Tandartsverzekering Kiemer

Laatste update: 05-01-2017 door: VergelijkMondzorg.nl

Excuses voor het ongemak, er zijn voor Kiemer geen actuele tandartsverzekeringen voor VergelijkMondzorg bekend.


Recensies voor tandartsverzekering: Kiemer
Naam: Locatie en datum: Beoordeling: Waardering:

Geef een Recensie voor deze tandartsverzekering

Scherm Naam
Naam
Email
Provincie
Automatische berichten controle: twee + 3 is ?
Commentaar
Recensies
 

 

Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering Kiemer
Tandheelkundige Vergoeding Kiemer
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving% % %
A15Oppervlakte verdoving% % %
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    % % %
B10Introductie roesje (lachgassedatie)% % %
B11Toediening roesje (lachgassedatie)% % %
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)% % %
C11Periodieke controle% % %
C13Probleemgericht consult% % %
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen% % %
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan% % %
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan% % %
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak% % %
C80Mondzorg aan huis% % %
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie% % %
C85Weekendbehandeling% % %
C86Avondbehandeling% % %
C87Nachtbehandeling% % %
E01Wortelkanaalbehandeling consult% % %
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult% % %
E03Consult na tandheelkundig ongeval% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten% % %
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal% % %
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen% % %
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen% % %
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen% % %
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting% % %
E31Snij-/ hoektand% % %
E32Premolaar% % %
E33Molaar% % %
E34Aanbrengen retrograde vulling% % %
E36Het trekken van een element met re-implantatie% % %
E37Kijkoperatie% % %
E40Directe pulpa-overkapping% % %
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval% % %
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval% % %
E44Verwijderen spalk, per element% % %
E45Aanbrengen rubberdam% % %
E51Verwijderen van kroon of brug% % %
E52Moeilijke wortelkanaalopening% % %
E53Verwijderen van wortelstift% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal% % %
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal% % %
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade% % %
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie% % %
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel% % %
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting% % %
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting% % %
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal% % %
E64Afsluiting van open wortelpunt% % %
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement% % %
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal% % %
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal% % %
E85Elektronische lengtebepaling% % %
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling% % %
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling% % %
E90Inwendig bleken, eerste zitting% % %
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting% % %
E97Uitwendig bleken per kaak% % %
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)% % %
G02Spieractiviteitsmeting en registratie% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling% % %
G10Niet-standaard beetregistratie% % %
G11Scharnierasbepaling% % %
G12Centrale relatiebepaling% % %
G13Protrale/laterale bepalingen% % %
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie% % %
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte% % %
G16Therapeutische positiebepaling% % %
G20Beetregistratie intra-oraal% % %
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding% % %
G61Instructie spieroefeningen% % %
G62Occlusale spalk% % %
G63Repositiespalk% % %
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties% % %
G65Indirect planmatig inslijpen% % %
G66Biofeedbacktherapie% % %
G67Behandeling triggerpoint% % %
G68Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk% % %
G69Opbeetplaat% % %
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
G72Controlebezoek MRA% % %
G73Reparatie MRA met afdruk% % %
H11Trekken tand of kies% % %
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant% % %
H21Kosten hechtmateriaal% % %
H26Hechten weke delen% % %
H33Hemisectie van een molaar% % %
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap% % %
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak% % %
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje% % %
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting% % %
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting% % %
H44Primaire antrumsluiting% % %
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling% % %
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling% % %
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak% % %
H60Marsupialisatie% % %
H65Primaire sluiting% % %
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak% % %
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak% % %
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak% % %
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B% % %
J01Initieel onderzoek implantologie     % % %
J02Verlengd onderzoek implantologie  % % %
J03Proefopstelling% % %
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan% % %
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik% % %
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond% % %
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft% % %
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting% % %
J11Prepareren donorplaats        % % %
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft% % %
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting% % %
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio% % %
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte    % % %
J19Toeslag esthetische zone                % % %
J20Plaatsen eerste implantaat per kaak% % %
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   % % %
J26Moeizaam verwijderen implantaat   % % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
J27Vervangen eerste implantaat       % % %
J28Plaatsen volgend implantaat% % %
J29Plaatsen volgende Healing Abutment% % %
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats               % % %
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef% % %
J33Kosten implantaat% % %
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting% % %
J36Verwijderen implantaat% % %
J37Vervangen volgend implantaat% % %
J40Twee magneten/drukknoppen% % %
J41Elke volgende magneet, drukknop% % %
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak% % %
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak% % %
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon% % %
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit% % %
J51Onder klikgebit% % %
J52Boven klikgebit% % %
J53Omvorming klikgebit% % %
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten% % %
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten% % %
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten% % %
J58Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten   % % %
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten% % %
J70Opvullen zonder staafdemontage    % % %
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   % % %
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten% % %
J73Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten % % %
J74Reparatie zonder staafdemontage     % % %
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten % % %
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten % % %
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   % % %
J78Verwijderen én vervangen drukknop% % %
J79Verwijderen én vervangen steg% % %
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit% % %
J97Overheadkosten implantaten% % %
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie% % %
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten% % %
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten% % %
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit% % %
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament% % %
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek% % %
M40Fluoridebehandeling% % %
M61Mondbeschermer% % %
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak% % %
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak% % %
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak% % %
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak% % %
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak% % %
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak% % %
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak% % %
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen% % %
P14Individuele afdruk met randopbouw% % %
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen% % %
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars% % %
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur% % %
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars% % %
P21Volledig kunstgebit bovenkaak% % %
P25Volledig kunstgebit onderkaak% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
P27Reoccluderen% % %
P28Naregistratie en remounten% % %
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit% % %
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak% % %
P31Wortelkap met stift% % %
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls% % %
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling% % %
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen% % %
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen% % %
P36Individuele afdruk zonder randopbouw% % %
P37Frontopstelling in aparte zitting% % %
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur% % %
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone% % %
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element% % %
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk% % %
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling% % %
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen% % %
P45Noodkunstgebit% % %
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak% % %
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak% % %
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak% % %
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak% % %
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak% % %
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak% % %
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit% % %
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit% % %
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak% % %
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak% % %
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak% % %
R08Eénvlaks composiet inlay% % %
R09Tweevlaks composiet inlay% % %
R10Drievlaks composiet inlay% % %
R11Eénvlaksinlay% % %
R12Tweevlaksinlay% % %
R13Drievlaksinlay% % %
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties% % %
R24Kroon% % %
R28Endokroon, indirect vervaardigd% % %
R29Confectiekroon% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
R31Opbouw plastisch materiaal% % %
R32Gegoten opbouw, indirecte methode% % %
R33Gegoten opbouw, directe methode% % %
R40Eerste brugtussendeel% % %
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel% % %
R46Brugverankering, per anker% % %
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen% % %
R50Metalen fixatiekap met afdruk% % %
R55Gipsslot met extra afdruk% % %
R60Plakbrug zonder preparatie% % %
R61Plakbrug met preparatie% % %
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel% % %
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee% % %
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker% % %
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond% % %
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal% % %
R73Aanbrengen extra retentie of pinnen in schildje% % %
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties% % %
R75Opnieuw vastzetten plakbrug% % %
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element% % %
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie% % %
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie% % %
R80Temporaire, eerste voorziening% % %
R85Temporaire, volgende voorziening% % %
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus% % %
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus% % %
T21Grondig reinigen wortel, complex% % %
T22Grondig reinigen wortel, standaard% % %
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling% % %
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                  % % %
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling% % %
T41Beperkt consult parodontale nazorg% % %
T42Consult parodontale nazorg% % %
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg% % %
T44Complex consult parodontale nazorg% % %
T57Toepassing lokaal medicament% % %
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus% % %
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus% % %
T70Flapoperatie tussen twee elementen% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)% % %
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)% % %
T73Directe postoperatieve zorg, kort% % %
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid% % %
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus% % %
T76Tuber- of retromolaarplastiek% % %
T80Tandvleestransplantaat% % %
T81Tuber- of retromolaarplastiek% % %
T82Tandvleescorrectie per element% % %
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)% % %
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)% % %
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elemen% % %
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal% % %
T87Kroonverlenging per element% % %
T88Kroonverlenging per sextant% % %
T89Directe postoperatieve zorg, kort% % %
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid% % %
T91Pocketregistratie% % %
T92Parodontiumregistratie% % %
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
T94Behandeling tandvleesabces% % %
T95(Draad)Spalk% % %
T96Uitgebreide voedingsanalyse% % %
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten% % %
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP% % %
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten% % %
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in% % %
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal% % %
V30Fissuurlak eerste element% % %
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting% % %
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen% % %
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje% % %
V70Parapulpaire stift% % %
V71Eénvlaksvulling amalgaam% % %
V72Tweevlaksvulling amalgaam% % %
V73Drievlaksvulling amalgaam% % %
V74Meervlaksvulling amalgaam% % %
V80Wortelkanaalstift% % %
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer% % %
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer% % %
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer% % %
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element% % %
V91Eénvlaksvulling composiet% % %
V92Tweevlaksvulling composiet% % %
V93Drievlaksvulling composiet% % %
V94Meervlaksvulling composiet% % %
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto% % %
X11Beoordelen kleine röntgenfoto% % %
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto% % %
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak% % %
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto% % %
X24Maken en beoordelen schedelfoto% % %
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto% % %
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto% % %
X34Beoordelen schedelfoto% % %
Z10Abonnement categorie A per maand% % %
Z20Abonnement categorie B per maand% % %
Z30Abonnement categorie C per maand% % %
Z40Abonnement categorie D per maand% % %
Prestatie CodeOmschrijvingTand GoedTand BeterTand Best
Z50Abonnement categorie E per maand% % %
Z60Abonnement categorie F per maand% % %