Tandartsverzekering

Overzicht Tandartsverzekeringen 2014

Let op: de premies, voorwaarden en tarieven worden gedurende november bekend gemaakt, we zien u dan graag terug.

VergelijkMondzorg doet elk jaar onderzoek naar de premie en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen. Zo weet u welke tandartsverzekering u moet kiezen en waar u aan toe bent. Ook dit jaar verschillen de polissen en premies weer veel van elkaar, overstappen kan u al snel 500 euro meer vergoeding opleveren voor dezelfde premie. VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de verzekeraar, wel zo prettig! Via deze website maakt u wel gebruik maken van unieke collectiviteitskortingen van VergelijkMondzorg. Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere korting krijgen dan verwijst VergelijkMondzorg u natuurlijk naar deze websites. Echte transparantie: Mocht u ons willen controleren vergelijkt u dan met de andere grote Vergelijkingssites.

De Tandartsverzekeringen Vergelijker

Ook zeer geschikt om basisverzekeringen te vergelijken, maar u bent hier natuurlijk voor de tandartsverzekeringen. Daarom vindt u hier de meest uitgebreide Tandartsverzekeringen Vergelijker op internet.

In de spotlight Vrije Keuze Zorg: Zorgverzekeringen

Goedkoopste tandartsverzekering met €500 dekking.
100% dekking op bijna alle codes*.
Onderdeel van ONVZ.
Zes jaar op rij uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar.
Goedkoopste basisverzekering, zonder verhoogd eigen risico. Goedkoopste tandartsverzekering met €250 dekking.
75% vergoeding op bijna alle codes*.
80% vergoeding voor bijna alle codes* tot €500.
Bleken van tanden en kiezen wordt vergoed.
Verzekering is na één jaar te verhogen tot €1000 vergoeding zonder tandheelkundige verklaring.
Unieke korting via VergelijkMondzorg.
Goede Prijs/kwaliteit verhouding pakket TP1.
Goedkoopste verzekeraar met een Verrichtingen Polis (geen maximale vergoeding, maar % per code. Veel codes / behandelingen niet vergoed).
Lees “meer informatie” voor collectiviteit korting.
Meer informatie over PNOzorg Meer informatie over Ditzo Meer informatie over Salland Meer informatie over Menzis

Vrije Zorgkeuze, een groot goed

Dit jaar dient u extra aandacht te schenken aan de vorm van de basisverzekering. De relatief nieuwe “Budget Natura Polis” is in opkomst, VergelijkMondzorg heeft er voor gekozen deze variant op de Natura verzekeringen niet mee te nemen in de Tandartsverzekering Vergelijker en in de “Overzichtstabel Tandartsverzekeringen“, tenzij het een zorgverzekeraar betreft die geen andere verzekeringsvorm kent zoals ZEKUR of HEMA. Andere vergelijkingssites doen dit wel, de premie van deze verzekeraar is dan lager ten opzichte van de klassieke Natura en Restitutie polissen. De consequenties van deze Budget Natura verzekeringen kunnen financieel echter zeer groot zijn, wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat moet u tot 50% zelf bij betalen. Mocht u toch interesse hebben in de Budget Natura verzekeringsvorm, dan verwijst VergelijkMondzorg u door naar de website van de desbetreffende zorgverzekeraar.

VGZ gaf op hun website aan dat u voor uw kinderen tot 18 jaar moest bijbetalen mocht u naar een niet gecontracteerde tandarts gaan. In de polisvoorwaarden is dit zo opgenomen. Op 25-11-2013 laat VGZ VergelijkMondzorg weten dat zij niet voldoende gecontracteerde tandartsen hebben om dit recht nu toe te passen. Mochten er echter voldoende contracten worden gesloten dan is VGZ vrij dit recht toe te passen om dat dit reeds vermeld is in de voorwaarden. Absolute zekerheid geeft een Restitutie polis en dus ook de Restitutie polis van VGZ. U bent dan altijd vrij te kiezen naar welke zorgverlener of ziekenhuis u gaat, zonder bijbetaling.

Tandartsverzekeringen met hoogste vergoedingen, zonder acceptatie eisen

FBTO tandartsverzekering tot €750 met 100% vergoeding.
Salland geeft een vergoeding tot €1000 80% als u bereid bent een jaar te wachten, tot die tijd krijgt u vergoeding tot €500 (u betaalt dan ook een lagere premie)

Er is een ruim assortiment tandartsverzekeringen op de markt die veel meer vergoeden dan €500 euro, sommige verzekeraars vergoeden zelfs tot €2500 euro. Een flinke premie mag u dan ook verwachten, helaas zijn deze tandartsverzekeringen niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en of verwachtingen. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar wordt u geweigerd. Tandartsverzekering FBTOgaat met de tandartsverzekering tot €750 met 100% vergoeding. Wilt u zich toch verzekeren voor een hoog bedrag kijk dan eens bij de IZZ zorgverzekering . IZZ heeft pakketverzekeringen waar een hoge vergoeding voor tandheelkunde in zit zonder acceptatieplicht.

Goedkoopste zorgverzekeringen

Goedkoopste pnozorg zorgverzekering Vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met verhoogd eigen risico €66,54 met €500 extra eigen risico.
Goedkoopste zorgverzekering bewuzt Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste zorgverzekering met tandartsverzekering tot €500, 75% vergoeding. 
Goedkoopste zorgverzekering anderzorg Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met verhoogd eigen risico. €62,25 met €500 extra eigen risico. Goedkoopste combinatie met tandartsverzekering.

Complex en misleidend.

De goedkopere Verrichtingen Polissen van Stadholland en DSW Zorgverzekeringen vergoeden, net als voorheen, nog steeds om onverklaarbare wijze niet alle basisbehandelingen die je mag verwachten van een tandartsverzekering die zichzelf als compleet omschrijft. Deze verzekeraars zijn misleidend door op de website geen volledige informatie te verschaffen. Daarnaast zijn de producten onnodig complex gemaakt, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Lees hier de toelichting.

Opvallende veranderingen, Tandartsverzekeringen 2014

VGZ introduceert een leeftijdsafhankelijke premie (VergelijkMondzorg vermeldt in de vergelijkingen de hoogste premie). Om achter uw premie te komen dient u eerst al uw gegevens op de website van VGZ in te voeren. Onhandig en niet transparant.  Daarnaast wordt er vanaf 8 jaar een tandheelkundige verklaring gevraagd wanneer u, uw kinderen wilt verzekeren voor orthodontie, dit laatste geldt overigen ook voor Univé. Meer over VGZ leest u hier.

PNOzorg gooit als laatste zorgverzekeraar de handdoek in de ring en vraagt nu ook bij de duurste tandheelkundige pakketten een tandheelkundige verklaring. Elke verzekeraar vraagt nu om een tandheelkundige verklaring bij de uitgebreidere polissen. Wel zijn er enkele uitgebreide pakketpolissen waar geen medische verklaring voor vereist is en waar tandartskosten in zijn meeverzekerd.
Ditzo vergoedt niet meer alle codes 100%  in de meest uitgebreide polis, de vergoeding wordt voor een deel van de codes teruggebracht naar 75%.
Menzis breidt pakket 2 uit met 50% vergoeding voor sommige parodontologische behandelingen
IZZ  had altijd alleen pakketpolissen, maar heeft het aanbod uitgebreid met tandartsverzekeringen.
De Achmea groep waarvan Zilveren Kruis het bekendste label is, heeft de vergoedingen met ongeveer 10% per pakket verhoogd

Positieve ontwikkeling
Ook geschrokken van het hockey ongeval van Seve van Ass? Vorig jaar heeft VergelijkMondzorg bij de hockeybond aangekaart dat er een mogelijkheid is om een redelijke tandheelkundige ongevallen dekking af te sluiten. Geen reactie, mogen ontvangen. Blijkbaar moest er eerst een bekend slachtoffer vallen om het risico van tandheelkundig letsel op de kaart te zetten. Dit soort ongevallen brengen niet alleen veel lichamelijk leed toe maar hebben ook grote financiële consequenties.

Ixorg: Geen tandartsverzekering, maar een spaarvorm waar u zelf spaart voor tandheelkundige kosten, heeft een tandheelkundige ongevallen dekking tot €10.000 euro. Het is ook mogelijk om Ixorg naast uw aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, als tandheelkundige ongevallen verzekering. Lees hier meer over Ixorg.
Geïnspireerd door deze nieuwkomer hebben ONVZ in de tandartsverzekering en Zilveren Kruis in de aanvullende verzekering (dus niet in het tandheelkundige pakket), hun ongevallendekking flink verhoogd.

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingen polissen: Op VergelijkMondzorg ziet u vaak terugkomen dat sommige zorgverzekeraars geen limiet hanteren in totale maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren van 0-100%.  Anders gezegd of u nu 1 of 10 vullingen nodig heeft, de Verrichtingen polis blijft vergoeden dan blijft een echte verrichtingen polis vergoeden. Ook hier zijn weer uitzonderingen op! Daarnaast is er meestal alleen maar vergoeding voor basale tandheelkundige behandelingen controle, tandsteen, vullingen etc.
Sommenpolissen: Zijn voor veel mensen inzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag bijvoorbeeld €250 of €500.  Als u hier overheen gaat dient u bij te betalen, behandelingen worden vaak voor 75%-100% vergoed.

100% vergoeding: wanneer u het prettig vindt niet bij te hoeven betalen tot een maximum bedrag, dan zijn dit de polissen die u zoekt. Met meestal een iets hogere premie, maar uiteindelijk vaak goedkoper indien u verwacht kosten te hebben. U kunt namelijk beter €12 premie betalen met 100% vergoeding tot €250, dan €10 premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al met kosten vanaf €100.

Korting op uw Premie?

Vorig jaar bleken enkele zorgverzekeraars de laatste weken van het jaar een flinke éénmalige einde jaars korting aan te bieden voor overstappers. Deze korting kon verkregen worden via Vergelijkmondzorg. Onderstaand vindt u de kortingen van vorig jaar, welke bovenop de eventuele collectiviteitskorting komt die VergelijkMondzorg u aanbiedt. De korting voor 2014 is nog niet bekend, wachten met overstappen kan mogelijk lonen mocht u één van deze verzekeringen willen afsluiten.
VGZ: 50 euro korting
Zilverenkruis: 75 euro korting

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage wat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel u heeft een vergoeding van 80%, de controle kost in 2014 € 20.52, u dient dan zelf € 4.10 (20%) bij te betalen.
Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze verzekeraar maximaal uitkeert.  Sommige zorgverzekeraars werken echter met Verrichtingenpolissen zonder deze uitkeringslimiet, er staat dan N.v.t. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen opgelegd.
Transparantie: Wanneer de verzekeraar duidelijk vermeldt wat de premie en vergoedingen zijn, dan krijgt deze een duim omhoog. Moet u elke keer de polisvoorwaarden er bij pakken als u naar de tandarts gaat, of is er informatie weg gestopt op de website? Duim omlaag. Geen duim, dan is deze neutraal.
Netto vergoeding: Dit bedrag geeft aan wat u nu werkelijk vergoed kunt krijgen van uw verzekeraar. Ofwel het maximaal te consumeren bedrag minus de betaalde premie*. Stel uw verzekeraar vergoedt tot € 500 per jaar en uw premie per maand is € 25, dan is de maximale netto vergoeding € 500 – € 25*12(maanden)= € 200
Deze netto vergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering, in combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger dan wel minder gunstig uitvallen. Gebruik de tandartsverzekeringen vergelijker om deze combinatie premies te vergelijken.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste verzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke verzekeraar goed bij u past. Heeft u hulp nodig bij het bepalen van welke verzekeringen het beste bij uw situatie past gebruik dan de Keuze Hulp.

Patiënt? Lees altijd eerst de polisvoorwaarden door voordat u een verzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen mogelijk andere voorwaarden gelden.
Zorgverlener? Hier vindt u de laatste versie (v2): in PDF variant.
Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl, VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 24 uur te reageren.

Zorg-Verzekeraar Vrije Zorg Keuze Aanvullend Pakket Verg. % Max. vergoed -ing Pakket premie 2014 Basis premie / totaal Trans paran-tie Max. netto ver-goed-ing Toelichting uitzonderingen en opmerkingen
Tandarts 250 100% € 250 € 12,95 €95,95
€108,90
€ 95 Geen vergoeding voor implantologie
Aevitae Tandarts 350 100% € 350 € 19,91 €95,95
€115,86
€ 111 Geen vergoeding voor implantologie
Aevitae Tandarts 750 100% € 750 € 29,16 €95,95
€125,11
€ 400 Geen vergoeding voor implantologie
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Aevitae Tandarts 1250 100% € 1.250 € 36,25 €95,95
€132,20
€ 815 Geen vergoeding voor implantologie
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Aevitae Tandarts 1750 100% € 1.750 € 45,86 €95,95
€141,81
€ 1.200 Geen vergoeding voor implantologie
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Tand Compact 75% € 250 € 14,95 €104,00
€118,95
€ 71 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, preventie
Agis Tand Compleet 75% € 500 € 25,75 €104,00
€129,75
€ 191 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, preventie
Agis Tand Comfort 75% € 1.000 € 34,75 €104,00
€138,75
€ 583 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, preventie
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Goedkoopste zorgverzekering anderzorg Tand 75% N.v.t. € 17,85 €86,25
€104,10
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Zeer veel uitsluitingen van codes
Complex: zie polisvoorwaarden
Anderzorg Jong 75% N.v.t. € 15,75 €86,25
€102,00
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Zeer veel uitsluitingen van codes
Complex: zie polisvoorwaarden
Anderzorg Tand 250 100% € 250 € 12,50 €86,25
€98,75
€ 100 100% vergoeding
Anderzorg Tand 250 75% € 250 € 10,50 €86,25
€96,75
€ 124
Anderzorg Budget 75% € 250 € 10,25 €86,25
€96,50
€ 127 Geen uitkerings limiet
Zeer veel uitsluitingen van codes
Complex: zie polisvoorwaarden
Anderzorg Tand 500 100% € 500 € 25,00 €86,25
€111,25
€ 200 100% vergoeding
T Start 75% € 250 € 16,00 €104,10
€120,10
€ 58 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Avéro Achmea T Extra 75% € 500 € 20,80 €104,10
€124,90
€ 250 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Avéro Achmea T Royaal 75% € 1.000 € 31,65 €104,10
€135,75
€ 620 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Avéro Achmea T Excellent 100% € 1.250 € 40,00 €104,10
€144,10
€ 770 100% Vergoeding: alle codes*
Acceptatie voorwaarden van toepassing
AV Basis 80% € 125 € 11,00 €96,50
€107,50
N.v.t. 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Geen vergoeding implantologie
Geen vergoeding parodontologie
Zeer veel codes niet vergoed
Pakketverzekering
Azivo AV Top 80% € 500 € 32,05 €96,50
€128,55
€ 115 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Vergoeding parodontologie tot 150 euro
Zeer veel codes niet vergoed
Pakketverzekering
Azivo AV TopExtra 80% € 900 € 62,35 €96,50
€158,85
€ 152 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Vergoeding parodontologie tot 200 euro
Zeer veel codes niet vergoed
Orthodontie éénmalig tot 2000 euro
Pakketverzekering
Goedkoopste zorgverzekering bewuzt Tand Goed 250 75% € 250 € 9,05 €83,50
€92,55
€ 141
Bewuzt Tand Beter 500 75% € 500 € 18,10 €83,50
€101,60
€ 283
Tandarts 75% € 450 € 17,55 €101,20
€118,75
€ 239 100% Vergoeding: Controles
Orthodontie éénmalig tot 345 euro
CZ Uitgebreide Tandarts 75% € 1.150 € 32,30 €101,20
€133,50
€ 762 100% Vergoeding: Controles
Orthodontie éénmalig tot 345 euro
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Basic 75% € 250 € 12,25 €86,95
€99,20
€ 103
CZdirect Extra 75% € 500 € 23,95 €86,95
€110,90
€ 213
Tandarts Basis 75% € 250 € 13,90 €95,59
€109,49
€ 83 Leeftijdsbeperking: tot 31 jarige leeftijd
De Amersfoortse Tandarts Jongeren 75% € 450 € 9,50 €95,59
€105,09
€ 336 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
De Amersfoortse Tandarts Uitgebreid 75% € 750 € 29,85 €95,59
€125,44
€ 392 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
De Amersfoortse Tandarts Optimaal 75% € 1.500 € 36,00 €95,59
€131,59
€ 1.068 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Tand Standaard 80% € 250 € 10,95 €101,95
€112,90
€ 119 100% Vergoeding: Controles, preventie mondzorg (M-codes), vullingen
Geen vergoeding techniek
Geen vergoeding esthetische behandelingen en mondbeschermer
De Friesland zorg-verzekeraar Tand Extra 80% € 500 € 18,50 €101,95
€120,45
€ 278 100% Vergoeding: Controles, preventie mondzorg (M-codes), vullingen
Geen vergoeding techniek
Geen vergoeding esthetische behandelingen en mondbeschermer
De Friesland zorg-verzekeraar Tand Optimaal 80% € 1.000 € 28,50 €101,95
€130,45
€ 658 100% Vergoeding: Controles, preventie mondzorg (M-codes), vullingen
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Orthodontie éénmalig tot 750 euro
TandenGaaf 250 100% € 250 € 16,65 €94,51
€111,16
€ 50 100% Vergoeding: alle codes*
Delta Lloyd TandenGaaf 500 100% € 500 € 25,69 €94,51
€120,20
€ 192 100% Vergoeding: alle codes*
Delta Lloyd TandenGaaf 1.000 100% € 1.000 € 39,69 €94,51
€134,20
€ 524 100% Vergoeding: alle codes*
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Delta Lloyd TandenGaaf 1.500 100% € 1.500 € 55,98 €94,51
€150,49
€ 828 100% Vergoeding: alle codes*
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Tandbeter 100% € 250 € 13,50 €86,75
€100,25
€ 88 Onduidelijk welke codes werkelijk vergoed worden
Geen Extra vergoeding volledige protheses
Ditzo Tandgoed 75% € 250 € 9,25 €86,75
€96,00
€ 139 Onduidelijk welke codes werkelijk vergoed worden
Geen Extra vergoeding volledige protheses
Ditzo Tandbest 75% € 500 € 24,25 €86,75
€111,00
€ 209 Onduidelijk welke codes werkelijk vergoed worden
Geen extra vergoeding volledige protheses
Fors minder vergoeding t.o.v. 2012
AV Standaard 100% N.v.t. € 18,75 €95,00
€113,75
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Veel voorkomende codes zoals tandsteen, foto, grote vullingen worden slecht tot niet vergoed
Complex: zie polisvoorwaarden
Pakketverzekering
Orthodontie éénmalig tot 685 euro (wachttijd)
DSW AV Student 100% N.v.t. € 13,25 €95,00
€108,25
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Sommige codes worden vergoed tot een maximum bedrag. Bijvoorbeeld: tandsteen tot max 13,20, foto’s: 30,70 etc.
Zeer veel negatieve uitzonderingen
Complex: zie polisvoorwaarden
Pakketverzekering
Orthodontie éénmalig tot 685 euro
DSW AV Top 100% N.v.t. € 31,25 €95,00
€126,25
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Sommige codes worden vergoed tot een maximum bedrag. Bijvoorbeeld: tandsteen tot max 13,20, foto’s: 46,00 etc.
Zeer veel negatieve uitzonderingen
Complex: zie polisvoorwaarden
Pakketverzekering
Orthodontie éénmalig tot 1250 euro (wachttijd)
TandExtra 80% € 250 € 8,37 €89,98
€98,35
€ 150 Vergoeding: Bleken
 Vergoeding: alle codes*
Energiek TandPlus 80% € 500 € 15,58 €89,98
€105,56
€ 313 Vergoeding: Bleken
 Vergoeding: alle codes*
Energiek TandTop 80% € 1.000 € 25,57 €89,98
€115,55
€ 693 Vergoeding: Bleken
 Vergoeding: alle codes*
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Doorstroom mogelijkheid na 1 jaar verzekerd te zijn zonder acceptatie
250 100% € 250 € 12,75 €88,50
€101,25
€ 97 100% Vergoeding: alle codes*
FBTO 500 100% € 500 € 21,51 €88,50
€110,01
€ 242 100% Vergoeding: alle codes*
FBTO 750 100% € 750 € 36,03 €88,50
€124,53
€ 318 100% Vergoeding: alle codes*

Tandarts 1 100% € 250 € 11,00 €89,00
€100,00
€ 118 100% Vergoeding: alle codes*
Budget Natura Polis: Veel beperkingen in keuze vrijheid
HEMA
Tandarts 2 100% € 500 € 22,00 €89,00
€111,00
€ 236 100% Vergoeding: alle codes*
Budget Natura Polis: Veel beperkingen in keuze vrijheid
HEMA
Tandarts 3 100% € 750 € 33,00 €89,00
€122,00
€ 354 100% Vergoeding: alle codes*
Budget Natura Polis: Veel beperkingen in keuze vrijheid
350 80% € 350 € 19,00 €102,55
€121,55
€ 122 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
IAK 950 80% € 950 € 32,00 €102,55
€134,55
€ 566 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
IAK 1900 80% € 1.900 € 51,00 €102,55
€153,55
€ 1.288 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Acceptatie voorwaarden van toepassing
GebitActief 1 ster 75% € 250 € 14,90 €102,25
€117,15
€ 71 100% Vergoeding: Controles, preventie, vullingen
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Interpolis GebitActief 2 sterren 75% € 500 € 19,85 €102,25
€122,10
€ 262 100% Vergoeding: Controles, preventie, vullingen
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Interpolis GebitActief 3 sterren 75% € 1.000 € 33,60 €102,25
€135,85
€ 597 100% Vergoeding: Controles, preventie, vullingen
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Interpolis GebitActief 4 sterren 100% € 1.250 € 50,35 €102,25
€152,60
€ 646 100% Vergoeding: alle codes*
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Basic 80% € 250 € 18,25 €96,25
€114,50
€ 31 Complexe verzekering
Veel codes worden gelimiteerd
Meerdere codes uitgesloten
Pakketverzekering
IZA zorg-verzekeraar Classic 80% N.v.t. € 39,45 €96,25
€135,70
N.v.t. Complexe verzekering
Geen uitkeringslimiet voor sommige codes
Veel codes worden gelimiteerd
Meerdere codes uitgesloten
Pakketverzekering
Orthodontie éénmalig tot 300 euro
IZA zorg-verzekeraar Perfect 100% N.v.t. € 69,25 €96,25
€165,50
N.v.t. Complexe verzekering
100% Vergoeding: Controles, vullen, extracties, vullingen,wortelkanaalbehandelingen
Veel codes worden gemaximaliseerd
Meerdere codes uitgesloten
Orthodontie éénmalig tot 300 euro
Tand Goed 75% € 250 € 11,00 €94,27
€105,27
€ 118
IZZ Tand Beter 75% € 500 € 20,00 €94,27
€114,27
€ 260
IZZ IZZ Zorg 100% € 200 € 20,00 €94,27
€114,27
N.v.t. pakketverzekering
IZZ IZZ Zorg + 1 100% € 450 € 34,00 €94,27
€128,27
€ 42 100% Vergoeding: Controle, preventie, röntgendiagnostiek en mondhygiëne
Extra ongevallen dekking 1500 euro
Pakketverzekering
Delen van tandvergoeding met partner is mogelijk (meerbetaling)
IZZ IZZ Zorg + 2 100% € 1.450 € 46,00 €94,27
€140,27
€ 898 100% Vergoeding: Controle, preventie, röntgendiagnostiek en mondhygiëne
Extra ongevallen dekking 1500 euro
Pakketverzekering
Delen van tandvergoeding met partner is mogelijk (meerbetaling)
Geen acceptatie voorwaarden
Bedrag is opgedeeld in €450 basis en €1000 voor kronen en bruggen etc
IZZ IZZ Zorg + 3 100% € 2.250 € 62,00 €94,27
€156,27
€ 1.506 100% Vergoeding: Controle, preventie, röntgendiagnostiek en mondhygiëne
Extra ongevallen dekking 1500 euro
Pakketverzekering
Delen van tandvergoeding met partner is mogelijk (meerbetaling)
Geen acceptatie voorwaarden
Bedrag is opgedeeld in €750 basis en €1500 voor kronen en bruggen etc
Tand Lars 80% € 250 € 7,95 €93,95
€101,90
€ 155 Geen vergoeding tandtechniek
Kiemer Tand Sven 80% € 500 € 15,95 €93,95
€109,90
€ 309 Geen vergoeding tandtechniek
Kiemer Tand Thomas 100% € 750 € 27,50 €93,95
€121,45
€ 420 Geen vergoeding tandtechniek
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Jongeren Verzorgd 80% N.v.t. € 16,55 €92,53
€109,08
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Zeer veel uitsluitingen van codes
Complex: zie polisvoorwaarden
Menzis Tand-Verzorgd 1 80% N.v.t. € 8,91 €92,53
€101,44
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Zeer veel uitsluitingen van codes
Complex: zie polisvoorwaarden
Menzis Tand-Verzorgd 2 80% N.v.t. € 15,16 €92,53
€107,69
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Zeer veel uitsluitingen van codes
Complex: zie polisvoorwaarden
Menzis Tand-Verzorgd 3 80% N.v.t. € 30,60 €92,53
€123,13
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Zeer veel uitsluitingen van codes
Wachtijd voor kroon en brugwerk en orthodontie
Complex: zie polisvoorwaarden
Orthodontie € 1000 gedurende de hele looptijd van de verzekering
Tandgaaf 250 100% € 250 € 15,58 €88,19
€103,77
€ 63 100% Vergoeding: alle codes*
OHRA Tandsterk 250 75% € 250 € 9,25 €88,19
€97,44
€ 139
OHRA Tandgaaf 500 100% € 500 € 27,74 €88,19
€115,93
€ 167 100% Vergoeding: alle codes*
Tandfit A 75% € 250 € 10,69 €96,51
€107,20
€ 122 100% Vergoeding: Controles, preventie
Extra vergoeding bij ongeval
Acceptatie voorwaarden van toepassing
ONVZ Tandfit B 75% € 750 € 24,18 €96,51
€120,69
€ 460 100% Vergoeding: Controles, preventie
Extra vergoeding bij ongeval
Acceptatie voorwaarden van toepassing
ONVZ Tandfit C 75% € 1.500 € 32,08 €96,51
€128,59
€ 1.115 100% Vergoeding: Controles, preventie
Extra vergoeding bij ongeval
Acceptatie voorwaarden van toepassing
ONVZ Tandfit D 100% € 1.500 € 35,80 €96,51
€132,31
€ 1.070 100% Vergoeding: alle codes*
Extra vergoeding bij ongeval
Acceptatie voorwaarden van toepassing
ONVZ topfit pakket vereist
Tand Compact 75% € 250 € 14,90 €100,75
€115,65
€ 71 100% Vergoeding: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
OZF Tand Royaal 80% N.v.t. € 25,30 €100,75
€126,05
N.v.t. Ongelimiteerde vergoeding voor de meeste verrichtingen
100% Vergoedingen: Controles, mondhygiëne, vullingen, extracties
maximum geldt alleen voor kroon/brugwerk, implantaten e.d.(tot € 750)
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Budget 100% € 250 € 10,50 €91,54
€102,04
€ 124 Geen vergoeding kunstgebit / uitneembare voorzieningen
PNOzorg Standaard 100% € 500 € 20,50 €91,54
€112,04
€ 254 100% Vergoeding: alle codes*
PNOzorg Extra 100% € 850 € 31,50 €91,54
€123,04
€ 472 100% Vergoeding: alle codes*
Acceptatie voorwaarden van toepassing
PNOzorg Compleet 100% € 1.100 € 42,00 €91,54
€133,54
€ 596 100% Vergoeding: alle codes*
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Tand Small 75% € 250 € 14,25 €102,50
€116,75
€ 79
Pro Life Tand Medium 75% € 500 € 24,50 €102,50
€127,00
€ 206
Pro Life Tand Large 75% € 1.000 € 33,00 €102,50
€135,50
€ 604 Acceptatie voorwaarden van toepassing
TandExtra 80% € 250 € 9,00 €96,75
€105,75
€ 142  Vergoeding: alle codes*
 Vergoeding: bleken
Salland TandPlus 80% € 500 € 16,75 €96,75
€113,50
€ 299  Vergoeding: alle codes*
 Vergoeding: bleken
Salland TandTop 80% € 1.000 € 27,50 €96,75
€124,25
€ 670  Vergoeding: alle codes*
 Vergoeding: bleken
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Doorstroom mogelijkheid na 1 jaar verzekerd te zijn zonder acceptatie
Standaard AV 100% N.v.t. € 18,75 € 96.00
€ 114.75
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Veel voorkomende codes zoals tandsteen, foto, grote vullingen worden slecht tot niet vergoed
Complex: zie polisvoorwaarden
Pakketverzekering
Orthodontie éénmalig tot 685 euro (veel uitzonderingen)
Stad Holland Uitgebreide AV 100% N.v.t. € 31,25 € 96.00
€ 127.25
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Sommige codes worden vergoed tot een maximum bedrag. Bijvoorbeeld: tandsteen tot max 13,20, foto’s: 30,70 etc.
Zeer veel negatieve uitzonderingen
Complex: zie polisvoorwaarden
Pakketverzekering
Orthodontie éénmalig tot 1250 euro (veel uitzonderingen)
Stad Holland Extra Uitgebreide AV 100% N.v.t. € 43,50 € 96.00
€ 139.50
N.v.t. Geen uitkerings limiet
Sommige codes worden vergoed tot een maximum bedrag. Bijvoorbeeld: tandsteen tot max 26,40, foto’s: 88,50 etc.
Zeer veel negatieve uitzonderingen
Complex: zie polisvoorwaarden
Pakketverzekering
Orthodontie 80% tot 1350 euro (veel uitzonderingen)

t@nd 50 75% € 50 € 2,89 €85,70
€88,59
€ 15 100% Vergoeding: Controles en mondhygiëne
Budget Natura Polis: Veel beperkingen in keuze vrijheid
TakeCareNow!
t@nd 250 75% € 250 € 10,31 €85,70
€96,01
€ 126 100% Vergoeding: Controles en mondhygiëne
Budget Natura Polis: Veel beperkingen in keuze vrijheid
TakeCareNow!
t@nd 500 75% € 500 € 17,06 €85,70
€102,76
€ 295 100% Vergoeding: Controles en mondhygiëne
Budget Natura Polis: Veel beperkingen in keuze vrijheid
Tand Goed 80% € 250 € 12,25 €89,95
€102,20
€ 103
Univé Tand Beter 80% € 500 € 19,50 €89,95
€109,45
€ 266 Orthodontie éénmalig tot 500 euro
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Univé Tand Best 80% € 1.000 € 39,45 €89,95
€129,40
€ 527 Orthodontie éénmalig tot 1500 euro
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Tand Goed 80% € 250 € 12,40 €92,95
€105,35
€ 101 Premie leeftijdsafhankelijk, premie kan goedkoper uitvallen
Mogelijk geen volledige vergoeding tandheelkundige jeugdzorg in toekomst bij de Natura polissen
VGZ Tand Beter 80% € 500 € 17,90 €92,95
€110,85
€ 285 Orthodontie éénmalig tot 500 euro
Acceptatie voorwaarden
Premie aanvullende verzekering leeftijdsafhankelijk, premie kan goedkoper uitvallen
Mogelijk geen volledige vergoeding tandheelkundige jeugdzorg in toekomst bij de Natura polissen
VGZ Tand Best 80% € 1.000 € 36,90 €92,95
€129,85
€ 557 Orthodontie éénmalig tot 1500 euro
Acceptatie voorwaarden
Premie leeftijdsafhankelijk, premie kan goedkoper uitvallen
Mogelijk geen volledige vergoeding tandheelkundige jeugdzorg in toekomst bij de Natura polissen

Extra Zekur 75% € 500 € 25,00 €80,25
€105,25
€ 200 pakketverzekering
Budget Natura Polis: Veel beperkingen in keuze vrijheid
1 Ster 75% € 250 € 13,41 €104,09
€117,50
€ 89 100% Vergoeding: Controles, second opinion, mondhygiëne, vullingen, extracties
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Zilveren Kruis 2 Sterren 75% € 500 € 17,87 €104,09
€121,96
€ 286 100% Vergoeding: Controles, second opinion, mondhygiëne, vullingen, extracties
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Zilveren Kruis 3 Sterren 75% € 1.000 € 30,24 €104,09
€134,33
€ 637 100% Vergoeding: Controles, second opinion, mondhygiëne, vullingen, extracties
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Acceptatie voorwaarden van toepassing
Zilveren Kruis 4 Sterren 100% € 1.250 € 45,32 €104,09
€149,41
€ 706 100% Vergoeding: alle codes*
Leeftijdsafhankelijke premie (50 jaar is als uitgangspunt genomen)
Acceptatie voorwaarden van toepassing

Let op: De tabel gaat uit van tandartsverzekeringen voor volwassen. Er wordt uitgegaan van geen vergoeding voor orthodontie, extern bleken, c90 (niet nagekomen afspraak), keuringsrapporten, tandheelkundige verklaring en abonnementsvormen.
Dit geldt ook bij de vermelding “100% Vergoeding: Alle codes”, tenzij specifiek anders vermeld. Sommige verzekeraars vergoeden enkele,weinig in de algemene tandartspraktijk voorkomende behandelingen wanneer er een medische indicatie voor is. Te denken valt aan behandelingen onder narcose en behandeling van snurk- en slaapstoornissen etc. Deze behandelingen zijn niet meegenomen in dit overzicht.
Wanneer er bij een tandartsverzekering geen orthodontie vergoed wordt, wil dit niet zeggen dat dit niet te verzekeren is bij deze verzekeraar. Er zijn dan meestal mogelijkheden om dit apart bij te verzekeren.
Kijk altijd eerst de betreffende polis na voordat u een verzekering afsluit.

*Bij pakketverzekeringen (waar tandheelkunde een onderdeel van is) is het niet mogelijk om een netto vergoeding uit te rekenen, dit geldt ook voor verzekeraars die geen maximum vergoeding hanteren.

*1 Deze verzekeraar werkt niet met een maximum te vergoeden bedrag per jaar, vergoedt maar een gedeeltelijk aantal codes of beperkt de vergoeding per code

*2 Transparantie van verzekeraar is gebaseerd op duidelijkheid van de polis: begrijpt een patiënt binnen 1 minuut wat er wel en niet vergoed wordt, geeft de website duidelijke informatie.

*3 Netto vergoeding is het maximaal verzekerde bedrag verminderd met de betaalde premie kosten. Lees meer…

Let op, sommige polissen zijn nog aan veranderingen onderhevig. Gebruik bovenstaande tabel met voorzichtigheid, schrijffouten voorbehouden. Kijkt u altijd eerst de poliswaarden goed na voordat u een verzekering afsluit.

Share Button