Inkomens topbestuurders Zorg

Waar eerder al de excessieve salarissen van topbestuurders van zorgverzekeraars in het RTL nieuws waren, blijkt nu dat de topbestuurders niet willen inleveren. Uit het RTL nieuwsbericht blijken deze inkomens op te lopen tot ongeveer 400.000 euro.  Echter uit onderzoek van Vergelijkmondzorg blijken bij bijvoorbeeld Achmea inkomens (inclusief bonus en pensioen) van meer dan 1 miljoen gangbaar te zijn. Helaas, maar niet verassend, heeft Achmea het rapport waaruit deze inkomens blijken gisteren van het internet gehaald.

oude link: http://www.achmea.nl/over-achmea/documents/Remuneratierapport_2012.pdf

Maar het is nog wel mogelijk het rapport via de historie van google te benaderen, of via onze website. Vergelijkmondzorg hoopt zo bij te dragen aan de maatschappelijke discussie rondom de topinkomens in de zorg.

Er is binnenkort mogelijk een wet namelijk: Wetsvoorstel WNT: normen voor topinkomens overheid

De inkomens van topbestuurders van Zorgerzekeringen vallen op dit moment nog buiten wettelijke regelgeving. Maar door een wetsvoorstel wordt dit mogelijk binnenkort aangenomen.

De koepel van de verzekeraars noemt het in een reactie aan RTL Nieuws opmerkelijk dat er een maximumsalaris komt. Zij vindt dat verzekeraars private ondernemingen zijn.

De mening van de bestuurders van de zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en zorgcentra (dus geen zorgverzekeraars) ziet u hieronder.

 

Salarisingreep bestuurders is in strijd met eigendomsrecht

28 oktober 2012

Zorginstellingen zijn private rechtspersonen, al worden ze uit de premies van burgers betaald. Daarin wijken zij af van publieke en semipublieke instellingen. Dit is belangrijk om te begrijpen waarom de Vereniging van Bestuurders in de Zorg (NVZD) een wet afwijst die op 30 oktober in de Eerste Kamer wordt behandeld.

De voorgestelde Wet Normering Topinkomens (WNT) regelt de salarissen van bestuurders in de publieke en semipublieke sector. De WNT ondermijnt de rechtspositie van bestuurders in de gezondheidszorg. Want straks kan de overheid ook direct ingrijpen in de salarisstructuur van zorginstellingen, dus van private rechtspersonen.

Bestuurders van grote én kleine instellingen kunnen dan minder inkomen verwachten. De ondergrens ligt mogelijk al bij en jaarinkomen van 70.000 euro. Daardoor dreigt het loongebouw in de zorg in te storten.

Beloningscode

De NVZD begrijpt de maatschappelijke wens om topinkomens te matigen. Daarom hebben wij met de Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) in september 2009 een beloningscode ingevoerd. Toenmalig minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties steunt deze code. Maar de Tweede Kamer plaatste de salarissen van zorgbestuurders eind 2011 onder de balkenendenorm: regime 1, het publieke bezoldigingsregime.

Donner wilde de zorgbestuurders onder regime 2 laten vallen. Dan was de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ) gehandhaafd. Neemt de Senaat de wet aan, dreigt de code obsoleet te worden.

Geen excessieve stijging

Jammer, want de code werkt matigend. Dit blijkt ook uit cijfers van het ministerie van VWS. De Raad van State stelt dat de lonen in de zorg niet excessief zijn gestegen sinds de beloningscode is ingevoerd.

De NVZD roept de Eerste Kamer op de wet aan te houden. Want het is zowel strijdig met het Nederlandse eigendomsrecht als het Europees recht wanneer de salarissen in privaatrechtelijke zorginstellingen worden gekortwiekt.

Ruud Lapré, voorzitter van de NVZD, de Vereniging van Bestuurders in de Zorg

Bron Orgineel artikel: http://www.zorgvisie.nl/Financien/15142/Salarisingreep-bestuurders-is-in-strijd-met-eigendomsrecht.htm

 

De website voor de mondzorg, vol met informatie over tandheelkundige onderwerpen, verzekeringen, tandartstarieven, tandartsverzekeringen en nog veel meer. Op Twitter te volgen onder: vmondzorg

Geplaatst in Zorg, Zorgverzekeraars