Tandartsverzekering

De tandartsverzekeringen 2016 zijn bekend, deze pagina is actueel voor 2016 en kan nog worden geupdate bij wijzigingen.

Overzicht Tandartsverzekeringen 2016

VergelijkMondzorg doet elk jaar onderzoek naar de premie en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen. Zo wordt u geholpen welke tandartsverzekering u moet kiezen en waar u aan toe bent. Ook dit jaar verschillen de polissen en premies weer veel van elkaar, overstappen kan u al snel 500 euro meer vergoeding opleveren voor dezelfde premie (basisverzekering+tandartsverzekering). VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de zorgverzekeraar of AFM tussenpersoon, wel zo prettig! Via deze website maakt u wel gebruik maken van unieke collectiviteitskortingen van VergelijkMondzorg. Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere korting krijgen dan verwijst VergelijkMondzorg u natuurlijk naar deze websites. Echte transparantie: Mocht u ons willen controleren vergelijkt u dan met de andere grote vergelijkingssites.

De Tandartsverzekeringen Vergelijker

Ook zeer geschikt om basisverzekeringen te vergelijken, maar u bent hier natuurlijk voor de tandartsverzekeringen. Daarom vindt u hier de meest uitgebreide Tandartsverzekeringen Vergelijker op internet.

In de spotlight Vrije Keuze Zorg: Zorgverzekeringen

Goedkoopste basisverzekering Goedkoopste tandartsverzekering met €250 dekking.
75% en met 100% vergoeding op bijna alle codes*.
Goedkoopste Tandartsverzekering met 100% vergoeding voor bijna alle codes* tot €500. Extra €10.000 ongevallen dekking. Goede Prijs/kwaliteit verhouding  i.c.m pakket tandarts €500, 80% vergoeding. Via deze link 10% korting 5 sterren tandartsverzekering, beste netto vergoeding voor duurste tandartsverzekeringen. (medische acceptatie)
Meer informatie over Ditzo Meer informatie over Delta Lloyd Meer informatie over Menzis Meer informatie over ONVZ

Vrije Zorgkeuze, een groot goed

Dit jaar dient u wederom aandacht te schenken aan de gekozen vorm van de basisverzekering. Waar in 2015 de Budgetpolis met veel bombarie werd geïntroduceerd, bestaat de “Budget” natura polis 2016 ook wel selectief polis genoemd niet meer in de oorspronkelijke vorm. Het wetsvoorstel om bij een budget polis niet meer dan 50% te hoeven vergoeden bij niet gecontracteerde zorg heeft het niet gehaald.

Toch blijft de relatief nieuwe “Budget Natura Polis” zijn opmars door zetten. Mede versterkt door het online overstappen waar deze polissen als goedkoopste polis naar voren komen. Laat u niet om de tuin leiden door mooie namen. Zorgverzekeraars weten dit soms goed te verbloemen met een “mooie naam” VGZ noemt deze polis bijvoorbeeld “Goede Keuze”, wat toch een behoorlijke slechte keuze kan zijn indien verkeerd gekozen!  Vorig jaar had VergelijkMondzorg  er voor gekozen deze variant op de Natura verzekeringen niet prominent mee te nemen in de Tandartsverzekering Vergelijker en in de “Overzichtstabel Tandartsverzekeringen“, omdat alle andere vergelijkingssites dit wel doen en het minimale percentage is verhoogt naar 70-75% bij niet gecontracteerde zorg doen wij dit jaar wel om volledig te zijn. Maar wees waakzaam, de consequenties van deze Budget Natura verzekeringen kunnen financieel echter zeer groot zijn, wanneer u er voor kiest (dus geen spoed) naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat. Mocht u interesse hebben in de Budget Natura verzekeringsvorm, kijk dan naar de rood gekleurde bedragen in de vergelijkingstabel.

Kaakchirurg basiszorg, kinderen mee verzekerd met ouder!

VGZ geeft deze soort vergoeding sinds dit jaar duidelijk aan. Voor de tandartsen zijn er geen of niet voldoende contracten afgesloten waardoor iedereen vrij is van de keuze van zijn of haar tandarts. Echter mocht VGZ (of welke andere zorgverzekeraar) ooit wel een “redelijk” deel gecontracteerd krijgen kunnen ze u wel verplichten om naar een gecontracteerde tandarts te gaan voor maximale vergoeding.  Absolute zekerheid geeft een Restitutie polis en dus ook de Restitutie polis van VGZ. U bent dan altijd vrij te kiezen naar welke zorgverlener of ziekenhuis u gaat, zonder bijbetaling.

Implantaten,  (bij prothese, kunstgebit) of bijvoorbeeld Verstandskiezen verwijderen (ook bij minderjarigen mee verzekerde kinderen) bij de Kaakchirurg is basiszorg en is de vergoeding dus afhankelijk van de gekozen polis van de ouder.

Tandartsverzekeringen met hoge vergoedingen, zonder of beperkte acceptatie eisen.

FBTO tandartsverzekering tot €750 met 100% vergoeding.
kent een vergoeding tot €750 100% zonder wachttijd, u krijgt er ook 10% HEMA kortingskaart bij.
Salland Zorg direct kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (één kroon kan bijvoorbeeld wel!)
De Friesland Zorgverzekeraar In combinatie met de budget polis aantrekkelijk geprijst en daarom genoemd, kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met behandelingen (controle, vullingen en foto etc is geen bezwaar)

Er is een ruim assortiment tandartsverzekeringen op de markt die veel meer vergoeden dan €500 euro, sommige verzekeraars vergoeden zelfs tot €2500 euro. Een flinke premie mag u dan ook verwachten, helaas zijn deze tandartsverzekeringen niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en of verwachtingen. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar wordt u geweigerd. Het niet eerlijk invullen kan leiden tot het stoppen van de verzekering. Wilt u zich toch verzekeren voor een hoog bedrag kijk dan eens bij de IZZ zorgverzekering. IZZ heeft pakketverzekeringen waar een hoge vergoeding voor tandheelkunde in zit zonder medische selectie. De premie voor niet collectief verzekerde is echter sinds 2016 fors te noemen, en de vergoeding voor kronen en bruggen is geen 100% meer maar 80%.

Interessant  om te bekijken


 

Geen vrije zorgkeuze: €350 euro maximale vergoeding, goedkoopste met 100% vergoeding van behandelingen, en dan ook nog €350 ipv €250

Goedkoopste ditzo zorgverzekering Vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met €500 extra eigen risico. Plus gratis tandartsongevallen dekking tot €10.000
Goedkoopste zorgverzekering bewuzt Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste zorgverzekering met tandartsverzekering tot €500, 75% vergoeding. Plus gratis tandartsongevallen dekking tot €10.000
Goedkoopste zorgverzekering anderzorg Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met verhoogd eigen risico.

Complex en verhullend.

De goedkopere Verrichtingen Polissen van DSW Zorgverzekeringen vergoeden, net als voorheen, nog steeds om onverklaarbare wijze niet alle basisbehandelingen die je mag verwachten van een tandartsverzekering die zichzelf als compleet omschrijft. Stad Holland had tot 2015 altijd dezelfde soort structuur als DSW, echter nu met extreme beperking in maximale vergoeding vergeleken met de oude polisvoorwaarden.

Voor Stad Holland geldt dat nu de meeste verrichtingen worden vergoed, alleen tot een limiet van; voor AV-standaard maximaal €250 en voor AV-uitgebreid  maximaal €350. Deze verzekeraars zijn misleidend door op de website geen volledige informatie te verschaffen. Daarnaast zijn de producten onnodig complex gemaakt, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Echter in sommige situaties (vooral bij heel veel vullingen en simpele wortelkanaalbehandelingen) kan de verzekering van DSW toch gunstig voor u zijn.

Opvallende veranderingen, Tandartsverzekeringen 2016

VGZ vergoedt de controle en het incidentele consult 100% ipv. 80%, introduceert €10.000 tandarts ongevallen dekking.

Zorg en Zekerheid gaat wederom over de grens, voorheen veranderen ze de voorwaarden van vergoeding protheses halverwege het jaar, waardoor u verplicht werd om naar een gecontracteerde tandarts, mondzorgverlener te gaan. Dit jaar gaan ze verder met zelf bedachte niet door de NZA toegestane handelingen. Namelijk het niet vergoeden van (x21) grote röntgenfoto bij jeugdigen, onder 18 jaar.

IZA en IZA cura zijn overgaan in VGZ, dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verwachte vergoeding bij een behandeling! IZA had namelijk een verrichtingen polis (lees elders op deze pagina), VGZ is een sommenverzekering. Dus u heeft een limiet voor vergoeding van tandheelkundige kosten.

IZZ verhoogd aanvullende premie met €27,5 per maand voor pakket 3 als u niet in aanmerking komt voor het IZZ collectief (zorg), die een zeer ruime vergoeding kende, zonder acceptatie toetsing. IZZ vergoed niet meer 100% maar 80% bij de uitgebreidere behandelingen zoals kroon en brugwerk.

DSW heeft de vergoeding voor tandsteen verwijderen iets verhoogd, respectievelijk maximaal 10 minuten voor AV-Standaard en 15 minuten per jaar voor AV-Top

FBTO tandartsverzekering is niet meer tussentijds aan of uit te zetten.

Energiek is gestopt, en is min of meer als merk overgegaan in Salland zorg Direct. Beide onderdeel van Salland / ENO.

Premies  tandartsverzekering gaan fors omhoog, terwijl de tandartstarieven niet zijn gestegen! De gemiddelde aanvullende tandartsverzekering gaat met 5% omhoog, het loont dit jaar dus extra om te vergelijken.

Diverse Zorgverzekeraars bieden een ongevallendekking aan al dan niet in combinatie met de tandartsverzekering. Allen geïnspireerd door het in 2014 geïntroduceerde alternatief voor tandartsverzekeringen: Ixorg. Bij Zilveren kruis is deze los af te sluiten naast de tandartsverzekering, bij Delta-lloyd zit deze bij de tandartsverzekering. Beide tot € 10.000. Ook bieden ONVZ, en PNOzorg een ongevallendekking afhankelijk van het gekozen pakket. VGZ introduceert de ongevallen dekking sinds 2016 voor de tandartsverzekeringen tot maximaal €10.000. En daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan leiden na een ongeval, mits hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundige letsel!

Tandartsongevallen dekking gratis: Independer introduceert een uniek product voor vergelijkingssites, bij elke zorgverzekering, ook basisverzekering krijgt u een ongevallen dekking die kosten dekt tot €10.000 bij de tandarts na een ongeval. Lees meer.

Ixorg: Geen tandartsverzekering, maar een spaarvorm waar u zelf spaart voor tandheelkundige kosten, heeft een tandheelkundige ongevallen dekking tot € 10.000. Het is ook mogelijk om Ixorg naast uw aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, als tandheelkundige ongevallen verzekering. Lees hier meer over Ixorg. Of ga direct naar Ixorg om uw eventuele besparing te berekenen.

Klachten over uw tandartsverzekering?

Sinds kort is er een meldpunt klachten tandartsverzekering /  zorgverzekering: op Mondzorgpolis. Heeft u een klacht of vraag over uw tandarts? Gebruik dan het tandarts informatiepunt “TIP“.

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingen polissen: Op VergelijkMondzorg ziet u vaak terugkomen dat sommige zorgverzekeraars geen limiet hanteren in totale maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren van 0-100%.  Anders gezegd of u nu 1 of 10 vullingen nodig heeft, een echte verrichtingen polis blijft vergoeden. Ook hier zijn weer uitzonderingen op! Daarnaast is er meestal alleen maar vergoeding voor basale tandheelkundige behandelingen controle, tandsteen, vullingen etc.
Sommenpolissen: Zijn voor veel mensen inzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag bijvoorbeeld €250 of €500.  Als u hier overheen gaat dient u bij te betalen, behandelingen worden vaak voor 75%-100% vergoed.

100% vergoeding: wanneer u het prettig vindt niet bij te hoeven betalen tot een maximum bedrag, dan zijn dit de polissen die u zoekt. Met meestal een iets hogere premie, maar uiteindelijk vaak goedkoper indien u verwacht kosten te hebben. U kunt namelijk beter €12 premie betalen met 100% vergoeding tot €250, dan €10 premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al met kosten vanaf €100.

Korting op uw Premie?

VergelijkMondzorg zoekt voor u de goedkoopste aanbieder van de tandartsverzekering / zorgverzekering, een soort zoekmachine onder de vergelijkers. Zo krijgt u de beste deal en de meeste korting. Geloof ons niet zo maar, vergelijk zelf verschillende partijen.

Afgelopen jaren blijken vooral enkele duurdere zorgverzekeraars de laatste weken van het jaar een flinke éénmalige einde jaars korting aan te bieden voor overstappers. Deze korting kan verkregen worden via Vergelijkmondzorg. Onderstaand vindt u de kortingen, welke bovenop de eventuele collectiviteitskorting komen die VergelijkMondzorg u aanbiedt. De kortingen voor 2016 zijn nog niet bekend, het is vooralsnog onduidelijk of deze dit jaar ook komen.

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage wat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel u heeft een vergoeding van 80%, de controle kost in 2014 € 20.52, u dient dan zelf € 4.10 (20%) bij te betalen.
Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze verzekeraar maximaal uitkeert.  Sommige zorgverzekeraars werken echter met Verrichtingenpolissen zonder deze uitkeringslimiet, er staat dan N.v.t. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen opgelegd.
Transparantie: Wanneer de verzekeraar duidelijk vermeldt wat de premie en vergoedingen zijn, en deze uitleg is goed zichtbaar en toegankelijk dan geen uitroepteken. Moet u elke keer de polisvoorwaarden er bij pakken als u naar de tandarts gaat, of is er informatie weg gestopt op de website? Uitroepteken.
Netto vergoeding: Dit bedrag geeft aan wat u nu werkelijk vergoed kunt krijgen van uw verzekeraar. Ofwel het maximaal te consumeren bedrag minus de betaalde premie*. Stel uw verzekeraar vergoedt tot € 500 per jaar en uw premie per maand is € 25, dan is de maximale netto vergoeding € 500 – € 25*12(maanden)= € 200
Deze netto vergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering, in combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger dan wel minder gunstig uitvallen. Gebruik de tandartsverzekeringen vergelijker om deze combinatie premies te vergelijken.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste verzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke verzekeraar goed bij u past. Heeft u hulp nodig bij het bepalen van welke verzekeringen het beste bij uw situatie past gebruik dan de Keuze Hulp.

Patiënt? Lees altijd eerst de polisvoorwaarden door voordat u een verzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen mogelijk andere voorwaarden gelden.
Zorgverlener? Hier vindt u de laatste versie (v0): in pdf variant.
Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl, VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 24 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Share Button
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Budget
Premie Tandartsverzekering: €9,75
€250 75% n.v.t.
Break-even: € 156

Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Jong
Premie Tandartsverzekering: €15,75
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 252
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand
Premie Tandartsverzekering: €15,95
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 255
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €9,45
€250 75%
Netto: € 136
Break-even: € 151

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €12,50
€250 100%
Netto: € 100
Break-even: € 150

Meer Info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 500
Premie Tandartsverzekering: €28,50
€500 100%
Netto: € 158
Break-even: € 342

Meer Info

Natura: € 91,90
Besured:Basis+Smile 350
Premie Tandartsverzekering: €11,90
€350 100%
Netto: € 207
Break-even: € 143

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,00
Bewuzt:Basis+Tand Goed 250
Premie Tandartsverzekering: €9,25
€250 75%
Netto: € 139
Break-even: € 148

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,00
Bewuzt:Basis+Tand Beter 500
Premie Tandartsverzekering: €19,25
€500 75%
Netto: € 269
Break-even: € 308

Meer Info
Restitutie: € 110,70
Natura: € 104,95
Budget: € 101,30
CZ:Basis+Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €19,25
€450 75%
Netto: € 219
Break-even: € 308
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 110,70
Natura: € 104,95
Budget: € 101,30
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €35,30
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
Netto: € 726
Break-even: € 565
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 94,95
CZdirect:Basis+Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €9,65
€250 75%
Netto: € 134
Break-even: € 154
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info

Natura: € 94,95
CZdirect:Basis+Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €16,65
€500 75%
Netto: € 300
Break-even: € 266
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Basis
Premie Tandartsverzekering: €15,25
€250 75%
Netto: € 67
Break-even: € 244

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Extra
Premie Tandartsverzekering: €17,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 75%
Netto: € 290
Break-even: € 280

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Uitgebreid
Premie Tandartsverzekering: €29,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 393
Break-even: € 476

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 107,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €38,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 1032
Break-even: € 623

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 111,50
Natura: € 106,50
Budget: € 91,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Standaard
Premie Tandartsverzekering: €11,25
€250 80%
Netto: € 115
Break-even: € 169

Geen vergoeding tandtechniek

Meer Info
Restitutie: € 111,50
Natura: € 106,50
Budget: € 91,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Extra
Premie Tandartsverzekering: €19,50
€500 80%
Netto: € 266
Break-even: € 293

Geen vergoeding tandtechniek
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 111,50
Natura: € 106,50
Budget: € 91,75
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €29,25
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 649
Break-even: € 439

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €13,84
€250 100%
Netto: € 83
Break-even: € 166
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €23,60
€500 100%
Netto: € 216
Break-even: € 283
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.000
Premie Tandartsverzekering: €37,20
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 100%
Netto: € 553
Break-even: € 446
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 98,90 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.500
Premie Tandartsverzekering: €62,77
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
Netto: € 746
Break-even: € 753
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 93,85 Ditzo:Basis+Tandgoed
Premie Tandartsverzekering: €9,25
€250 75%
Netto: € 139
Break-even: € 148

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 93,85 Ditzo:Basis+Tandbeter
Premie Tandartsverzekering: €14,50
€250 100%
Netto: € 76
Break-even: € 174

Meer Info
Restitutie: € 93,85 Ditzo:Basis+Tandbest
Premie Tandartsverzekering: €27,50
€500 75%
Netto: € 170
Break-even: € 440

Meer Info
Restitutie: € 98,75 DSW:Basis+AV Student
Premie Tandartsverzekering: €14,25
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 171
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 98,75 DSW:Basis+AV Standaard
Premie Tandartsverzekering: €19,75
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 237
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 98,75 DSW:Basis+AV Top
Premie Tandartsverzekering: €32,75
n.v.t. 
n.v.t.
Break-even: € 393
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 99,95
Natura: € 94,25
FBTO:Basis+250
Premie Tandartsverzekering: €13,55
€250 100%
Netto: € 87
Break-even: € 163

Meer Info
Restitutie: € 99,95
Natura: € 94,25
FBTO:Basis+500
Premie Tandartsverzekering: €22,79
€500 100%
Netto: € 226
Break-even: € 273

Meer Info
Restitutie: € 99,95
Natura: € 94,25
FBTO:Basis+750
Premie Tandartsverzekering: €38,19
€750 100%
Netto: € 291
Break-even: € 458

Meer Info

Natura: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 1
Premie Tandartsverzekering: €12,00
€250 100%
Netto: € 106
Break-even: € 144

Meer Info

Natura: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 2
Premie Tandartsverzekering: €24,00
€500 100%
Netto: € 212
Break-even: € 288

Meer Info

Natura: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 3
Premie Tandartsverzekering: €37,00
€750 100%
Netto: € 306
Break-even: € 444

Meer Info
Restitutie: € 101,92
Natura: € 98,50
Ik!:Basis+zorg Goed
Premie Tandartsverzekering: €23,45
€250 75% n.v.t.
Break-even: € 375

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 101,92
Natura: € 98,50
Ik!:Basis+Zorg Beter
Premie Tandartsverzekering: €34,97
€300 75% n.v.t.
Break-even: € 560

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€200 100% n.v.t.
Break-even: € 252

Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 1
Premie Tandartsverzekering: €33,50
€450 100% n.v.t.
Break-even: € 402

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 2
Premie Tandartsverzekering: €49,00
€1450 100% n.v.t.
Break-even: € 588

Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 3
Premie Tandartsverzekering: €95,00
€2250 100% n.v.t.
Break-even: € 1140

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €11,00
€250 75%
Netto: € 118
Break-even: € 176

Meer Info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€500 75%
Netto: € 248
Break-even: € 336

Meer Info
Restitutie: € 95,95 Kiemer:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €9,50
€250 75%
Netto: € 136
Break-even: € 152

Meer Info
Restitutie: € 95,95 Kiemer:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €18,75
€250 100%
Netto: € 25
Break-even: € 225

Geen vergoeding tandtechniek
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 95,95 Kiemer:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €36,25
€500 100%
Netto: € 65
Break-even: € 435

Geen vergoeding tandtechniek
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 102,07
Natura: € 99,51
Budget: € 96,95
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 250
Premie Tandartsverzekering: €9,81
€250 80%
Netto: € 132
Break-even: € 147

Meer Info
Restitutie: € 102,07
Natura: € 99,51
Budget: € 96,95
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 500
Premie Tandartsverzekering: €16,15
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€500 80%
Netto: € 306
Break-even: € 242

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 102,07
Natura: € 99,51
Budget: € 96,95
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 750
Premie Tandartsverzekering: €28,75
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€750 80%
Netto: € 405
Break-even: € 431

Meer Info
Restitutie: € 96,10 OHRA:Basis+Tandsterk
Premie Tandartsverzekering: €9,10
€250 75%
Netto: € 140
Break-even: € 146

Veel behandelingen geen vergoeding
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 96,10 OHRA:Basis+Tandgaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €15,39
€250 100%
Netto: € 65
Break-even: € 185

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 96,10 OHRA:Basis+Tandgaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €27,79
€500 100%
Netto: € 166
Break-even: € 333

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit A
Premie Tandartsverzekering: €11,62
€250 75%
Netto: € 110
Break-even: € 186
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit B
Premie Tandartsverzekering: €26,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
Netto: € 432
Break-even: € 424
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit C
Premie Tandartsverzekering: €34,41
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
Netto: € 1087
Break-even: € 551
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 106,65 ONVZ:Basis+Tandfit D
Premie Tandartsverzekering: €39,09
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
Netto: € 1030
Break-even: € 469
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 109,45
OZF:Basis+Tand Compact
Premie Tandartsverzekering: €15,00
€250 75%
Netto: € 70
Break-even: € 240

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 109,45
OZF:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €25,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 80%
Netto: € 450
Break-even: € 375

Gunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Start
Premie Tandartsverzekering: €13,25
€250 100%
Netto: € 91
Break-even: € 159
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Standaard
Premie Tandartsverzekering: €23,75
€500 100%
Netto: € 215
Break-even: € 285
Tot: € 2.500 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Extra
Premie Tandartsverzekering: €36,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€850 100%
Netto: € 409
Break-even: € 441
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 101,15 PNOzorg:Basis+Compleet
Premie Tandartsverzekering: €48,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1100 100%
Netto: € 524
Break-even: € 576
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Meer Info

Natura: € 101,24
Pro Life:Basis+Tand Small
Premie Tandartsverzekering: €12,60
€250 75%
Netto: € 98
Break-even: € 202

Meer Info

Natura: € 101,24
Pro Life:Basis+Tand Medium
Premie Tandartsverzekering: €21,15
€500 75%
Netto: € 246
Break-even: € 338

Meer Info

Natura: € 101,24
Pro Life:Basis+Tand Large
Premie Tandartsverzekering: €30,60
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 632
Break-even: € 490

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Primair
Premie Tandartsverzekering: €12,90
€250 100%
Netto: € 95
Break-even: € 155

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €25,90
€500 100%
Netto: € 189
Break-even: € 311

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €36,90
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 70%
Netto: € 557
Break-even: € 633

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Excellent
Premie Tandartsverzekering: €56,90
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 70%
Netto: € 567
Break-even: € 975

Meer Info

Natura: € 101,66
Salland Zorgdirect:Basis+TandExtra
Premie Tandartsverzekering: €9,90
€250 75%
Netto: € 131
Break-even: € 158

Meer Info

Natura: € 101,66
Salland Zorgdirect:Basis+TandPlus
Premie Tandartsverzekering: €18,00
€500 75%
Netto: € 284
Break-even: € 288

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info

Natura: € 101,66
Salland Zorgdirect:Basis+TandTop
Premie Tandartsverzekering: €31,50
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 75%
Netto: € 622
Break-even: € 504

Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 102,00 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Standaard AV
Premie Tandartsverzekering: €19,75
€250 75% n.v.t.
Break-even: € 316

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 102,00 Stad Holland Zorgverzekeraar:Basis+Uitgebreid AV
Premie Tandartsverzekering: €32,75
€350 100% n.v.t.
Break-even: € 393

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 94,95
UnitedConsumers:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €13,49
€250 80%
Netto: € 88
Break-even: € 202
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 94,95
UnitedConsumers:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €19,49
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
Netto: € 266
Break-even: € 292
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 94,95
UnitedConsumers:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €39,99
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 520
Break-even: € 600
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €13,25
€250 80%
Netto: € 91
Break-even: € 199
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoeding Break-Even Opmerkingen verzekering

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €20,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
Netto: € 248
Break-even: € 314
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €39,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 520
Break-even: € 599
Tot: € 10.000 ongevallen dekking

Meer Info

Budget: € 89,95
Univé Select:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €9,95
€250 75%
Netto: € 130
Break-even: € 159

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info

Budget: € 89,95
Univé Select:Basis+Tand 500
Premie Tandartsverzekering: €19,95
€500 75%
Netto: € 260
Break-even: € 319

Tandartsverzekering alleen bij
Select af te sluiten

Meer Info
Restitutie: € 113,95
Natura: € 107,95
Budget: € 99,95
VGZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €13,49
€250 80%
Netto: € 88
Break-even: € 202
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 113,95
Natura: € 107,95
Budget: € 99,95
VGZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €19,49
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
Netto: € 266
Break-even: € 292
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 113,95
Natura: € 107,95
Budget: € 99,95
VGZ:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €39,99
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
Netto: € 520
Break-even: € 600
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Budget: € 86,00
ZEKUR:Basis+Extra Zekur
Premie Tandartsverzekering: €27,25
€500 75% n.v.t.
Break-even: € 436

Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 100,80
Budget: € 86,00
ZEKUR:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €11,25
€250 75%
Netto: € 115
Break-even: € 180

Meer Info

Natura: € 96,75
ZieZo:Basis+Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €12,50
€250 75%
Netto: € 100
Break-even: € 200

Meer Info

Natura: € 96,75
ZieZo:Basis+Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €19,00
€500 75%
Netto: € 272
Break-even: € 304

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster
Premie Tandartsverzekering: €14,90
€250 75%
Netto: € 71
Break-even: € 238

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €19,95
€500 75%
Netto: € 260
Break-even: € 319

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €34,30
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
Netto: € 588
Break-even: € 549

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding

Meer Info
Restitutie: € 113,25
Natura: € 109,45
Budget: € 96,95
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €54,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
Netto: € 602
Break-even: € 648

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Meer Info
Restitutie: € 103,98
Natura: € 101,60
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-GeZZin-Compact
Premie Tandartsverzekering: €20,42
€250 75%
n.v.t.
Break-even: € 327
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Geen restitutie voor protheses
Kleine lettertjes uitzonderingen
Pakketverzekering

Meer Info
Restitutie: € 103,98
Natura: € 101,60
Zorg en Zekerheid:Basis+AV-Top
Premie Tandartsverzekering: €36,34
€500 75%
n.v.t.
Break-even: € 581
Tot: € 1500 ongevallen dekking
Geen restitutie voor protheses
Kleine lettertjes uitzonderingen
Pakketverzekering
22-11-2015 Artikel door: Falco Everdij