VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

Tandartsverzekering Ditzo

Laatste update: 14-11-2020 door VergelijkMondzorg.nl
Basisverzekering vanaf: € 90,40
Dit betreft een Natura of combinatie zorgverzekering
Meer informatie

Handmatig jaar van toepassing: 2020 Terug naar huidige periode.

Ditzo is een online label van ASR en een combinatie zorgverzekering. U heeft volledig eigen keuze van ziekenhuizen en huisartsen. Overige zorg krijgt u vergoed tot wat het hoogste gecontracteerde tarief van de zorgverzekeraar is. Voor de tandheelkunde houdt dit in dat u gewoon vergoed wordt volgens NZa tarieven. (tandartstarieven)

Ditzo onderdeel van ASR (evenals de Amersfoortse) is een online zorgverzekeraar dat houdt in dat u veel zaken uitsluitend online moet regelen. Voor veel mensen wordt dit gezien als prettig, maar bent u wat minder bekend en handig op het internet dan moet u goed na denken of deze zorgverzekeraar wel wat voor u is. Ditzo heeft een bijzondere service, de zogenoemde “pechvogelhulp” verderop daarover meer.

De Tandartsverzekering vergoedt veel maar niet alle codes die binnen de tandartsverzekering vallen.

Tandartsverzekering Ditzo, geen vergoeding:

 • Orthodontie of kosten en behandelingen die daarmee verband houden (als je alleen een tandartsverzekering hebt en geen aanvullende verzekering)
 • Bleken (codes E97 en E98) als er geen sprake is van een medische indicatie
 • Facings (codes R72, R73, R78 en R79) als er geen sprake is van een medische indicatie
 • Behandelingen die verband houden met een abonnement bij de tandarts
 • Kosten vanwege het niet aanwezig zijn bij een afspraak
 • m61 mondbeschermer.

Ditzo tand ongevallendekking

Tot 10.000 euro extra vergoeding bij de tandarts met deze ongevallendekking  van Ditzo, maximum is per jaar.

De Pechvogelhulp

Na een ongeval in Nederland vergoedt Ditzo tot maximaal 10.000 euro: 

 • Fysiotherapie (inclusief manuele therapie)
 • Tandartskosten bij schade aan je tanden (inclusief kunstgebit en implantaten)
 • Huishoudelijke hulp bij opname in ziekenhuis
 • Kinderopvang voor kinderen bij opname ouder in ziekenhuis
 • Taxivervoer naar het ziekenhuis als je om medische redenen geen auto kan rijden of met het openbaar vervoer kan gaan
 • Alternatieve geneeswijzen, zoals chiropractie of (ortho)manuele geneeskunde
 • Eenvoudige loopmiddelen zoals krukken, rollator of looprekken
 • Mantelzorg

Ditzo vergoedt niet met de Pechvogelhulp: 

 • Vervanging of beschadiging van bril of lenzen en hoortoestellen
 • Je eigen risico
Ditzo is inclusief de tandartsverzekering actueel voor het verzekeringsjaar 2020.
Wilt u de verzekeringsgegevens terugzien van het voorgaande jaar van Ditzo Deze vindt u hier van het jaar: 2019.

Verzekeraar Zorgverzekering en of tandartspakket Tandarts vergoeding* Totale Premie per Maand Premie tandartsverzekering Kies je verzekering
Basisverzekering
€ 114.95
max eigen risico: €94.95
Basis + Tandartspakket: Tandgoed
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 109
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Break-Even: € 188
€ 250
Percentage: 75%
€ 126.70
max eigen risico: €106.70
€ 11,75
Basis + Tandartspakket: Tandbeter
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 58
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 191
€ 250
Percentage: 100%
€ 130.90
max eigen risico: €110.90
€ 15,95
Basis + Tandartspakket: Tandbest
Vrije zorgkeuze:
Maximaal Netto Vergoeding: € 116
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Break-Even: € 511
€ 500
Percentage: 75%
€ 146.90
max eigen risico: €126.90
€ 31,95
De volgende acties of kortingen zijn van toepassing voor deze zorgverzekeraar: Deze korting is al meegenomen in de prijs.
Controleer altijd uw polis of vraag uw verzekeraar voor uw vergoeding en of premie
Download hier uw Vergoedingsoverzicht en uitgebreide polisvoorwaarden zorgverzekering Ditzo
Tandheelkundige Vergoeding Ditzo 2020
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving75%100%100%
A15Oppervlakte verdoving75%100%75%
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie    0%0%0%
B10Introductie roesje (lachgassedatie)75%100%75%
B11Toediening roesje (lachgassedatie)75%100%75%
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie)75%100%75%
C11Periodieke controle75%100%100%
C13Probleemgericht consult75%100%75%
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen75%100%75%
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt75%100%75%
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan75%100%75%
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of  onderkaak75%100%75%
C80Mondzorg aan huis75%100%75%
C84Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie0%0%0%
C85Weekendbehandeling75%100%75%
C86Avondbehandeling75%100%75%
C87Nachtbehandeling75%100%75%
E01Wortelkanaalbehandeling consult75%100%75%
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult75%100%75%
E03Consult na tandheelkundig ongeval75%100%75%
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten75%100%75%
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal75%100%75%
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen75%100%75%
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen75%100%75%
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen75%100%75%
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting75%100%75%
E31Snij-/ hoektand75%100%75%
E32Premolaar75%100%75%
E33Molaar75%100%75%
E34Aanbrengen retrograde vulling75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
E36Het trekken van een element met re-implantatie75%100%75%
E37Kijkoperatie75%100%75%
E40Directe pulpa-overkapping75%100%75%
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval75%100%75%
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval75%100%75%
E44Verwijderen spalk, per element75%100%75%
E45Aanbrengen rubberdam75%100%75%
E51Verwijderen van kroon of brug75%100%75%
E52Moeilijke wortelkanaalopening75%100%75%
E53Verwijderen van wortelstift75%100%75%
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal75%100%75%
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal75%100%75%
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade75%100%75%
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie75%100%75%
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel75%100%75%
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting75%100%75%
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting75%100%75%
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal75%100%75%
E64Afsluiting van open wortelpunt75%100%75%
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement75%100%75%
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal75%100%75%
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal75%100%75%
E85Elektronische lengtebepaling75%100%75%
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling75%100%75%
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  voor wortelkanaalbehandeling75%100%75%
E90Inwendig bleken, eerste zitting75%100%75%
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting75%100%75%
E97Uitwendig bleken per kaak0%0%0%
G10Niet-standaard beetregistratie75%100%75%
G11Scharnierasbepaling75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
G12Centrale relatiebepaling75%100%75%
G13Protrale/laterale bepalingen75%100%75%
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie75%100%75%
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte75%100%75%
G16Therapeutische positiebepaling75%100%75%
G20Beetregistratie intra-oraal75%100%75%
G21Functieonderzoek kauwstelsel75%100%75%
G22Verlengd onderzoek OPD75%100%75%
G23Spieractiviteitsmeting en registratie75%100%75%
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding75%100%75%
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex)75%100%75%
G43Consult OPD-therapie B (complex)75%100%75%
G44Therapeutische injectie0%0%0%
G46Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)75%100%75%
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A75%100%75%
G48Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B75%100%75%
G62Stabilisatieopbeetplaat75%100%75%
G65Indirect planmatig inslijpen75%100%75%
G68Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk75%100%75%
G69Beetbeschermingsplaat75%100%75%
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)0%0%0%
G72Controlebezoek MRA0%0%0%
G73Reparatie MRA met afdruk0%0%0%
H11Trekken tand of kies75%100%100%
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant75%100%100%
H21Kosten hechtmateriaal75%100%75%
H26Hechten weke delen75%100%75%
H33Hemisectie van een molaar75%100%75%
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap75%100%75%
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje75%100%75%
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting75%100%75%
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting75%100%75%
H44Primaire antrumsluiting75%100%75%
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling75%100%75%
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling75%100%75%
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak75%100%75%
H60Marsupialisatie75%100%75%
H65Primaire sluiting75%100%75%
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak75%100%75%
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak75%100%75%
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak75%100%75%
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak75%100%75%
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B75%100%75%
J01Initieel onderzoek implantologie     75%100%75%
J02Verlengd onderzoek implantologie  75%100%75%
J03Proefopstelling75%100%75%
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan75%100%75%
J06Vrijleggen foramen mentale         75%100%75%
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik75%100%75%
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond75%100%75%
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft75%100%75%
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting75%100%75%
J11Prepareren donorplaats        75%100%75%
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft75%100%75%
J13Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting75%100%75%
J15Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio75%100%75%
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte    75%100%75%
J18Ophoging bodem bijholte orthograad      75%100%75%
J19Toeslag esthetische zone                75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak75%100%75%
J23Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)  75%100%75%
J26Moeizaam verwijderen implantaat   75%100%75%
J27Vervangen eerste implantaat       75%100%75%
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak75%100%75%
J29Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)75%100%75%
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats               75%100%75%
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef75%100%75%
J33Kosten implantaat75%100%75%
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting75%100%75%
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat75%100%75%
J36Verwijderen implantaat75%100%75%
J37Vervangen volgend implantaat75%100%75%
J39Uitvoeren autotransplantaat0%0%0%
J41Plaatsen elke volgende drukknop75%100%75%
J42Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak75%100%75%
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak75%100%75%
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon75%100%75%
J45Plaatsen eerste drukknop75%100%75%
J50Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit75%100%75%
J51Onder klikgebit75%100%75%
J52Boven klikgebit75%100%75%
J53Omvorming klikgebit75%100%75%
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten75%100%75%
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten75%100%75%
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten75%100%75%
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten75%100%75%
J58Toeslag vervangingsklikgebit op  bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten   75%100%75%
J59Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten75%100%75%
J60Specifiek consult nazorg implantologie75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie75%100%75%
J70Opvullen zonder staafdemontage    75%100%75%
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   75%100%75%
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten75%100%75%
J73Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten 75%100%75%
J74Reparatie zonder staafdemontage     75%100%75%
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 75%100%75%
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 75%100%75%
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   75%100%75%
J78Verwijderen én vervangen drukknop75%100%75%
J80Twee implantaten in de onderkaak voor75%100%75%
J87Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat75%100%75%
J97Overheadkosten implantaten75%100%75%
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie75%100%75%
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten75%100%75%
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten75%100%75%
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten75%100%75%
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit75%100%75%
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament75%100%75%
M32Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek75%100%75%
M40Fluoridebehandeling0%0%0%
M61Mondbeschermer0%0%0%
M80Behandeling van witte vlekken, eerste element0%0%0%
M81Behandeling van witte vlekken, volgend element0%0%0%
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak75%100%75%
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak75%100%75%
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak75%100%75%
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak75%100%75%
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak75%100%75%
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak75%100%75%
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen75%100%75%
P14Individuele afdruk met randopbouw75%100%75%
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen75%100%75%
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%100%75%
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur75%100%75%
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars75%100%75%
P21Volledig kunstgebit bovenkaak75%100%75%
P25Volledig kunstgebit onderkaak75%100%75%
P27Reoccluderen75%100%75%
P28Naregistratie en remounten75%100%75%
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit75%100%75%
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak75%100%75%
P31Wortelkap met stift75%100%75%
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls75%100%75%
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling75%100%75%
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen75%100%75%
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen75%100%75%
P36Individuele afdruk zonder randopbouw75%100%75%
P37Frontopstelling in aparte zitting75%100%75%
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur75%100%75%
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone75%100%75%
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element75%100%75%
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk75%100%75%
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling75%100%75%
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen75%100%75%
P45Noodkunstgebit75%100%75%
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak75%100%75%
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak75%100%75%
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak75%100%75%
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak75%100%75%
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak75%100%75%
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak75%100%75%
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit75%100%75%
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit75%100%75%
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak75%100%75%
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak75%100%75%
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak75%100%75%
R08Eénvlaks composiet inlay75%100%75%
R09Tweevlaks composiet inlay75%100%75%
R10Drievlaks composiet inlay75%100%75%
R11Eénvlaksinlay75%100%75%
R12Tweevlaksinlay75%100%75%
R13Drievlaksinlay75%100%75%
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van75%100%75%
R24Kroon op natuurlijk element75%100%75%
R29Confectiekroon75%100%75%
R31Opbouw plastisch materiaal75%100%75%
R32Gegoten opbouw, indirecte methode75%100%75%
R33Gegoten opbouw, directe methode75%100%75%
R34Kroon op implantaat75%100%75%
R40Eerste brugtussendeel75%100%75%
R45Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel75%100%75%
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen75%100%75%
R50Metalen fixatiekap met afdruk75%100%75%
R55Gipsslot met extra afdruk75%100%75%
R60Plakbrug zonder preparatie75%100%75%
R61Plakbrug met preparatie75%100%75%
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee75%100%75%
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker75%100%75%
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond75%100%75%
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties75%100%75%
R75Opnieuw vastzetten plakbrug75%100%75%
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon75%100%75%
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element75%100%75%
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie75%100%75%
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie75%100%75%
R80Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies75%100%75%
R85Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies75%100%75%
R90Gedeeltelijk voltooid werk (Naar gelang het stadium waarin tandheelkundige werkzaamheden verkeren)0%0%0%
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus75%100%75%
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus75%100%75%
T21Grondig reinigen wortel, complex75%100%75%
T22Grondig reinigen wortel, standaard75%100%75%
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling75%100%75%
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                                                  75%100%75%
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling75%100%75%
T41Beperkt consult parodontale nazorg75%100%75%
T42Consult parodontale nazorg75%100%75%
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg75%100%75%
T44Complex consult parodontale nazorg75%100%75%
T57Toepassing lokaal medicament75%100%75%
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus75%100%75%
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus75%100%75%
T70Flapoperatie tussen twee elementen75%100%75%
T71Flapoperatie per sextant (één zesde deel)75%100%75%
T72Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)75%100%75%
T73Directe postoperatieve zorg, kort75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid75%100%75%
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus75%100%75%
T76Tuber- of retromolaarplastiek75%100%75%
T80Tandvleestransplantaat75%100%75%
T81Tuber- of retromolaarplastiek75%100%75%
T82Tandvleescorrectie per element75%100%75%
T83Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)75%100%75%
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)75%100%75%
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element75%100%75%
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal75%100%75%
T87Kroonverlenging per element75%100%75%
T88Kroonverlenging per sextant75%100%75%
T89Directe postoperatieve zorg, kort75%100%75%
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid75%100%75%
T91Pocketregistratie75%100%75%
T92Parodontiumregistratie75%100%75%
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling75%100%75%
T94Behandeling tandvleesabces75%100%75%
T95(Draad)Spalk75%100%75%
T96Uitgebreide voedingsanalyse75%100%75%
U05Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten0%0%0%
U25Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten0%0%0%
U35Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten0%0%0%
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)75%100%75%
V30Fissuurlak eerste element75%100%75%
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting75%100%75%
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen75%100%75%
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje75%100%75%
V70Parapulpaire stift75%100%75%
V71Eénvlaksvulling amalgaam75%100%75%
Prestatie CodeOmschrijvingTandgoedTandbeterTandbest
V72Tweevlaksvulling amalgaam75%100%100%
V73Drievlaksvulling amalgaam75%100%100%
V74Meervlaksvulling amalgaam75%100%100%
V80Wortelkanaalstift75%100%100%
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer75%100%100%
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer75%100%100%
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element75%100%100%
V91Eénvlaksvulling composiet75%100%100%
V92Tweevlaksvulling composiet75%100%100%
V93Drievlaksvulling composiet75%100%100%
V94Meervlaksvulling composiet75%100%100%
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto75%100%75%
X11Beoordelen kleine röntgenfoto75%100%75%
X21Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto75%100%75%
X22Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak75%100%75%
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto75%100%75%
X24Maken en beoordelen schedelfoto75%100%75%
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%100%75%
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto75%100%75%
X34Beoordelen schedelfoto75%100%75%
Y01Informatieverstrekking, per vijf minuten0%0%0%
Y02Onderlinge dienstverlening0%0%0%
Z10Abonnement categorie A per maand0%0%0%
Z20Abonnement categorie B per maand0%0%0%
Z30Abonnement categorie C per maand0%0%0%
Z40Abonnement categorie D per maand0%0%0%
Z50Abonnement categorie E per maand0%0%0%
Z60Abonnement categorie F per maand0%0%0%
Tandartsverzekering Ditzo 2020