Tandartstarieven gaan 6% omlaag

De tandartstarieven gaan per 1 juli 2015 6% omlaag. Het gaat hier dan over bijna alle mondzorg codes met uitzondering van de J-codes (implantologie). De NZa heeft vandaag bekend gemaakt dat het slepende kostenonderzoek mondzorg is afgerond. Een jaar later dan gepland, worden de mondzorg tarieven aangepast.

De tarieven zullen voor de mondzorg als gevolg van de standaardindexatie per 1 januari 2015 licht dalen. De tarieven van tandheelkundige zorg gaan met 0,94% omlaag, die van orthodontische zorg met 0,86%.

Per 1 juli worden de implantaat-codes (J-codes) met 19,14% gecorrigeerd. De algemene tarieven mondzorg worden 5,15% en orthodontie 1,45% lager ten opzichte van januari 2015.

Note: De daling van de tarieven algemene mondzorg is beperkt, het is ten zeerste af te raden om enige tandheelkundige zorg uit te stellen tot juli. Het is realistisch dat het door uitstellen van een behandeling u voor eventuele problemen kunt komen te staan, welke dan weer mogelijk extra kosten met zich mee brengen.

Aanpassing prestatiecodes per 1 januari:

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving veranderen ook de V codes (tarieven onderdeel: vullingen) per 1 januari 2015 en niet per 1 juli! Deze wijzigingen zijn het begin van een gekoesterde modernisering van het tariefsysteem. In komende jaren komen er waarschijnlijk verdere aanpassingen van prestatiecodes binnen het mondzorg declaratie systeem.

De gestelde tariefdaling/tariefswijziging hoeft dan ook voor u als patiënt niet perse goedkoper uit te vallen.  De oude v20 code (die sommige tandartsen declareerden bij een composiet vulling) is nu geïncorporeerd bij de glasionomeer vulling. De verweg meest gelegde vulling, de composiet vulling is gekoppeld aan de v21 code. De v60 code (extra onderlaag) vervalt. Hiermee wordt ook uw rekening in ieder geval een stuk overzichtelijker, goedkoper is nog de vraag.

VI Vullingen (V)
(per 1 januari 2015)
per 1 juli 5,15% lager!

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 23,31
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 37,19
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 48,29
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 67,72
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34,42
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 48,29
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 59,40
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 78,83

V91 Eénvlaksvulling composiet € 44,41
(oud tarief 2014: composiet 22,41+v21(22,41)=44,82, of 22,41+v20(11,21)=33,62)

V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,29
(oud tarief 2014: composiet 36,42+v21(22,41)=58,83, of 36,42+v20(11,21)=47,63)

V93 Drievlaksvulling composiet € 69,39
(oud tarief 2014: composiet 47,63+v21(22,41)=70,04, of 47,63+v20(11,21)=58,74)

V94 Meervlaksvulling composiet € 88,82
(oud tarief 2014: composiet 67,24+v21(22,41)=89,65, of 67,24+v20(11,21)=78,45)

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,61
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,98
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,88
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,55
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,10
V70 * Parapulpaire stift € 11,10
V80 * Wortelkanaalstift € 19,43
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,33

Tandartsverzekering vergelijken

Op zoek naar een goede tandartsverzekering voor 2015? Kijk dan op de vergelijker.

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Tandartstarieven