VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

G44 Therapeutische injectie 2022

Laatste update: 1 juli 2021 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

G44 Therapeutische injectie 2022

Per gelaatshelft. Spierinjectie of kaakgewrichtsinjectie met een medicament. De prestatie kan uitsluitend gedeclareerd worden indien:
voorafgaand het verlengd onderzoek OPD heeft plaatsgevonden (G22);
de OPD als complex is aangemerkt; en
het een zelfstandige verrichting betreft die in een aparte zitting plaatsvindt. Tarief vermeerderd met kostprijs van ingespoten medicament. Onder therapeutische injectie wordt niet verstaan: behandeling triggerpoint. Behandeling triggerpoint valt onder G41 of G43.