VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Kosten en Vergoeding Kunstgebit

De vergoeding en kosten van een kunstgebit zijn door de vermenging van basisverzekering, aanvullende tandartsverzekering, eigen risico en verplichte eigen bijdrage (niet te verwarren met het eigen risico van de basisverzekering) ondoorzichtig. Daarnaast maken zorgverzekeraars het er niet makkelijker op door bij een naturapolis een (forse) korting toe te passen op de vergoeding wanneer u naar een niet gecontracteerde tandarts of tandprotheticus gaat. VergelijkMondzorg heeft voor u een uiteenzetting gemaakt. Ga direct naar: Vergoeding kunstgebit Kosten kunstgebit Immediaat prothese Klikgebit Kunstgebit op implantaten

Het kunstgebit

Wanneer u uw tanden en kiezen kwijt bent, of uw tanden op dit moment zo veel problemen geven dat eten, spraak en/of esthetiek niet meer acceptabel voor u zijn, wordt er vaak gekozen voor een volledige prothese, een kunstgebit. Ondanks de naam "volledige" prothese hoeft deze niet het hele boven- én ondergebit te vervangen, maar dit kan wel. Met volledig wordt hier bedoeld; de volledige vervanging van al uw tanden in boven- en/of onderkaak. Een kunstgebit wordt gemaakt van een kunsthars aangevuld met kunststof of porseleinen tanden en kiezen. De kleur van het kunststof en tanden is volledig aan te passen aan uw wens. Helaas zal een kunstgebit nooit meer zo aanvoelen als uw eigen tanden, maar het went meestal wel. volledig_kunstgebit Volledig kunstgebit bovenkaak (links), onderkaak (rechts) volledig_kunstgebit._natuurlijk Volledig kunstgebit, boven en onderkaak (natuurlijke opstelling)

Uitstellen ondergebit

Door de ruime hoeveelheid van speeksel in de onderkaak zijn ondertanden vaak beter beschermd en daardoor langer aanwezig dan de tanden in de bovenkaak. Waar een kunstgebit in de bovenkaak relatief snel wordt geaccepteerd, en over het algemeen wordt beoordeeld als goed functionerend met eten en spraak, geeft een volledig onder kunstgebit vaak meer hinder en acceptatie problemen. Dit probleem ontstaat door de aanwezigheid van de tong in de onderkaak. De bovenprothese heeft een gehemelte bedekking, die stabiliteit aan de prothese geeft (dit gaat bij sommige ten kosten van de smaak beleving). Bij de onder prothese is dit niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van de tong. partieel_kunstgebit_frame Voorbeeld van een frame prothese (met eigen tanden) in onderkaak Door bewegingen van uw tong zal het kunstgebit in de onderkaak over het algemeen veel losser zitten dan een kunstgebit in de bovenkaak. Vaak zal uw tandarts dan ook adviseren zo lang mogelijk uw (deels) eigen ondertanden te behouden wanneer de staat van uw gebit dit toelaat. Wanneer er toch een wens is voor een uitneembare voorziening, kan er een oplossing gevonden worden in de vorm van een partiële prothese of frame (gedeeltelijk kunstgebit, plaatje of frame), het plaatje of frame vindt dan nog enigszins stabiliteit en houvast aan de nog aanwezige tanden. Let op: een partiële prothese, frame of plaatje hebben geen vergoeding vanuit de basisverzekering. De kosten van een frame kunnen aanzienlijk zijn, zeker wanneer deze in combinatie met kronen wordt gemaakt. U kunt altijd een begroting krijgen bij uw tandarts, een aanvullende tandartsverzekering kan vergoeding bieden.

Vergoeding kunstgebit

De vergoeding van een kunstgebit, wordt deels vergoed door de basisverzekering. Reparaties e.d., worden vaak helemaal vergoed vanuit de basisverzekering, dit in tegenstelling tot de overige tandheelkundige zorg. Extracties, het trekken van tanden en kiezen, worden ook NIET vergoed vanuit de basisverzekering, ook niet als u daarna een kunstgebit krijgt. Voor een kunstgebit op implantaten, het klikgebit, gelden er weer andere regels, zie verder op deze pagina. Kosten en vergoeding bij een kunstgebit:
 • Vergoeding vanuit basisverzekering met het minimale eigen risico van € 385,-
 • Verplichte eigen bijdrage 25% van de totale kosten uit de basisverzekering, niet te verwarren met het eigen risico
 • Verplichte eigen bijdrage kan (deels) vergoed worden door een aanvullende tandartsverzekering
 • Indicatie totale kosten kunstgebit bovenkaak: 650 euro
 • Indicatie totale kosten kunstgebit onderkaak: 650 euro
 • Indicatie totale kosten boven- en onder kunstgebit (tegelijk): 1200 euro
 • Een prothese komt opnieuw in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering na 5 jaar
 • Is er binnen 5 jaar een nieuwe prothese nodig, dan is er een machtiging nodig (toestemming van uw zorgverzekeraar) mits u in aanmerking wilt komen voor vergoeding
 • Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering hebt, en er verder geen aanspraak is gemaakt op de basisverzekering dit jaar kunnen de kosten aanzienlijk oplopen. Mochten de kosten voor u van belang zijn, probeer dan zoveel mogelijk uw basiszorg kosten in één jaar te laten vallen, zie ook het rekenvoorbeeld
 • Vraag altijd om een begroting en bespreek dit eventueel met uw zorgverzekeraar
Voorbeeld berekening: Stel u wenst een nieuwe bovenprothese: Totale kosten € 600,- . U heeft een eigen bijdrage van 25%, dat is € 125,. Daarnaast is er nog uw eigen risico van € 385,-  (eventueel zelfs € 885,- als u voor een verhoogd eigen risico heeft gekozen). In totaal, wanneer u nog geen aanspraak heeft gemaakt op uw basisverzekering en geen tandartsverzekering hebt, bedragen uw eigen kosten maar liefst 125 + 385= € 505,-. Het is financieel dan ook vaak het verstandig wanneer u zowel boven als onder een kunstgebit draagt deze beide tegelijk te vervangen en niet de kosten over meerdere jaren te verdelen, ook al zou een prothese deel bijvoorbeeld nog een jaar mee kunnen gaan. Vergoeding aanpassen of reparatie van een kunstgebit
 • Rebasen (passend maken van de prothese) dient u 10% van de totale kosten als eigen bijdrage te betalen.

Van eigen tanden naar kunstgebit: de immediaat prothese

Wanneer u van uw eigen tanden naar een volledig kunstgebit gaat, wordt dit een immediaat prothese genoemd (een onmiddellijk geplaatste prothese na extracties). Aan een immediaat prothese zijn extra kosten verbonden t.o.v. een "normale" prothese. De kosten die voor uw rekening komen kunnen kunnen flink hoger liggen dan bij een normaal kunstgebit.
 • Geen vergoeding voor tandheelkundige verrichtingen zoals het trekken van tanden en kiezen vanuit de basisverzekering
 • Het kunstgebit wordt vergoed zoals eerder hierboven vermeld
 • Er zijn extra kosten in verband verband met de vele nazorg die vaak noodzakelijk is. Deze worden grotendeels vooraf meegenomen in de kosten. Maar kunnen ook onverwacht achteraf meer noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn extra zachte lagen in het kunstgebit of het opnieuw opvullen van het kunstgebit.
 • Vraag altijd om een begroting, en bespreek dit eventueel met uw zorgverzekeraar

Klikgebit, kunstgebit op implantaten

U komt voor vergoeding in aanmerking wanneer er sprake is van een ernstig geslonken kaak.
 • U dient eerst een "normaal" kunstgebit te hebben gedragen
 • U komt niet in aanmerking wanneer u nog eigen tanden of kiezen in het kaakdeel hebt, waarvoor u een prothese op implantaten wenst
 • U heeft altijd een machtiging nodig (toestemming zorgverzekeraar). Dit vraagt uw behandelende tandarts of implantoloog voor u aan.
 • Voor een kunstgebit op implantaten in de bovenkaak alleen in zeer uitzonderlijke gevallen toestemming gegeven.
 • Vergoeding vanuit basisverzekering
 • Houdt rekening met een minimale eigen risico van € 385,-- vanuit de basisverzekering
 • Er is geen indicatie voor totale kosten mogelijk, dit is zeer afhankelijk van de nodige operatie en gebruikt implantaat systeem
 • Implantaatgedragen prothese bovenkaak (klikgebit, tandarts code J52) eigen bijdrage 8% van de totale kosten, gaat u uit van minimaal € 300,--
 • Implantaatgedragen prothese onderkaak (klikgebit, tandarts code J51) eigen bijdrage 10% van de totale kosten gaat u uit van minimaal € 200,--
 • Wanneer er sprake is van een bovengebit gelijktijdig met een implantaatgedragen prothese onderkaak (klikgebit) bedraagt de bijdrage 17% van de kosten van de bijhorende code j50
 • Overige kosten die gemaakt worden die in categorie J vallen (implantologie) wordt in de zelfde verhouding een bijdrage gevraagd als waar de prothese in valt.
 • Een aanvullende verzekering kan een (deel) van de eigen bijdrage vergoeden.

Vergoeding Naturepolis kunstgebit

Wanneer u een "goedkope" zorgverzekering heeft afgesloten met keuze beperking, dan kan dit tot problemen leiden. Met de huidige ontwikkelingen binnen de mondzorg lijkt er elk jaar een toename te zijn vanuit sturing (lees korting) vanuit zorgverzekeraars op vergoedingen van het kunstgebit vanuit de basisverzekering. In de regel (maar u mag er niet van uitgaan) betaalt de zorgverzekeraar 75-80% bij een natura verzekering en gemiddeld 55%-70% bij een budget verzekering van de eerder hierboven genoemde dekking. Deze beperking geldt wanneer u een natura of budgetpolis heeft maar uw zorgverlener (tandarts) van voorkeur geen contract met deze zorgverzekeraar heeft. Er zijn maar weinig tandartsen die contracten hebben! Geen contract -> Korting op korting = veel minder vergoeding! Stel u heeft een nieuwe bovengebit nodig en u heeft een budget natura polis.  Kosten van het bovengebit zijn € 600,-  Dan kan voor u de vergoeding erg tegen vallen: € 600 - ( 25% eigen bijdrage van 600) = € 475 475 * (75% standaard vergoeding * 55% vergoeding niet gecontracteerde zorgverlener) = 196 U krijgt dus € 196,- vergoed!

Overzicht vergoeding kunstgebit zorgverzekeraars bij niet gecontracteerde zorg

"Goedkoopste (budget) natura verzekeraar van de grote zorgverzekeraars, inclusief hun online label, laatste stand van zaken 21-11-2021. Mogelijk zal niet elke zorgverzekeraar de zogenoemde korting toepassen?
 • CZ:
 • CZ label x:
 • DSW:
 • Menzis:
 • Menzis label x:
 • VGZ:
 • VGZ label x:
 • Zilverenkruis:
 • Zilverenkruis label x:
Restitutie verzekering ook extra bijbetalen? Zorgverzekeraars kunnen er voor kiezen een maximum (plafond) aan techniekkosten in te stellen. Wanneer een klikgebit op deze manier "onredelijk" duur wordt, gezien vanuit het oogpunt van de zorgverzekeraar zal deze de machtiging niet afgeven, waardoor u toch voor de volledige kosten zou moeten opdraaien. Echter uw tandarts zal dan vaak in overleg treden met zijn tandtechnieker om te kijken of het anders (goedkoper) kan.
75 comments on “Kosten en Vergoeding Kunstgebit
 1. Ikke schreef:

  Even een vraag.

  Ik heb een “noodgebit”en nu geeft de tandtechnicus aan dat je na een jaar een blijvende prothese krijgt, nu is mijn vraag , krijg ik dan weer alle kosten daarvoor ?

  • Wanneer er ook daadwerkelijk een noodgebit is gedeclareerd, is het mogelijk een jaar na vervaardigingsdatum een nieuwe prothese te laten maken, echter niet alle kosten worden vergoed. Vraag om een offerte en bespreek deze met uw zorgverzekeraar.

 2. A.Bernard schreef:

  Is een offerteaanvraag bij een tandarts(tandtechnicus) voor een klikgebit (onderkaak) gratis?

 3. Juul metekohy schreef:

  Ivm met irritatie plekken op mijn wang was het advies van de kaak chirurg een nieuwe frame gebit zonder metaal helaas wilt mijn tandarts eerst een allergie test laten doen door corona wacht ik nog steeds inmiddels al bijna half jaar op een allergie test frame gebruikt ik alleen bij hoog nodig mag ik buiten mijn tandarts ergens anders een nieuw frame laten maken heb een goed/Ruim tand verzekering bij vgz

  • U bent vrij in uw keuze van een tandarts, echter ik adviseer eerst met uw eigen tandarts te overleggen of deze niet bereid is tot het maken van een plaatje (frame zonder metaal). Mogelijk verdenkt hij een allergie voor de kunstof ipv het metaal bijvoorbeeld. Waardoor u er alsnog niet mee geholpen zou zijn.

 4. Cristine hendriks schreef:

  Hallo ik woon een aantal jaren in Italië en heb een verzekering bij asl Umbrië mijn premie wordt ingehouden via mijn AOW van het zilveren kruis mijn vraag is of het beter is een kunstgebit in Nederland te laten doen daar mijn Italiaans niet van dien aard is dat ik mijn tandarts begrijp
  Wat raad u mij aan met vr.gr.

  • De financiële kant kan ik niet voor u beantwoorden, neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Waar u wel rekening mee moet houden is dat het fabriceren en aanmeten van een prothese een traject is van meerdere weken +-6 . Daarna is het niet ondenkbaar dat er nog wat nazorg moet zijn om de prothese echt goed te laten zitten.

 5. Jeanet schreef:

  Ik heb mijn bovenprothese late opvullen en er is een nieuwe voortand ingezet,ik heb geen tandartsverzekering,wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering

  • Grotendeels (ongeveer 90%), echter het vergoede deel gaat eerst af van uw eigenrisico. Mocht u dus nog geen aanspraak hebben gemaakt op uw basiszorgverzekering dan zult u dus uiteindelijk wel alle kosten zelf betalen.

 6. Roel Fabus schreef:

  Mijn bovenprothese en onder(click) prothese zijn van 2014. Ik kom dus in aanmerking voor vernieuwing.
  Mijn huidige tandarts heeft geen contract met VGZ, mijn eigen bijdrage (buiten het eigen risico) wordt dus hoger. Kan ik zo maar naar een andere tandarts die wel een contract heeft met VGZ?

  • Ja u bent vrij naar elke (mond)zorgverlener te gaan, uw eigen tandarts kan u eventueel ook verwijzen. Het is sowieso verstandig dit bij uw “eigen” tandarts te melden, omdat deze bijvoorbeeld niet de nazorg van de prothese zal willen gaan doen.

 7. Ans Janssens schreef:

  Mijn tandarts heeft Naregistratie en Remouten van mijn gebit in rekening gebracht, terwijl ik zes weken geleden pas mijn eerste gebit heb gekregen. Dan hoort dit toch tot de nazorg? De tandarts zegt dat dit bij een noodgebit wel in rekening mag worden gebracht. Klopt dat?

 8. Ans huber schreef:

  Door de slechte gesteldheid van mijn gebit krijg ik migraine aanvallen. Is ben bij het izz verzekerd maar heb geen extra tandartsen verzekering. Ik moet alles laten trekken en wil dan een onder en boven gebit. Op wat voor kosten moet ik rekenen. Bij alles te laten trekken en een gebit te laten plaatsen.

  • Geachte mevrouw Huber

   Ik kan u niet vertellen wat dit gaat kosten. Het is namelijk compleet afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw tandarts kan en zal hier een begroting voor u voor maken. Om dan toch een ruwe indicatie te geven, verwacht een bedrag van boven de 1000 euro, die niet vergoed wordt als u geen tandartsverzekering heeft. De kosten en vergoeding van een volledige prothese zullen uit de basisverzekering gaan. Houdt u hier wel rekening met uw eigen risico, en een eigen bijdrage. De kosten van het trekken van tanden en kiezen komt bij de tandarts voor uw eigen rekening. Dat laatste is overigens prima (deels) te verzekeren.

 9. Annie schreef:

  Verzekerd bij Hema.
  Nu moet er een frame of gedeeltelijke prothese kiezen komen.(onder en boven)
  Hoogste tandarts verzekering. Wat krijg je vergoed als je verder geen tandartskosten gemaakt heb dat jaar?

  • Beste Annie, het is helaas niet mogelijk om dit zo voor u te beantwoorden, dat is tevens afhankelijk van de kosten en (behandeling) declaratie codes, uw tandarts zou u een offerte moeten hebben gegeven. Daarnaast is het waarschijnlijk dat u ook kosten heeft gemaakt tijdens het bezoek dat bovenstaande is besproken. Hema tandarts 3 vergoed tot maximaal 750 euro, met een bijdragen van 20% voor de meeste codes.

 10. Kathy schreef:

  Ik ben verzekerd bij Anderzorg, zusteronderneming van Menzis. En heb de hoogst aanvullende tandartsverzekering. Ik heb zowel voor de bovenkaak als onderkaak een frame laten maken. De totale kosten zijn €1711,-. Hiervoor heb ik een vergoeding gekregen van € 81,-. Mijn onderkaak was al flink aan het slinken, dusdanig dat 1 van mijn tanden afbrak, daarvoor zijn door een ander onderframe diverse kiezen afgebroken. Er was echt noodzaak. Helaas heb ik niet geïnformeerd bij de zorgverzekeraar, daar ik voor het andere frame wel een vergoeding heb gekregen, dit is langer dan 5 jaar geleden. Het restant van €1630, – is eigen bijdrage
  Maar heb hierover totaal geen info gekregen nog van de tandarts, noch van de tandprotethicus, heb ook niets gehoord over een machtiging die 1 van hun aangevraagd zou hebben.
  Heeft u een verklaring voor dit hoge bedrag?
  PS het ergste is is dat mijn onderframe links hoger is dan rechts waardoor ik nu alleen met links kauw en het voortandje is vanavond al afgebroken na 3 weken

  • Beste Kathy

   Vervelend om te horen dat de verzekering en of kosten zo zijn tegengevallen. Als richtlijn, wanneer er sprake is van een volledig edentate tandboog (tandenloze kaakdeel) dan is de (deel)vergoeding vanuit de basisverzekering en dus ook sprake van het eigenrisico. Is er sprake van een volledige of gedeeltelijke betande kaak dan zijn de kosten voor u zelf of, indien er een tandartsverzekering is die hiervoor vergoeding geeft sprake van (deel) vergoeding uit deze verzekering.

   Tandartsen zijn verplicht de kosten met u vooraf (indien redelijk mogelijk) besproken te hebben al dan niet met een offerte. Of u uzelf verzekerd of niet is uw eigen keuze, de eventuele vergoeding dus ook.

 11. Henkus schreef:

  H,mooi artikel.
  Waarom staat DSW er niet bij?
  Die zijn transparant en correct met communicatie en kosten aanduidingen.
  Ben zelf zeer tevreden over hun diensten.
  Mogelijk vergeten?

  • Ik zal binnenkort ook de kleine Verzekeraars proberen toe te voegen, dank u voor deze attentie. Transparantie van DSW valt overigens wel beetje tegen, weleens de voorwaarden van vergoeding tandheelkundige kosten bekeken bij DSW? Alle codes die niet in aanmerking komen laten ze niet zien, ipv dat ze die op 0% zetten. Voor nu als snelle antwoord voor U. DSW is een combinatie verzekering en werkt niet met contracten binnen de mondzorg voor het kunstgebit. U krijgt dus bij elke zorgverlener dezelfde vergoeding. Echter pas op! Maximale vergoeding is in totaal 570 euro voor een kunstgebit bij DSW, dit is lager dan bij (vele) andere zorgverzekeraars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.