Medewerkers binnen een tandartspraktijk, hoe zit dat nou?

Of je nu een éénmans- tandartspraktijk of een hypermodern mondzorgcentrum binnen loopt, er zijn bijna altijd meerdere mensen werkzaam. Hoe zit dat nu met al die namen en titels van deze personen? Is de behandeling bij een mondhygiënist het zelfde als bij een preventie assistent? Mag een assistent  een vulling leggen? En hoe weet ik wie mij aan het behandelen is? Wij proberen duidelijkheid te verschaffen over deze vaak gestelde patient vragen. Mocht u informatie ter aanvulling of opheldering wensen neem dan contact met ons op.

Wanneer mag iemand een beschermde medische mondzorgkundige titel voeren?

Er worden zeer veel verschillende “Titels” gebruikt voor medewerkers. Vele hebben geen bescherming en kunnen daarom vrij worden gebruikt. Dit draagt echter niet bij aan de transparantie binnen de praktijkvoering.

Tandarts: In Nederland is wettelijk bepaald welke zorgverleners een beschermde titel in de medische sector mogen gebruiken. Dit is vastgelegd in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Ook wel de Artikel 3-beroepen genoemd, dit houdt in dat er een Wettelijk beschermde beroepstitel is namelijk “Tandarts”. Registratie in het BIG-register is aanwezig en het Tuchtrecht is van toepassing.

Daarnaast zijn twee specialisaties te vinden namelijk:

Kaakchirurg: Een kaakchirurg (opgeleid na 2000) heeft zowel de Tandarts- als Artsen opleiding afgerond, en heeft zich daarna gespecialiseerd in de kaakchirurgie. Hij wordt steeds vaker een MKA-arts (mondziekte kaak- en aangezicht chirurgie) genoemd. De MKA-arts is gericht op behandelingen van de beenderen (botten) en zachte weefsels (huid en slijmvliezen), ongeacht deze nu zijn aangetast door trauma en/of ziekte. Meer informatie kan gevonden worden bij de beroepsvereniging: NVMKA

Orthodontist: Een orthodontist heeft zowel de opleiding tandarts als orthodontie afgerond, en richt zich uitsluitend op de orthodontie. Dit verschilt met de tandarts-orthodontist (die zich geen orthodontist mag noemen). Dit is een tandarts die ook orthodontisch behandeld, maar dus niet is ingeschreven in het specialiste register. Een orthodontist richt zich op de groei en ontwikkeling van zowel de kaak als tandstand.

Meer informatie kan gevonden worden bij de beroepsvereniging: Vvo

Gedifferentieerde tandarts-titels:

Er zijn ook nog differentiaties binnen de tandheelkundige titels. Dit zijn afgeleide titels en omschrijven de meestal toegespitste taakomschrijving van een tandarts. Hij of zij kan hiervoor opleidingen hebben gevolgd die vele jaren in beslag nemen, maar kan zich ook zelf zo noemen omdat deze geen bijzondere bescherming genieten, wel dient deze natuurlijk de Tandarts titel te mogen dragen. Er zijn wel beroepsverenigingen die registers hebben opgesteld die alleen een gedifferentieerde tandarts opnemen als deze zich aan een door hun vereniging opgestelde vereiste voldoen om zo meer onderscheid te geven.

Tandarts-Parodontoloog: Tandarts gericht op problemen met het parodontium (kaak en tandvlees problemen). Beroepsvereniging:  NVVP

Tandarts-Pedodontoloog: Tandarts gericht op het behandelen van kinderen. Beroepsvereniging: NVVK

Tandarts-Endontoloog: Tandarts gericht op het behandelen van endodontische problemen (voornamelijk wortelkanaalbehandelingen). Beroepsvereniging: NVVK

Tandarts-Implantoloog: Tandarts gericht op het implanteren van implantaten (kunstwortels). Beroepsvereniging:  NVOI

Tandarts-Geriatrie: De NVGd heeft tot doel het bevorderen van de mondzorg van kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Beroepsvereniging: Gerodontologie

Niet wetenschappelijke (niet Universitaire opleiding titels)

Daarnaast zijn er ook 2 mondzorgkunde gerelateerde BIG Artikel 34-beroepen: Namelijk Mondhygiënist en Tandprotheticus. Deze hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel dus geen beroepstitel. Het niet verplicht een wettelijk register te hebben en het tuchtrecht is niet van toepassing.

Mondhygiënist: één van de meest misbruikte titels binnen de mondzorgkunde/tandheelkunde. Een mondhygiënist heeft een HBO (anno 2000 4 jaar, hoger beroepsopleiding) opleiding mondhygiënist afgerond. Een mondhygiënist richt zich op de preventie en behandeling van tandvleesproblemen. Deze titel wordt veelal onbewust al dan niet bewust misbruikt door assistentes, preventieassistentes tandartsen en mondhygiënisten in opleiding. Om deze reden is in 2010 ook het NVM (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) een beter registratiesysteem begonnen. Beroepsvereniging: NVVM

Tandprotheticus: Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische voorzieningen. Deze mag hij zelfstandig uitvoeren op een tandeloze kaak, wanneer er nog wortelresten of tanden aanwezig zijn mag hij dit alleen op verwijzing doen. Beroepsgroep: ONT

Ondersteunende niet BIG erkende beroepen

Ondersteunende beroepen, niet erkend door BIG.  Voor de opleiding bestaan tot op heden geen eisen en de titel is niet beschermd. Dit houdt in dat iedereen zich zo kan en mag noemen. Op dit moment zijn er vele organisaties bezig met het aanbieden of ondersteunen van opleidingen, variërend van opleidingen die door de tandarts zelf verzorgd worden tot een driejarige middelbaar beroepsopleiding.

TandartsAssistent (TA): De “algemene” assistent

PreventieAssistent (PA): Een algemene assistent die daarnaast ook zelfstandig werkt. Meestal beperkt de functie zich tot het schoonmaken van gebitten met beginnende gingivitis (tandvlees ontstekingen) en geeft instructies hoe het gebit goed schoon te houden.

ParoPreventieAssistent (PPA): Een assistent die zich richt op ontstekingen die verder gaan dan alleen het tandvlees, maar waar ook het kaakbot bij betrokken is.

Klinisch ProtheseTechnicus (KPT-er):  een KTP-er  voert alle of een deel van de handelingen bij de patiënt zelf uit op verwijzing en of aansturing van een tandarts. Het verschil met de tandprotheticus is dat de KTP-er een verwijzing nodig heeft, en een tandprotheticus dus zelfstandig patiënten kan werven/behandelen.

Door wie wordt ik behandeld?

Het is wettelijk verplicht voor iemand die zorg levert zijn beroeps/opleidings-titel of opleidingsniveau kenbaar te maken. Meestal gebeurt dit door naamkaartjes, maar dit kan ook doormiddel van een bordje op de wacht en of behandelkamer. Uit deze informatie moet u dan kunnen afleiden of u behandeld wordt door een tandarts, mondhygiënist of bijvoorbeeld een preventie assistent.

Aangepast 8-4-2014

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Tandartspraktijk