De NPCF als marketinginstrument en goed betaalde baan

In 2009 twijfelde de krant Trouw al aan de onafhankelijkheid van de NPCF, na het zeer openlijk en positief uitspreken van het elektronisch patiënt dossier( EPD). Een idee van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder minister Klink bleek het NPCF tonnen subsidie te ontvangen van het VWS.

In deze subsidie aanvragen staan passages als: „De NPCF zal een belangrijke bijdrage leveren aan de landelijke implementatie van het EPD met behulp van communicatie.” En: de NPCF zal communicatie inzetten om ’de zorgconsument als hefboom te laten fungeren ter bevordering van de invoering van het landelijk EPD’. Het zijn formuleringen die telkens terugkeren in jaarlijkse subsidie-aanvragen, aldus Trouw

Salarissen groeien exponentieel onder leiding van Wilma Wind

Wilna Wind is sinds eind 2010 directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). In de afgelopen jaren zijn de salarissen van het NPCF met meer dan een miljoen gestegen, dit  ten kosten van de activiteiten. Bij een omgerekend 28 FTE is dit een ruime 120.000 euro per persoon. Deze enorme salarissen drukken zo op de balans dat er nagenoeg geen geld is voor activiteiten en werkelijke patiënt belang behartiging waar de NPCF voor staat.

Mistige subsidiestroom

De NPCF blijft zeer onduidelijk over waar alle subsidies nu vandaan komen en welke geldstromen nu beschikbaar zijn. De samenwerking met zorgverzekeraars zoals Achmea, direct en indirect via ZorgkaartNederland komt de onafhankelijkheid niet ten goede.

Baten

2010

2011

2012

Basissubsidie

1.726.263

1.726.263

1.381.010

Contributie

128.500

125.500

134.590

Overige subsidies

4.043.849

2.176.069

3.241.453

Inkomsten uit activiteiten

36.223

45.741

104.155

Financiële baten

15.502

10.300

26.219

Totaal baten

5.950.337

4.083.873

4.887.427

Lasten
Salarissen, sociale lasten en

2.566.029

2.407.470

3.483.843

overige personeelskosten
Huisvestingskosten

253.786

242.047

280.614

Bureau- en organisatiekosten

264.217

288.779

242.908

Verenigingskosten

70.408

53.393

33.316

Activiteiten

2.841.775

912.042

858.201

Overhead

0

0

0

Overige baten en lasten -/-

-41.114

185.147

18.051

Totaal lasten

5.955.101

4.088.878

4.916.933

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1164746/2009/09/12/De-lange-arm-van-Klink.dhtml
http://jaarverslag.npcf.nl/images/Algemeen/Balans%20%20WV-rekening%20jaarverslag%202012.pdf

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Zorg