Tandartsverzekeringen 2013 toelichting

Dit artikel is de toelichting op het tandartsverzekeringen overzicht 2013. Klik hier om terug te gaan naar dit overzicht.

Netto Vergoeding

Netto Vergoeding (gesorteerd op percentage)

Netto Vergoeding (gesorteerd op premie tandartsverzekering)

Netto Vergoeding (gesorteerd op premie basis+tandarts)

Misleiding

DSW Zorgverzekeraar

Stadholland

IZZ, forse uitkleding van polisvoorwaarden

Interpolis, klein beetje glascorrosie

AGIS: Update 21-11-2012

Menzis

VGZ-Bewuzt

OZF Achmea

OZF: Update 21-11-2012, OZF geeft aanvullende informatie

OZF Royaal vergoedt zonder limiet!

Er is namelijk geen maximumbedrag gesteld voor consulten, mondhygiëne, vullingen, extracties (deze worden 100% vergoed), alle andere behandelingen hebben een vergoeding van 80%. Vergoeding voor kronen, bruggen, inlays en implantaten zijn wel gebonden aan een maximale vergoeding, namelijk: 80% tot maximaal € 750,- per kalenderjaar. Er is wel sprake van een leeftijdsafhankelijke premie! In de tabel zijn de premies vermeld van een 50 jarige.

Netto vergoeding tandartsverzekeringen 2013

Stel een verzekeraar vergoed tot 1000 euro per jaar en u betaalt 30 euro per maand voor deze verzekering. In totaal betaalt u dan 360 euro per jaar aan premie. De netto vergoeding is dan 1000 – 360 = 640 euro. Het percentage werkelijke vergoeding wordt dan als volgt berekend. De netto vergoeding gedeeld door het maximum te vergoeden bedrag: 640/1000 = 64%. Hoe hoger dit percentage, hoe meer de polis een echte verzekering is. Hoe lager, sommige zitten zelfs rond de 10%, hoe meer het een “uitgestelde betalingsregeling” is. Er is immers nagenoeg even veel aan premie betaald als er wordt uitgekeerd.

overzicht tandartsverzekering 2013

Netto vergoeding tandartsverzekeringen 2013 gesorteerd op percentage

Zie voor meer uitleg Netto Vergoeding
overzicht tandartsverzekering 2013 gesorteerd op percentage

Netto vergoeding tandartsverzekeringen 2013 gesorteerd op premie tandartsverzekering

Zie voor meer uitleg Netto Vergoeding
overzicht tandartsverzekering 2013 gesorteerd op premie tandartsverzekering

Netto vergoeding tandartsverzekeringen 2013 gesorteerd op premie basis+tandartsverzekering

Zie voor meer uitleg Netto Vergoeding
overzicht tandartsverzekering 2013 gesorteerd op premie basis+tandartsverzekering

Misleiding van patiënt met onduidelijke voorwaarden

Een voorbeeld van nodeloos complexe verzekeringsproducten zijn de verzekeringen van Stadholland en DSW Zorgverzekeraar. Deze verzekeraars gebruiken one-liners als: “Met onze complete dekking onderscheiden wij ons van andere zorgverzekeraars”, maar zij vermelden vervolgens niet alle behandelcodes in hun vergoedingenoverzicht. Hierdoor lijkt het voor u als patiënt dat deze polissen ruim vergoeden, echter het tegendeel is waar. De codes die ze niet vergoeden worden namelijk niet specifiek vermeld. Deze verzekeraars verwachten kennelijk dat de patiënt weet welke tandheelkundige behandelingen (codes) er allemaal zijn, en wat een mondzorgverlener dus kan declareren. Dit vindt vergelijkmondzorg zeer opmerkelijk en valt mogelijk zelfs onder misleiding.

Daarnaast worden ook niet alle te verwachte reguliere behandelingen vergoed. Zo wordt bij zowel Stadholland als bij DSW een 4-vlaks vulling niet vergoed in het goedkoopste pakket. Daarnaast wordt het verwijderen van tandsteen beperkt tot een tarief van 13,20 euro. Hiermee geven deze verzekeraars dus aan geen prioriteit te leggen bij onderhoud en preventie van tandvlees problematiek. Wederom een dikke min voor deze verzekeraars. Het gevaar van deze producten is dat u dus denkt vergoeding te krijgen voor uw standaard tandheelkundige behandeling, maar dit dus in werkelijkheid niet of maar voor een (klein) deel het geval is.

DSW Zorgverzekeraar

Zie misleiding

Stadholland

Zie misleiding

IZZ, forse uitkleding van polisvoorwaarden

Kijkt u mee naar de polis van IZZ. Neem nu de standaard aanvullende polis: Zie hier voor de polis van IZZ 2012 en zie hier voor de polis van IZZ 2013. IZZ gooit het systeem van vergoedingen overhoop vergeleken met 2012. Waar u in 2012 gewend was voor de basis tandheelkunde (vullen, controles, etc) tot 750 euro vergoed te krijgen (standaard aanvullend pakket “Zorg”), is deze met maar liefst 66% gedaald naar 250 euro vergoeding in 2013! En zo zijn er nog meer wijzigingen in de pakketten.

Interpolis, klein beetje glascorrosie

Interpolis is helaas toch iets minder glashelder dan verwacht, bij het invullen van uw leeftijd veranderd de premie van de aanvullende verzekering. Zie onderstaande tarieven.

GebitActief 1 ster (18 t/m 29 jaar) € 12,25

GebitActief 1 ster (vanaf 30 jaar) € 14,90

GebitActief 2 sterren (18 t/m 29 jaar) € 16,45

GebitActief 2 sterren (vanaf 30 jaar) € 19,85

GebitActief 3 sterren (18 t/m 29 jaar) € 27,70

GebitActief 3 sterren (vanaf 30 jaar) € 33,60

GebitActief 4 sterren (18 t/m 29 jaar) € 41,60

GebitActief 4 sterren (vanaf 30 jaar) € 50,35

AGIS: Update 21-11-2012

De eerder vermelding: tarieven geldig bij een gecontracteerde tandarts zijn niet meer van toepassing.

Agis meldt dat de website verkeerde informatie bevat (de polis is juist), en zal dit zo snel mogelijk aanpassen. Patiënten houden hier dus de vrije keuze van een tandarts zonder dat de dekking verminderd. En er is meer positief nieuws te melden. Het meest uitgebreide pakket, comfort, heeft als extra een ongevallen dekking!

Menzis

Menzis heeft de voorwaarden en premies voor de aanvullende tandartsverzekering 2013 bekend gemaakt. De tarief-codes van 2013 zijn door het beëindigen van het tariefsysteem in 2012 voor een groot deel weer te vergelijken met het oude UPT tariefsysteem in 2011. Echter de nieuwe verzekering voor 2013 verschilt in vergoeding wel aanzienlijk ten op zichte van 2011. U gaat komend jaar namelijk meer premie betalen voor minder vergoeding. Het meest opvallend hierin is dat het uitgebreidste verzekeringspakket van Menzis, pakket 3, behoorlijk is uitgekleed ten opzichte van de vergoedingen in 2011. Dit terwijl de premie van menzis TV3 met 13.5% is verhoogd.

Deeloverzicht vergoedingen Menzis aanvullende tandheelkundige verzekering:

Note: Menzis heeft als één van de weinige verzekeraars een afwijkend vergoeding systeem. Menzis werkt namelijk niet met een maximum uit te keren bedrag per jaar, maar limiteert alleen de vergoeding per behandelcode. Je mag dus ongelimiteerd consumeren en declareren, maar je dient dan wel bij nagenoeg elke behandeling zelf bij te betalen. Voor patiënten die regelmatig meerdere vullingen nodig hebben kan Menzis een interessante verzekeraar zijn. Voor behandelingen waarbij techniekkosten van toepassing zijn, zoals kronen, bruggen en uitneembare voorzieningen is de vergoeding vanuit Menzis echter slecht te noemen. Daarnaast heeft Menzis aan het meest uitgebreide pakket (TV 3)een voorwaarde gesteld waarbij kronen en/of bruggen in het eerste verzekeringsjaar helemaal niet vergoed worden.

Update: 24-10 18:00: Menzis vermeld terecht dat de limitatie van 4 vullingen in pakket 1 en 2 en 6 vullingen in pakket 3 zoals in 2011 zijn vervallen. Daarmee komen de nieuwe voorwaarden voordeliger uit voor patienten die meer dan 8 a 9 vullingen per jaar nodig hebben ten opzichte van 2011. Wij vragen ons af hoeveel mensen hier nu echt van profiteren. Daarnaast valt nu ook het techniekwerk van een kroon binnen de vergoeding en is het aantal kronen niet meer gelimiteerd aan 3 per jaar. De polisvoorwaarden van Menzis zijn door deze wijzingen transparanter geworden dan voorheen.

VGZ bewuzt

VGZ heeft bewust een nieuwe verzekering met de naam Bewuzt op de markt gebracht. Het is Vergelijkmondzorg onduidelijk waarom BewuZt in de vorm hoe het nu bestaat op de markt wordt gebracht.

Het idee achter deze verzekering is dat wanneer u geen zorg heeft gedeclareerd, u elk jaar een no-claim opbouwt van 10%. Dus elk jaar zonder gebruik te hebben gemaakt van deze aanvullende verzekering neemt de korting van de aanvullende verzekering met 10% toe.

Dus als u 4 jaar niet bij de tandarts bent geweest, heeft u het 5de jaar 40% korting. En maximaal krijgt u van 666 euro aan tandheelkundige kosten 500 euro (75%) vergoed. Dat zult u dan ook waarschijnlijk wel nodig hebben om 4 jaar verwaarlozing op te ruimen. Daarnaast heeft u wel 4 jaar premie betaald, wat mogelijk meer is dan deze 500 euro! Een echte duivelse verzekering dus. Het is ons daarom ook volstrekt een raadsel waarom zo’n product de stempel zorg mag dragen.

Meer informatie is nu nog niet bekend maar volgt op de website van Bewuzt

23-10-2012 VGZ BewuZt geeft aanvullende informatie: de controles vallen buiten de no-claim.

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Tandartsverzekering