Restitutiepolis blijft in basispakket

Minister  Schippers laat de voorlopige plannen vallen om de vrijkeuze (restitutiepolis) uit het basispakket te halen. Daarnaast zijn verzekeraars nu verplicht om vóór 19 november aan te geven welke zorgcontracten zij hebben gesloten , met welke voorwaarden en met welke zorgverleners. Daarnaast moeten de zorgverzekeraars duidelijk maken welke vergoedingen zij gaan hanteren voor ongecontracteerde zorg. Verder is afgesproken tijdens de zorgdeal dat het zorginkoopproces ’tranparanter’ gemaakt wordt, zodat zorgaanbieders weten waar zij aan toe zijn.

bron: rijksoverheid

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Zorg