VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering UnitedConsumers

Laatste update: 16-11-2023 door VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 99,85 (€ 885,- eigen risico)
Dit betreft een Budget natura zorgverzekering
Meer informatie

Handmatig jaar van toepassing: 2021 Terug naar huidige periode.

Collectieve korting VGZ via United Consumers

United Consumers werkt als tussenpersoon voor VGZ waardoor de collectiviteitskorting van toepassing is. Deze premie is vrijwel altijd interessanter dan rechtstreeks bij VGZ zonder een collectief. De verzekering lijkt heel veel op die van VGZ. Bij VGZ is er echter wel meer mogelijk.

Afhankelijk van uw situatie één van de goedkoopste restitutieverzekeringen in combinatie met de tandartsverzekering.

Tandheelkundige ongevallendekking

tot 10.000 euro

Acceptatie tandartsverzekering

Voor de tandartsverzekeringen van UnitedConsumers wordt u altijd geaccepteerd. Voor het TandZeker 500 pakket geldt wel een wachttijd van 12 maanden op de volgende behandelingen:

  • Orthodontie.
  • Implantaten.
  • Kronen en bruggen.
  • Gedeeltelijke gebitsprothesen.

Zie voor uitgebreide vergoedingen de VGZ tandartsverzekering pagina.

UnitedConsumers is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2021.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van UnitedConsumers Deze vindt u hier van het jaar: 2020.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 125.59
max eigen risico: €106.31
Basis + Tandartspakket: Tand Zeker 250
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 87
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 204
€ 250
Percentage: 80%
€ 139.17
max eigen risico: €119.89
€ 13,58
Basis + Tandartspakket: Tand Zeker 500
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 225
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 343
€ 500
Percentage: 80%
€ 148.46
max eigen risico: €129.18
€ 22,87
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering UnitedConsumers
Tandheelkundige Vergoeding UnitedConsumers 2021
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving80%80%
A15Oppervlakte verdoving80%80%
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie0%0%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)80%80%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)80%80%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)80%80%
C11Periodieke controle80%80%
C13Probleemgericht consult80%80%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen80%80%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt80%80%
C29Studiemodellen80%80%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak80%80%
C80Mondzorg aan huis80%80%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie0%0%
C85Weekendbehandeling80%80%
C86Avondbehandeling80%80%
C87Nachtbehandeling80%80%
C91Pocketregistratie80%80%
C92Parodontiumregistratie80%80%
E01Wortelkanaalbehandeling consult80%80%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult80%80%
E03Consult na tandheelkundig ongeval80%80%
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten80%80%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal80%80%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen80%80%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen80%80%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen80%80%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting80%80%
E31Snij-/ hoektand80%80%
E32Premolaar80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
E33Molaar80%80%
E34Aanbrengen retrograde vulling80%80%
E36Het trekken van een element met re-implantatie80%80%
E37Kijkoperatie80%80%
E40Directe pulpa-overkapping80%80%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval80%80%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval80%80%
E44Verwijderen spalk, per element80%80%
E45Aanbrengen rubberdam80%80%
E51Verwijderen van kroon of brug80%80%
E52Moeilijke wortelkanaalopening80%80%
E53Verwijderen van wortelstift80%80%
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal80%80%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal80%80%
E56Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel80%80%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie80%80%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel80%80%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting80%80%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting80%80%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal80%80%
E64Afsluiting van open wortelpunt80%80%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement80%80%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal80%80%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal80%80%
E85Elektronische lengtebepaling80%80%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling80%80%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling80%80%
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen80%80%
E90Inwendig bleken, eerste zitting80%80%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
E97Uitwendig bleken per kaak0%0%
G09Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur80%80%
G10Niet-standaard beetregistratie80%80%
G11Scharnierasbepaling80%80%
G12Centrale relatiebepaling80%80%
G13Protrale/laterale bepalingen80%80%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie80%80%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte80%80%
G16Therapeutische positiebepaling80%80%
G20Beetregistratie intra-oraal80%80%
G21Functieonderzoek kauwstelsel80%80%
G22Verlengd onderzoek OPD80%80%
G23Spieractiviteitsmeting en registratie80%80%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding80%80%
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)80%80%
G43Consult OPD-therapie B (complex)80%80%
G44Therapeutische injectie80%80%
G46Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)80%80%
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A80%80%
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B80%80%
G62Stabilisatieopbeetplaat80%80%
G65Indirect planmatig inslijpen80%80%
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk80%80%
G69Beetbeschermingsplaat80%80%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0%0%
G72Controlebezoek MRA0%0%
G73Reparatie MRA met afdruk0%0%
G74Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur80%80%
H11Trekken tand of kies80%80%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
H21Kosten hechtmateriaal80%80%
H26Hechten weke delen80%80%
H33Hemisectie van een molaar80%80%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap80%80%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak80%80%
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje80%80%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting80%80%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting80%80%
H44Primaire antrumsluiting80%80%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling80%80%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling80%80%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak80%80%
H60Marsupialisatie80%80%
H65Primaire sluiting80%80%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak80%80%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak80%80%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak80%80%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak80%80%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B80%80%
J01Initieel onderzoek implantologie80%80%
J02Verlengd onderzoek implantologie80%80%
J03Proefopstelling80%80%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan80%80%
J06Vrijleggen foramen mentale80%80%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik80%80%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond80%80%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft80%80%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting80%80%
J11Prepareren donorplaats80%80%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting80%80%
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio80%80%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte80%80%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad80%80%
J19Toeslag esthetische zone80%80%
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak80%80%
J23Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)80%80%
J26Moeizaam verwijderen implantaat80%80%
J27Vervangen eerste implantaat80%80%
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak80%80%
J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)80%80%
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats80%80%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef80%80%
J33Kosten implantaat80%80%
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting80%80%
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat80%80%
J36Verwijderen implantaat80%80%
J37Vervangen volgend implantaat80%80%
J39Uitvoeren autotransplantaat80%80%
J41Plaatsen elke volgende drukknop80%80%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak80%80%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak80%80%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon80%80%
J45Plaatsen eerste drukknop80%80%
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit80%80%
J51Onder klikgebit80%80%
J52Boven klikgebit80%80%
J53Omvorming klikgebit80%80%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten80%80%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten80%80%
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten80%80%
J58Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten80%80%
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten80%80%
J60Specifiek consult nazorg implantologie80%80%
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie80%80%
J70Opvullen zonder staafdemontage80%80%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten80%80%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten80%80%
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten80%80%
J74Reparatie zonder staafdemontage80%80%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten80%80%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten80%80%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten80%80%
J78Verwijderen en vervangen drukknop80%80%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit80%80%
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie80%80%
J87Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat80%80%
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)80%80%
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie80%80%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie80%80%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten80%80%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten80%80%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten80%80%
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit80%80%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament80%80%
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek80%80%
M40Fluoridebehandeling80%80%
M61Mondbeschermer80%80%
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
M81Behandeling van witte vlekken, volgend element80%80%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak80%80%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak80%80%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak80%80%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak80%80%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak80%80%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak80%80%
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak80%80%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen80%80%
P14Individuele afdruk met randopbouw80%80%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen80%80%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars80%80%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur80%80%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars80%80%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak80%80%
P25Volledig kunstgebit onderkaak80%80%
P27Reoccluderen80%80%
P28Naregistratie en remounten80%80%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit80%80%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak80%80%
P31Wortelkap met stift80%80%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls80%80%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling80%80%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen80%80%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen80%80%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw80%80%
P37Frontopstelling in aparte zitting80%80%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur80%80%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone80%80%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk80%80%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling80%80%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen80%80%
P45Noodkunstgebit80%80%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak80%80%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak80%80%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak80%80%
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak80%80%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak80%80%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak80%80%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak80%80%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit80%80%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit80%80%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak80%80%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak80%80%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak80%80%
R08Eénvlaks composiet inlay80%80%
R09Tweevlaks composiet inlay80%80%
R10Drievlaks composiet inlay80%80%
R11Eénvlaksinlay80%80%
R12Tweevlaksinlay80%80%
R13Drievlaksinlay80%80%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties80%80%
R24Kroon op natuurlijk element80%80%
R29Confectiekroon80%80%
R31Opbouw plastisch materiaal80%80%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode80%80%
R33Gegoten opbouw, directe methode80%80%
R34Kroon op implantaat80%80%
R40Eerste brugtussendeel80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel80%80%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen80%80%
R50Metalen fixatiekap met afdruk80%80%
R55Gipsslot met extra afdruk80%80%
R60Plakbrug zonder preparatie80%80%
R61Plakbrug met preparatie80%80%
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel80%80%
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee80%80%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker80%80%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond80%80%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties80%80%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug80%80%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon80%80%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element80%80%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie80%80%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie80%80%
R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies80%80%
R85Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies80%80%
R90Gedeeltelijk voltooid werk0%0%
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus80%80%
T021Grondig reinigen wortel, complex80%80%
T022Grondig reinigen wortel, standaard80%80%
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus80%80%
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling80%80%
T042Consult parodontale nazorg80%80%
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg80%80%
T044Complex consult parodontale nazorg80%80%
T070Flapoperatie tussen twee elementen80%80%
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel)80%80%
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting80%80%
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting80%80%
T076Tuber- of retromolaarplastiek80%80%
T101Tuber- of retromolaarplastiek80%80%
T102Tandvleescorrectie, per element80%80%
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)80%80%
T111Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)80%80%
T112Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element80%80%
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal80%80%
T121Kroonverlenging per element80%80%
T122Kroonverlenging per sextant80%80%
T141Tandvleestransplantaat80%80%
T142Recessie bedekking met verplaatste lap80%80%
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting80%80%
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting80%80%
T161Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling80%80%
T162Behandeling tandvleesabces80%80%
T163Toepassing lokaal medicament80%80%
T164(Draad)Spalk80%80%
T165Uitgebreide voedingsanalyse80%80%
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten0%0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten0%0%
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten0%0%
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)80%80%
V30Fissuurlak eerste element (sealen)80%80%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)80%80%
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen80%80%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje80%80%
V70Parapulpaire stift80%80%
V71Eénvlaksvulling amalgaam80%80%
Prestatie CodeOmschrijvingTand Zeker 250Tand Zeker 500
V72Tweevlaksvulling amalgaam80%80%
V73Drievlaksvulling amalgaam80%80%
V74Meervlaksvulling amalgaam80%80%
V80Wortelkanaalstift80%80%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer80%80%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer80%80%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer80%80%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer80%80%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element80%80%
V91Eénvlaksvulling composiet80%80%
V92Tweevlaksvulling composiet80%80%
V93Drievlaksvulling composiet80%80%
V94Meervlaksvulling composiet80%80%
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto80%80%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto80%80%
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto80%80%
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak80%80%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto80%80%
X24Maken en beoordelen schedelfoto80%80%
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto80%80%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto80%80%
X34Beoordelen schedelfoto80%80%
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten0%0%
Y02Onderlinge dienstverlening0%0%
Tandartsverzekering UnitedConsumers 2021