Aanvullende Tandartsverzekering

De aanvullende tandartsverzekering is verreweg de meest gekozen aanvullende zorgverzekering, en op de voet gevolgd door fysiotherapie. Omdat het hier om een aanvullende verzekering gaat is het mogelijk deze tandartsverzekering los af te sluiten. Hier zitten wel een paar haken en ogen aan. Voor enkele jaren terug was dit vaak geen probleem, echter zorgverzekeraars zijn steeds vaker geneigd u te weigeren voor de tandartsverzekering mochten ze het vermoeden hebben dat u veel tandheelkundige zorg nodig hebt. Of er worden extra kosten in rekening gebracht zoals bijvoorbeeld bij ONVZ, wanneer u de tandartsverzekering los afsluit (dus zonder basisverzekering). De meest populaire tandartsverzekering is een verzekering tot 250 euro, echter verzekeringen vanaf 500 euro dekking zijn vaak maar iets duurder en bieden veel meer waar voor hun geld.

Overzicht Tandartsverzekeringen

Voor een overzicht van alle tandartsverzekeringen, besproken en beoordeeld kijkt u hier.

Netto Vergoeding

Tandartsverzekeringen met lage maximale vergoedingen hebben voor de zorgverzekeraars een grote kans op op relatief veel uitbetaling naar de patiënt. De premie van de goedkopere tandartsverzekeringen €250 hebben dan vaak ook een ongunstige verhouding Netto vergoeding en break-even.

Losse Tandartsverzekering

VGZ, ZilverenKruis, IAK en (ONVZ, PNOzorg met 50% toeslag op premie). Houdt u er rekening mee dat er mogelijk extra aanvullende eisen worden gesteld wanneer u een losse of aparte tandartsverzekering afsluit. Dit kan een tandheelkundige verklaring of wachttijd zijn, en worden extra kritisch tegen het licht gehouden. Dit geldt ook voor de goedkopere polissen.

Het is mogelijk om meerdere tandartsverzekeringen bij verschillende verzekeraars af te sluiten. U mag echter niet dezelfde behandeling dubbel declareren!

Goedkoopste Tandartsverzekering

Tandartsverzekering met €250 vergoeding 

Tandartsverzekering met €500 vergoeding

Tandartsverzekeringen met meer dan €1000 vergoeding