75%75%
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee75%75%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker75%75%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond75%75%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties75%75%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug75%75%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon75%75%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element75%75%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie75%75%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies75%75%
R85Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies75%75%
R90Gedeeltelijk voltooid werk0%0%
R91Wortelkap met stift75%75%
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus75%75%
T021Grondig reinigen wortel, complex75%75%
T022Grondig reinigen wortel, standaard75%75%
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus75%75%
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling75%75%
T042Consult parodontale nazorg75%75%
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg75%75%
T044Complex consult parodontale nazorg75%75%
T070Flapoperatie tussen twee elementen75%75%
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)75%75%
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)75%75%
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting75%75%
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting75%75%
T076Tuber- of retromolaarplastiek75%75%
T101Tuber- of retromolaarplastiek75%75%
T102Tandvleescorrectie, per element75%75%
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)75%75%
T111Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)75%75%
T112Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element75%75%
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal75%75%
T121Kroonverlenging per element75%75%
T122Kroonverlenging per sextant75%75%
T141Tandvleestransplantaat75%75%
T142Recessie bedekking met verplaatste lap75%75%
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting75%75%
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
T161Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling75%75%
T162Behandeling tandvleesabces75%75%
T163Toepassing lokaal medicament75%75%
T164(Draad)Spalk75%75%
T165Uitgebreide voedingsanalyse75%75%
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten0%0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten0%0%
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten0%0%
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)75%75%
V30Fissuurlak eerste element (sealen)75%75%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)75%75%
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen75%75%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje75%75%
V70Parapulpaire stift75%75%
V71Eénvlaksvulling amalgaam75%75%
V72Tweevlaksvulling amalgaam75%75%
V73Drievlaksvulling amalgaam75%75%
V74Meervlaksvulling amalgaam75%75%
V80Wortelkanaalstift75%75%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%75%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer75%75%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element75%75%
V91Eénvlaksvulling composiet75%75%
V92Tweevlaksvulling composiet75%75%
V93Drievlaksvulling composiet75%75%
V94Meervlaksvulling composiet75%75%
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto75%75%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto75%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandartsUitgebreide Tandarts
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto75%75%
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak75%75%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto75%75%
X24Maken en beoordelen schedelfoto75%75%
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%75%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%75%
X34Beoordelen schedelfoto75%75%
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten0%0%
Y02Onderlinge dienstverlening0%0%
Tandartsverzekering CZ 2022