Tandartsverzekering

Overzicht Tandartsverzekeringen 2015

VergelijkMondzorg doet elk jaar onderzoek naar de premie en voorwaarden van de aanvullende tandartsverzekeringen. Zo weet u welke tandartsverzekering u moet kiezen en waar u aan toe bent. Ook dit jaar verschillen de polissen en premies weer veel van elkaar, overstappen kan u al snel 500 euro meer vergoeding opleveren voor dezelfde premie. VergelijkMondzorg werkt niet als tussenpersoon, u sluit dus altijd de zorgverzekering af bij de verzekeraar, wel zo prettig! Via deze website maakt u wel gebruik maken van unieke collectiviteitskortingen van VergelijkMondzorg. Mocht u via een andere vergelijkingssite een betere korting krijgen dan verwijst VergelijkMondzorg u natuurlijk naar deze websites. Echte transparantie: Mocht u ons willen controleren vergelijkt u dan met de andere grote Vergelijkingssites.

De Tandartsverzekeringen Vergelijker

Ook zeer geschikt om basisverzekeringen te vergelijken, maar u bent hier natuurlijk voor de tandartsverzekeringen. Daarom vindt u hier de meest uitgebreide Tandartsverzekeringen Vergelijker op internet.

In de spotlight Vrije Keuze Zorg: Zorgverzekeringen

Tandartsverzekering met €500 dekking.
100% dekking op bijna alle codes*.
Onderdeel van ONVZ.
7 jaar op rij uitgeroepen tot beste zorgverzekeraar.
Goedkoopste basisverzekering Goedkoopste tandartsverzekering met €250 dekking.
75% en met 100% vergoeding op bijna alle codes*.
Goedkoopste 100% vergoeding voor bijna alle codes* tot €500.Unieke korting via VergelijkMondzorg. Goede Prijs/kwaliteit verhouding  i.c.m pakket tandarts €500, 80% vergoeding. Lees “meer informatie” voor unieke collectiviteit korting.
Meer informatie over PNOzorg Meer informatie over Ditzo Meer informatie over Delta lloyd Meer informatie over Menzis

Vrije Zorgkeuze, een groot goed

Dit jaar dient u wederom extra aandacht te schenken aan de vorm van de basisverzekering. De relatief nieuwe “Budget Natura Polis” is in opkomst. Ook wel bekend als selectief polis, maar pas op. Zorgverzekeraars weten dit soms goed te verbloemen met een “mooie naam” VGZ noemt deze polis bijvoorbeeld “Goede Keuze”, wat toch een behoorlijke lelijke keuze kan zijn indien verkeerd gekozen! VergelijkMondzorg heeft er voor gekozen deze variant op de Natura verzekeringen niet prominent mee te nemen in de Tandartsverzekering Vergelijker en in de “Overzichtstabel Tandartsverzekeringen“, tenzij het een zorgverzekeraar betreft die geen andere verzekeringsvorm kent zoals HEMA. Andere vergelijkingssites doen dit wel, de premie van deze verzekeraar is dan lager ten opzichte van de klassieke Natura en Restitutie polissen. De consequenties van deze Budget Natura verzekeringen kunnen financieel echter zeer groot zijn, wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat moet u tot 50% zelf bij betalen. Mocht u toch interesse hebben in de Budget Natura verzekeringsvorm, kijk dan naar de rood gekleurde bedragen in de vergelijkingstabel.

VGZ gaf op hun website aan dat u voor uw kinderen tot 18 jaar moest bijbetalen mocht u naar een niet gecontracteerde tandarts gaan. In de polisvoorwaarden is dit zo opgenomen. Op 25-11-2013 laat VGZ VergelijkMondzorg weten dat zij niet voldoende gecontracteerde tandartsen hebben om dit recht nu toe te passen. Mochten er echter voldoende contracten worden gesloten dan is VGZ vrij dit recht toe te passen om dat dit reeds vermeld is in de voorwaarden. Absolute zekerheid geeft een Restitutie polis en dus ook de Restitutie polis van VGZ. U bent dan altijd vrij te kiezen naar welke zorgverlener of ziekenhuis u gaat, zonder bijbetaling.

Implantaten,  (bij prothese) en of bv Verstandskiezen verwijderen bij Kaakchirurg in 2015: Op de website van VGZ wordt er geschreven dat u nog maar 50% vergoed krijgt met de budget polis “Goede Keuze” bij een implantoloog of kaakchirurg die geen contract heeft afgesloten.

Tandartsverzekeringen met hoogste vergoedingen, zonder acceptatie eisen

Salland Zorg direct kent een vergoeding tot €1000 80% als u een jaar kunt wachten met uitgebreide behandelingen, (één kroon kan bijvoorbeeld wel!)
FBTO tandartsverzekering tot €750 met 100% vergoeding.

Er is een ruim assortiment tandartsverzekeringen op de markt die veel meer vergoeden dan €500 euro, sommige verzekeraars vergoeden zelfs tot €2500 euro. Een flinke premie mag u dan ook verwachten, helaas zijn deze tandartsverzekeringen niet zomaar toegankelijk. Bij het afsluiten van deze tandartsverzekeringen worden er vragen gesteld over uw tandheelkundig verleden en of verwachtingen. Bij twijfel aan de kant van de zorgverzekeraar wordt u geweigerd. Wilt u zich toch verzekeren voor een hoog bedrag kijk dan eens bij de IZZ zorgverzekering . IZZ heeft pakketverzekeringen waar een hoge vergoeding voor tandheelkunde in zit zonder acceptatieplicht.

Goedkoopste zorgverzekeringen

Goedkoopste ditzo zorgverzekering Vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met €500 extra eigen risico.
Goedkoopste zorgverzekering bewuzt Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste zorgverzekering met tandartsverzekering tot €500, 75% vergoeding. 
Goedkoopste zorgverzekering anderzorg Geen vrije zorgkeuze: Goedkoopste basisverzekering met verhoogd eigen risico.

Complex en misleidend.

De goedkopere Verrichtingen Polissen van Stadholland en DSW Zorgverzekeringen vergoeden, net als voorheen, nog steeds om onverklaarbare wijze niet alle basisbehandelingen die je mag verwachten van een tandartsverzekering die zichzelf als compleet omschrijft. Deze verzekeraars zijn misleidend door op de website geen volledige informatie te verschaffen. Daarnaast zijn de producten onnodig complex gemaakt, waardoor u als patiënt geen goede inschatting kunt maken van wat er wel en niet vergoed wordt. Echter in sommige situaties (vooral bij heel veel vullingen en simpele wortelkanaalbehandelingen) kan zo’n verzekering toch gunstig voor u zijn.  Lees hier de toelichting.

Opvallende veranderingen, Tandartsverzekeringen 2015

Menzis heeft de structuur van de verzekeringen veranderd. De tandheelkundige polis tandverzorgd 1, 2 en 3 vervalt. Menzis had altijd een verrichtingenpolis, maar gaat over naar een sommenpolis zoals de meeste zorgverzekeraars hanteren. De uitgebreide toelichting vindt u hier. Dit kan verdragende gevolgen hebben voor uw verwachte vergoeding, zeker voor de gene die nu bijvoorbeeld pakket 1 hebben van Menzis en veel tandheelkundige zorg consumeren. Andere zullen juist meer vergoeding krijgen, zeker voor de patiënt die uitgebreide tandvleesbehandelingen moet ondergaan of een kroon moet krijgen.

AGIS, Takecarenow verdwijnen als label, deze partijen zijn onderdeel van Achmea, en worden samengevoegd met ZilverenKruis Achmea, lang niet altijd voordeliger! Ga dus vergelijken

Premies fors omhoog, terwijl de tandartstarieven omlaag gaan! De gemiddelde aanvullende tandartsverzekering gaat met 7% omhoog, het loont dit jaar dus extra om te vergelijken.

Diverse Zorgverzekeraars bieden een ongevallendekking aan al dan niet in combinatie met de tandartsverzekering. Allen geïnspireerd op het in 2014 geïntroduceerde alternatief op tandartsverzekeringen: Ixorg. Bij Zilveren kruis is deze los af te sluiten naast de tandartsverzekering, bij Delta-lloyd zit deze bij de tandartsverzekering. Beide tot € 10.000. Ook bieden ONVZ, en PNOzorg een ongevallendekking afhankelijk van het gekozen pakket. En Daarnaast hebben sommige zorgverzekeraars een clausule opgenomen die tot wat extra vergoeding kan komen na een ongeval, mist hiervoor een speciale aanvraag wordt gedaan. Bel dus altijd uw zorgverzekeraar na een ongeval met tandheelkundige letsel!

Ixorg: Geen tandartsverzekering, maar een spaarvorm waar u zelf spaart voor tandheelkundige kosten, heeft een tandheelkundige ongevallen dekking tot € 10.000. Het is ook mogelijk om Ixorg naast uw aanvullende tandartsverzekering af te sluiten, als tandheelkundige ongevallen verzekering. Lees hier meer over Ixorg.

Verrichtingen Polissen en Sommen polissen, 75% vergoeding en 100% vergoeding

Verrichtingen polissen: Op VergelijkMondzorg ziet u vaak terugkomen dat sommige zorgverzekeraars geen limiet hanteren in totale maximale vergoeding. Het percentage van vergoeding per verrichting kan variëren van 0-100%.  Anders gezegd of u nu 1 of 10 vullingen nodig heeft, de Verrichtingen polis blijft vergoeden dan blijft een echte verrichtingen polis vergoeden. Ook hier zijn weer uitzonderingen op! Daarnaast is er meestal alleen maar vergoeding voor basale tandheelkundige behandelingen controle, tandsteen, vullingen etc.
Sommenpolissen: Zijn voor veel mensen inzichtelijker dan verrichtingenpolissen. De totale vergoeding is dan wel gemaximaliseerd tot een bedrag bijvoorbeeld €250 of €500.  Als u hier overheen gaat dient u bij te betalen, behandelingen worden vaak voor 75%-100% vergoed.

100% vergoeding: wanneer u het prettig vindt niet bij te hoeven betalen tot een maximum bedrag, dan zijn dit de polissen die u zoekt. Met meestal een iets hogere premie, maar uiteindelijk vaak goedkoper indien u verwacht kosten te hebben. U kunt namelijk beter €12 premie betalen met 100% vergoeding tot €250, dan €10 premie met 75% vergoeding. Uw voordeel begint dan al met kosten vanaf €100.

Korting op uw Premie?

Vorig jaar bleken enkele zorgverzekeraars de laatste weken van het jaar een flinke éénmalige einde jaars korting aan te bieden voor overstappers. Deze korting kon verkregen worden via Vergelijkmondzorg. Onderstaand vindt u de kortingen van vorig jaar, welke bovenop de eventuele collectiviteitskorting komt die VergelijkMondzorg u aanbiedt. De korting voor 2014 is nog niet bekend, wachten met overstappen kan mogelijk lonen mocht u één van deze verzekeringen willen afsluiten.
VGZ: 50 euro korting
Zilverenkruis: 75 euro korting

Hoe werkt de Tandartsverzekeringstabel?

Verg. %: Dit is het vergoedingspercentage wat geldt voor het grootste deel van de polis. Stel u heeft een vergoeding van 80%, de controle kost in 2014 € 20.52, u dient dan zelf € 4.10 (20%) bij te betalen.
Maximale vergoeding: Dit is het bedrag dat deze verzekeraar maximaal uitkeert.  Sommige zorgverzekeraars werken echter met Verrichtingenpolissen zonder deze uitkeringslimiet, er staat dan N.v.t. Doorgaans zijn er dan andere beperkingen opgelegd.
Transparantie: Wanneer de verzekeraar duidelijk vermeldt wat de premie en vergoedingen zijn, dan krijgt deze een duim omhoog. Moet u elke keer de polisvoorwaarden er bij pakken als u naar de tandarts gaat, of is er informatie weg gestopt op de website? Duim omlaag. Geen duim, dan is deze neutraal.
Netto vergoeding: Dit bedrag geeft aan wat u nu werkelijk vergoed kunt krijgen van uw verzekeraar. Ofwel het maximaal te consumeren bedrag minus de betaalde premie*. Stel uw verzekeraar vergoedt tot € 500 per jaar en uw premie per maand is € 25, dan is de maximale netto vergoeding € 500 – € 25*12(maanden)= € 200
Deze netto vergoeding zegt alleen iets over de tandartsverzekering, in combinatie met de premie van de basisverzekering kan een verzekering gunstiger dan wel minder gunstig uitvallen. Gebruik de tandartsverzekeringen vergelijker om deze combinatie premies te vergelijken.

Keuze hulp Tandartsverzekeringen

Welke verzekering is de beste? Een duim omhoog of omlaag wil niet zeggen dat dit de beste of slechtste verzekeraar is, het geeft alleen maar aan hoe duidelijk de voorwaarden zijn. Iedereen is anders, kijkt u daarom zelf welke verzekeraar goed bij u past. Heeft u hulp nodig bij het bepalen van welke verzekeringen het beste bij uw situatie past gebruik dan de Keuze Hulp.

Patiënt? Lees altijd eerst de polisvoorwaarden door voordat u een verzekering afsluit, voor individuele gevallen kunnen mogelijk andere voorwaarden gelden.
Zorgverlener? Hier vindt u de laatste versie (v1): in variant.
Opmerkingen kunt u mailen naar info@vergelijkmondzorg.nl, VergelijkMondzorg streeft ernaar binnen 24 uur te reageren.

Overzichtstabel op alfabet:

Share Button
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoe ding Opmerkingen verzekering

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Budget
Premie Tandartsverzekering: €10,25
€250 75% n.v.t. Meer info

Pakketverzekering

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Jong
Premie Tandartsverzekering: €15,75
n.v.t. 
n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand
Premie Tandartsverzekering: €17,85
n.v.t. 
n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €10,50
€250 75%
€ 124
Meer info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 250
Premie Tandartsverzekering: €12,50
€250 100%
€ 100
Meer info

Natura: € 93,00
Anderzorg:Basis+Tand 500
Premie Tandartsverzekering: €28,50
€500 100%
€ 158
Meer info
Restitutie: € 116,11 Anno12:Basis+Gewoon Bewust
Premie Tandartsverzekering: €25,00
n.v.t. 
n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Restitutie: € 116,11 Anno12:Basis+Prima Bewust
Premie Tandartsverzekering: €41,67
n.v.t. 
n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Restitutie: € 98,83
Natura: € 94,77
Budget: € 92,45
Avéro Achmea:Basis+T Start
Premie Tandartsverzekering: €16,00
€250 75%
€ 58
Meer info

Ongunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 98,83
Natura: € 94,77
Budget: € 92,45
Avéro Achmea:Basis+T Extra
Premie Tandartsverzekering: €20,80
€500 75%
€ 250
Meer info
Restitutie: € 98,83
Natura: € 94,77
Budget: € 92,45
Avéro Achmea:Basis+T Royaal
Premie Tandartsverzekering: €31,65
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
€ 620
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 98,83
Natura: € 94,77
Budget: € 92,45
Avéro Achmea:Basis+T Excellent
Premie Tandartsverzekering: €40,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
€ 770
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 105,25
Azivo:Basis+AV Top
Premie Tandartsverzekering: €32,00
€500 80% n.v.t. Meer info

Pakketverzekering

Natura: € 105,25
Azivo:Basis+AV TopExtra
Premie Tandartsverzekering: €66,35
€900 80% n.v.t. Meer info

Pakketverzekering

Natura: € 85,00
Bewuzt:Basis+Tand Goed 250
Premie Tandartsverzekering: €9,25
€250 75%
€ 139
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 85,00
Bewuzt:Basis+Tand Beter 500
Premie Tandartsverzekering: €18,50
€500 75%
€ 278
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 106,00
Natura: € 100,50
Budget: € 97,00
CZ:Basis+Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €18,80
€450 75%
€ 224
Meer info
Restitutie: € 106,00
Natura: € 100,50
Budget: € 97,00
CZ:Basis+Uitgebreide Tandarts
Premie Tandartsverzekering: €34,45
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1150 75%
€ 736
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 91,15
CZdirect:Basis+Basic
Premie Tandartsverzekering: €16,25
€250 75% n.v.t. Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoe ding Opmerkingen verzekering

Natura: € 91,15
CZdirect:Basis+Extra
Premie Tandartsverzekering: €31,00
€500 75% n.v.t. Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Pakketverzekering
Restitutie: € 102,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Basis
Premie Tandartsverzekering: €15,25
€250 75%
€ 67
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 102,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Extra
Premie Tandartsverzekering: €16,45
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 75%
€ 302
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 102,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Uitgebreid
Premie Tandartsverzekering: €29,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
€ 396
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Restitutie: € 102,95 De Amersfoortse:Basis+Tandarts Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €36,75
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
€ 1059
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 106,50
Natura: € 101,95
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Standaard
Premie Tandartsverzekering: €10,95
€250 80%
€ 118
Meer info
Restitutie: € 106,50
Natura: € 101,95
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Extra
Premie Tandartsverzekering: €18,50
€500 80%
€ 278
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 106,50
Natura: € 101,95
De Friesland Zorgverzekeraar:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €28,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
€ 658
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 93,64 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €14,96
€250 100%
€ 70
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 93,64 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €24,48
€500 100%
€ 206
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Restitutie: € 93,64 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.000
Premie Tandartsverzekering: €37,80
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 100%
€ 546
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Restitutie: € 93,64 Delta Lloyd:Basis+TandenGaaf 1.500
Premie Tandartsverzekering: €52,34
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
€ 871
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 89,95 Ditzo:Basis+Tandgoed
Premie Tandartsverzekering: €9,25
€250 75%
€ 139
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 89,95 Ditzo:Basis+Tandbeter
Premie Tandartsverzekering: €14,50
€250 100%
€ 76
Meer info
Restitutie: € 89,95 Ditzo:Basis+Tandbest
Premie Tandartsverzekering: €26,50
€500 75%
€ 182
Meer info
Restitutie: € 95,00 DSW:Basis+AV Student
Premie Tandartsverzekering: €13,25
n.v.t. 
n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Restitutie: € 95,00 DSW:Basis+AV Standaard
Premie Tandartsverzekering: €18,75
n.v.t. 
n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Restitutie: € 95,00 DSW:Basis+AV Top
Premie Tandartsverzekering: €31,25
n.v.t. 
n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering

Natura: € 92,95
Energiek:Basis+TandExtra
Premie Tandartsverzekering: €8,37
€250 80%
€ 149
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 92,95
Energiek:Basis+TandPlus
Premie Tandartsverzekering: €16,05
€500 80%
€ 307
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoe ding Opmerkingen verzekering

Natura: € 92,95
Energiek:Basis+TandTop
Premie Tandartsverzekering: €27,81
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 80%
€ 666
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 98,50
Natura: € 92,00
FBTO:Basis+250
Premie Tandartsverzekering: €12,75
€250 100%
€ 97
Meer info
Restitutie: € 98,50
Natura: € 92,00
FBTO:Basis+500
Premie Tandartsverzekering: €21,51
€500 100%
€ 241
Meer info
Restitutie: € 98,50
Natura: € 92,00
FBTO:Basis+750
Premie Tandartsverzekering: €36,03
€750 100%
€ 317
Meer info

Budget: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 1
Premie Tandartsverzekering: €12,00
€250 100%
€ 106
Meer info

Budget: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 2
Premie Tandartsverzekering: €24,00
€500 100%
€ 212
Meer info

Budget: € 97,00
HEMA:Basis+Tandarts 3
Premie Tandartsverzekering: €37,00
€750 100%
€ 306
Meer info
Restitutie: € 98,23 IAK:Basis+350
Premie Tandartsverzekering: €19,00
€350 80%
€ 122
Meer info
Restitutie: € 98,23 IAK:Basis+950
Premie Tandartsverzekering: €33,00
€950 80%
€ 554
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 98,23 IAK:Basis+1900
Premie Tandartsverzekering: €52,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1900 80%
€ 1276
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 93,95
Interpolis:Basis+GebitActief 1 ster
Premie Tandartsverzekering: €15,65
€250 75%
€ 62
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen via Rabobank
Ongunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 93,95
Interpolis:Basis+GebitActief 2 sterren
Premie Tandartsverzekering: €20,85
€500 75%
€ 249
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen via Rabobank

Natura: € 93,95
Interpolis:Basis+GebitActief 3 sterren
Premie Tandartsverzekering: €35,30
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
€ 576
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen via Rabobank
Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 93,95
Interpolis:Basis+GebitActief 4 sterren
Premie Tandartsverzekering: €52,85
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
€ 615
Meer info
Tot: € 10.000 ongevallen dekking
Alleen via Rabobank
Restitutie: € 106,25 IZA Zorgverzekeraar:Basis+Basic
Premie Tandartsverzekering: €20,95
€250 80% n.v.t. Meer info

Pakketverzekering
Restitutie: € 106,25 IZA Zorgverzekeraar:Basis+Classic
Premie Tandartsverzekering: €42,95
n.v.t.  n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Restitutie: € 106,25 IZA Zorgverzekeraar:Basis+Perfect
Premie Tandartsverzekering: €73,25
n.v.t.  n.v.t. Meer info
Veel codes uitgezonderd van vergoeding
Theoretisch veel vergoeding mogelijk
Pakketverzekering
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€200 100% n.v.t. Meer info

Pakketverzekering
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 1
Premie Tandartsverzekering: €33,50
€450 100% n.v.t. Meer info

Pakketverzekering
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 2
Premie Tandartsverzekering: €49,00
€1450 100% n.v.t. Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoe ding Opmerkingen verzekering
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+IZZ Zorg + 3
Premie Tandartsverzekering: €67,50
€2250 100% n.v.t. Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Pakketverzekering
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €11,00
€250 75%
€ 118
Meer info
Restitutie: € 107,72
Natura: € 103,28
IZZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€500 75%
€ 248
Meer info
Restitutie: € 90,95 Kiemer:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €8,95
€250 75%
€ 142
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 90,95 Kiemer:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €17,95
€250 100%
€ 34
Meer info

Geen vergoeding tandtechniek
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 90,95 Kiemer:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €34,50
€500 100%
€ 86
Meer info

Geen vergoeding tandtechniek
Ongunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 100,67
Natura: € 96,95
Budget: € 90,75
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 250
Premie Tandartsverzekering: €9,81
€250 80%
€ 132
Meer info
Restitutie: € 100,67
Natura: € 96,95
Budget: € 90,75
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 500
Premie Tandartsverzekering: €16,15
€500 80%
€ 306
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 100,67
Natura: € 96,95
Budget: € 90,75
Menzis:Basis+Tand-Verzorgd 750
Premie Tandartsverzekering: €28,75
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€750 80%
€ 405
Meer info
Restitutie: € 91,87 OHRA:Basis+Tandsterk
Premie Tandartsverzekering: €9,50
€250 75%
€ 136
Meer info
Restitutie: € 91,87 OHRA:Basis+Tandgaaf 250
Premie Tandartsverzekering: €15,82
€250 100%
€ 60
Meer info

Ongunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 91,87 OHRA:Basis+Tandgaaf 500
Premie Tandartsverzekering: €28,59
€500 100%
€ 156
Meer info
Restitutie: € 101,85 ONVZ:Basis+Tandfit A
Premie Tandartsverzekering: €11,16
€250 75%
€ 116
Meer info
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Restitutie: € 101,85 ONVZ:Basis+Tandfit B
Premie Tandartsverzekering: €25,11
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 75%
€ 448
Meer info
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 101,85 ONVZ:Basis+Tandfit C
Premie Tandartsverzekering: €33,01
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 75%
€ 1103
Meer info
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 101,85 ONVZ:Basis+Tandfit D
Premie Tandartsverzekering: €36,97
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1500 100%
€ 1056
Meer info
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 103,00
OZF:Basis+Tand Compact
Premie Tandartsverzekering: €14,90
€250 75%
€ 71
Meer info

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 103,00
OZF:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €25,30
* Tandheelkundige verklaring vereist
€750 80%
€ 446
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 96,60 PNOzorg:Basis+Budget
Premie Tandartsverzekering: €12,50
€250 100%
€ 100
Meer info
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Restitutie: € 96,60 PNOzorg:Basis+Standaard
Premie Tandartsverzekering: €22,50
€500 100%
€ 230
Meer info
Tot: € 2.500 ongevallen dekking
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoe ding Opmerkingen verzekering
Restitutie: € 96,60 PNOzorg:Basis+Extra
Premie Tandartsverzekering: €35,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€850 100%
€ 430
Meer info
Tot: € 5.000 ongevallen dekking
Restitutie: € 96,60 PNOzorg:Basis+Compleet
Premie Tandartsverzekering: €45,50
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1100 100%
€ 554
Meer info
Tot: € 5.000 ongevallen dekking

Natura: € 94,77
Pro Life:Basis+Tand Small
Premie Tandartsverzekering: €12,60
€250 75%
€ 98
Meer info

Natura: € 94,77
Pro Life:Basis+Tand Medium
Premie Tandartsverzekering: €22,05
€500 75%
€ 235
Meer info

Natura: € 94,77
Pro Life:Basis+Tand Large
Premie Tandartsverzekering: €29,70
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
€ 643
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Primair
Premie Tandartsverzekering: €12,90
€250 100%
€ 95
Meer info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Royaal
Premie Tandartsverzekering: €25,90
€500 100%
€ 189
Meer info

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Optimaal
Premie Tandartsverzekering: €36,90
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 70%
€ 557
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 92,90
Promovendum:Basis+Tand Excellent
Premie Tandartsverzekering: €56,90
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 70%
€ 567
Meer info

Natura: € 100,95
Salland:Basis+TandExtra
Premie Tandartsverzekering: €9,00
€250 80%
€ 142
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 100,95
Salland:Basis+TandPlus
Premie Tandartsverzekering: €17,25
€500 80%
€ 293
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 100,95
Salland:Basis+TandTop
Premie Tandartsverzekering: €29,90
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 80%
€ 641
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 91,45
Salland Zorgdirect:Basis+TandExtra
Premie Tandartsverzekering: €8,24
€250 80%
€ 151
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 91,45
Salland Zorgdirect:Basis+TandPlus
Premie Tandartsverzekering: €15,79
€500 80%
€ 310
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 91,45
Salland Zorgdirect:Basis+TandTop
Premie Tandartsverzekering: €27,36
* Wachttijd op uitgebreide behandelingen
€1000 80%
€ 671
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 98,90 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 1
Premie Tandartsverzekering: €10,75
€250 80%
€ 121
Meer info
Restitutie: € 98,90 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 2
Premie Tandartsverzekering: €21,00
€500 80%
€ 248
Meer info
Restitutie: € 98,90 UMC Zorgverzekering:Basis+Extra Tand 3
Premie Tandartsverzekering: €34,00
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 80%
€ 842
Meer info

Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 93,05
UnitedConsumers:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €12,79
€250 80%
€ 96
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 93,05
UnitedConsumers:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €18,49
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
€ 278
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding
Verzekeraar Basispremie Samenvatting verzekering max vergoe ding % vergoe ding Trans-paran-tie Netto Vergoe ding Opmerkingen verzekering
Restitutie: € 102,55
Natura: € 97,15
Budget: € 93,05
UnitedConsumers:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €37,99
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
€ 544
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €12,25
€250 80%
€ 103
Meer info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €19,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
€ 260
Meer info
Restitutie: € 100,80
Natura: € 96,30
Univé:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €39,95
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
€ 520
Meer info
Restitutie: € 108,25
Natura: € 102,55
Budget: € 93,05
VGZ:Basis+Tand Goed
Premie Tandartsverzekering: €12,79
€250 80%
€ 96
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Restitutie: € 108,25
Natura: € 102,55
Budget: € 93,05
VGZ:Basis+Tand Beter
Premie Tandartsverzekering: €18,49
* Tandheelkundige verklaring vereist
€500 80%
€ 278
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 108,25
Natura: € 102,55
Budget: € 93,05
VGZ:Basis+Tand Best
Premie Tandartsverzekering: €37,99
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 80%
€ 544
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk

Natura: € 97,60
YouCare:Basis+tand+
Premie Tandartsverzekering: €12,26
€250 75%
€ 102
Meer info

Natura: € 97,60
YouCare:Basis+tand++
Premie Tandartsverzekering: €14,73
€250 100%
€ 73
Meer info

Ongunstige verhouding netto vergoeding

Natura: € 97,60
YouCare:Basis+tand+++
Premie Tandartsverzekering: €25,97
€500 100%
€ 188
Meer info
Restitutie: € 100,80
Budget: € 82,50
ZEKUR:Basis+Extra Zekur
Premie Tandartsverzekering: €27,00
€500 75% n.v.t. Meer info

Pakketverzekering
Restitutie: € 106,25
Natura: € 102,45
Budget: € 89,95
Zilveren Kruis:Basis+1 Ster
Premie Tandartsverzekering: €13,41
€250 75%
€ 89
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Restitutie: € 106,25
Natura: € 102,45
Budget: € 89,95
Zilveren Kruis:Basis+2 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €17,87
€500 75%
€ 285
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 106,25
Natura: € 102,45
Budget: € 89,95
Zilveren Kruis:Basis+3 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €30,24
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1000 75%
€ 637
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding
Restitutie: € 106,25
Natura: € 102,45
Budget: € 89,95
Zilveren Kruis:Basis+4 Sterren
Premie Tandartsverzekering: €45,32
* Tandheelkundige verklaring vereist
€1250 100%
€ 706
Meer info

De AV premie is leeftijdsafhankelijk
Gunstige verhouding netto vergoeding