VergelijkMondzorg |Alles over tandartstarieven en tandartsverzekeringen

G22 Verlengd onderzoek OPD 2022

Laatste update: 1 juli 2021 door VergelijkMondzorgTerug naar tandartstarieven

G22 Verlengd onderzoek OPD 2022

Het verlengd onderzoek OPD is een multidimensionaal onderzoek ten behoeve van diagnostiek van (mogelijk) complexe orofaciale pijn en/of disfunctie. Inclusief:
Onderzoek naar mogelijke dentoalveolaire oorzaak;
Het volledige DC-TMD as1 onderzoek;
Het afnemen en beoordelen van de volledige DC-TMD as2 vragenlijsten of daaraan equivalente vragenlijsten;
Indien nodig overleg met de huisarts, medisch specialist of andere voor de OPD relevante zorgverlener;
Het formuleren en bespreken van de diagnose en bepaling van beleid met patiënt. Op basis van de aard van de OPD wordt bovenstaand onderzoek uitgebreid met een of meer modules:
Onderzoek cervicogene pijn;
Onderzoek neurogene pijn;
Onderzoek hoofdpijn. Rechtvaardiging tot het uitvoeren van het Verlengd Onderzoek OPD is aanwezig wanneer er sprake is van orofaciale pijn en/of disfunctie en er op basis van het functieonderzoek kauwstelsel geen adequate werkdiagnose en/of behandelplan kan worden geformuleerd of op basis van evaluatie/herbeoordeling na therapie OPD A. Na het uitvoeren van het Verlengd onderzoek OPD wordt de zorgzwaarte en het te volgen beleid bepaald: therapie OPD A (niet complex); therapie OPD B (complex). Indien de oorzaak of behandeling buiten het domein van de gnathologie vallen volgt in overleg met de huisarts doorverwijzing naar de 2e lijn.